Tilføj til favoritter

Redegørelse til skifteretten for kurators salær (Salærredegørelse)

Udarbejd hurtigt og nemt en salærredegørelse) for kurators salær til skifteretten

Salærredegørelse

Redegørelse til skifteretten for kurators salær, indeholder bl.a.:

 1. Redegørelsen har hjemmel i KL § 239.
 2. Redegørelsen sendes til skifteretten sammen med bo- og udlodningsregnskab og boberetning og dermed ved boets afslutning.
 3. Skrivelsen skal indeholde boets nr. i skifteretten, boets navn og CVR er anført.
 4. Skrivelsen skal indeholde en beskrivelse af de væsentligste opgaver som kurator har udført og det tidsforbrug, der er medgået hermed og hvornår de er udført.
 5. Særligt bør fremhæves opgaver, som har været med til at forøge boets dividende.
 6. Hvis der har været drift i boet eller der er sket en virksomhedsoverdragelse, bør der være en udførlig beskrivelse heraf.
 7. Særskilt beskrivelse af førte retssager og deres udfald.
 8. Særskilt beskrivelse af håndtering af pantsatte aktiver efter Kl § 87, idet panthaveren selv skal afholde kurators salær til salg og håndtering af pantsatte aktiver.
 9. Generelt gælder, at jo mere arbejde kurator har udført, jo længere bør salærbeskrivelsen være.
 10. Det bør anføres, hvor mange år bobehandlingen har varet og kort angive årsagerne hertil.
 11. Hvis bobehandlingen har været særlig hurtig eller succesfuld bør dette anføres og være et moment, der selvstændigt taler for et højere salær end sædvanligt.
 12. Anfør et særligt afsnit om kurators salær for undersøgelse af, om der foreligger grundlag for konkurskarantæne, idet dette honoreres særskilt hvis et § 143 bo. Iøvrigt skal kurators arbejde med konkurskarantæne sager ikke medregnes fra det tidspunkt, hvor kurator har afgivet sin indstilling til skifteretten, idet dette arbejde afregnes særskilt som i et led i afgørelsen af selve konkurskarantænesagen.
 13. Hvis andre medarbejdergrupper har udført selvstændige arbejdsopgaver i boet, er det berettiget at anføre deres tidsforbrug hermed og timesats og bede om særskilt honorering herfor som en del af det samlede kuratorsalær.
 1. Hvis det konkursramte selskab har været momsregistreret kan boet bede om Skat om momsrefusion af kuratorsalæret.

Hvem har udarbejdet salærredegørelsen på dokumenter.dk?

Salærredegørelsen er udarbejdet af  Bjørn Wittrup, Advokat (H), som er certificeret insolvensadvokat og medlem af Gældsstyrelsens Advokatpanel. Gældsstyrelsen benytter derfor Bjørn Wittrup som advokat i konkurssager, hvor Gældsstyrelsen er konkursrekvirent.

Senest har Bjørn Wittrup ført en række sager om konkurskarantæne, både som kurator og i sager, hvor han har repræsenteret den sagsøgte virksomhedsledelse.

Advokat (H) Bjørn Wittrup har møderet for Højesteret.

 

Få overblik over den samlede proces for konkursbehandlingen

Du kan nemt og hurtigt få et overblik over den samlede proces for konkursbehandling, og de typiske dokumenter der knytter sig til de enkelte trin i processen ved at følge linket

Læs mere her

 

Udarbejdet af
Bjørn Wittrup Advokat (H) Homann Advokater Kontaktinformation Telefon: 45 33 18 30 kontakt@dokumenter.dk
Redegørelsen indeholder
 1. Informationer om konkursboet og kurator
 2. Redegørelse efter konkursloven § 239
 3. Særskilt beskrivelse af håndtering af pantsatte aktiver
 4. Andre relevante forhold