Tilføj til favoritter

Leasingkontrakt

Lav hurtigt og sikkert en leasingkontrakt på få minutter. Leasingkontrakten regulerer forholdet mellem en leverandør og leasinggiver på den ene side og en bruger (leasingtager) på den anden side.

Standard leasingkontrakt

Denne skabelon indeholder en standard leasingkontrakt, inklusive standardvilkår og leverancegodkendelse. Leasingkontrakten regulerer forholdet mellem en leverandør og leasinggiver på den ene side og en bruger (leasingtager) på den anden side. Hos Dokumenter.dk kan du på kort tid hente en professionel leasingkontrakt til en brøkdel af prisen hos en advokat.

Hvad er leasing?

Leasing er i bund og grund blot en finansieringsform, hvor modtageren (leasingtager) lejer et aktiv af leverandøren (leasinggiver) i stedet for at købe det.

Leasing kan derfor også beskrives som en mellemting mellem leje og køb ved lånoptagelse. I modsætning til leje (og som ved almindelig finansiering) sker leasing ofte ved at leasingtager udpeger det aktiv, der skal finansieres. Herefter køber leasinggiver det, og leaser (lejer) det ud til leasingtager.

Leasinggiver har derfor ejendomsretten til det leasede, og leasingtager har brugsretten.

Der skelnes populært sagt ofte mellem finansiel leasing og operationel leasing. Det er dog ikke altid helt nemt at sætte en leasingkontrakt en fast kategori.

Operationel leasing minder i højere grad om almindelig udlejning. Operationel leasing anvendes ofte til anskaffelse af minde aktiver som kopimaskiner, PC-udstyr og biler. Det er kendetegnende ved operationel leasing, at leasinggiver fortsat har en del af risikoen og tillige skal bistå med service og vedligeholdelse af aktivet.

Finansiel leasing minder i højere grad om almindelig finansiering. Her udpeger leasingtager stort set altid det specifikke aktiv, som leasingtager har behov for i sin virksomhed. Herefter køber leasinggiver aktivet af producenten og leaser det ud til leasingtager. Finansiel leasing benyttes ofte til anskaffelse af dyre maskiner, laboratorieudstyr og produktionsudstyr. I finansiel leasing er det meget typisk at risikoen, vedligeholdelsesforpligtelsen m.v. pålægges leasingtager.

Hvad er en leasingkontrakt

En leasingkontrakt er en skriftlig aftale mellem leasinggiver og leasingtager, der fastsætter rammerne og vilkårene for leasingforholdet. En leasingkontrakt bør bestå at en hovedaftale, et sæt standardvilkår og en leverancegodkendelse.

Hovedaftalen fastsætter de specifikke vilkår for leasingaftalen. Hvad leases, til hvilken pris og i hvilken periode?

Standardvilkårene er leasinggivers almindelige forretningsbetingelser for leasingaftalen. Standardvilkårene er en vigtig del af leasingkontrakten, da det er her de egentlige vilkår fastsættes.

Leverancegodkendelsen er det dokument, hvor leasingtager kvitterer for modtagelsen og gennemgangen af det leasede aktiv.

Hvorfor indgå en leasingkontrakt

Der er mange fordele ved at indgå en leasingkontrakt.

I en virksomhed kan det være nødvendigt at anskaffe maskiner, produktionsudstyr, biler m.v. for at opretholde, udvide eller udvikle driften i virksomheden. I stedet for leje eller køb kan leasing være et fornuftig alternativ.

Fordelene som leasingtager er, at du som bruger har den fulde brugsret uden at binde likviditet og kapital, som ellers ved et køb. På den måde kan du opnå en fordelagtig finansiering af dyre aktiver og produktionsanlæg til din virksomhed.

Som leasinggiver kan du opnå en fornuftig forrentning af din investering. Samtidig har du som leasinggiver sikkerhed i aktivet, hvis leasingtager ikke opfylder sine betalingsforpligtelser.

Med en skriftlig leasingkontrakt sikrer du ro og forudsigelighed samt undgår unødige konflikter. Dermed er der skabt grundlag for et godt og trygt samarbejde.

Hvad bør en leasingkontrakt indeholde?

For at sikre ro og forudsigelighed bør en god leasingkontrakt indeholde:

 1. En hovedaftale med oplysninger om aktivet og hovedvilkår
 2. En leverancegodkendelse, hvor leasingtager kvitterer for modtagelsen
 3. Standardvilkår for selve leasingaftalen, der bl.a. skal indeholde bestemmelser om
  1. Betaling
  2. Ændringer i afgiften
  3. Fejl og mangler
  4. Ejendomsretten
  5. Ændring af aktivet
  6. Besigtigelsesret
  7. Vedligeholdelsespligt
  8. Forsikringer
  9. Tab eller skade på genstanden
  10. Uopsigelighed
  11. Ophævelsesadgang
  12. Tilbagelevering
  13. Overdragelse af rettigheder
  14. Tvister

I vores leasingkontrakt har du mulighed for at vælge alle ovenstående bestemmelser.

Skal du have en skriftlig leasingaftale?

Det korte svar er ja. Selv om der ikke er noget formelt krav til det, vil det vil dog være yderst risikabelt at indgå en leasingaftale, uden at den er skriftligt tiltrådt af begge parter. Vilkårene for aftalen skal være tydeligt aftalt for at undgå misforståelser om indhold og potentiel risiko for konflikt. Aftalen skal tillige kunne dokumenteres over for omverdenen, herunder Skattestyrelsen.

Hvordan bliver leasingkontrakten gyldig?

Det er ikke en betingelse, at leasingkontrakten underskrives. Dokumenter.dk anbefaler dog altid, at en leasingkontrakt, herunder leverancegodkendelsen, underskrives. Med en underskrevet aftale kan du nemt bevise, at aftalen er tiltrådt af den anden part, og at aktivet er udleveret. Du kan vælge at underskrive med digital signatur eller fysisk på papir.

Leasingkontrakten er udarbejdet af advokat Troels Wenzel Østergaard. Troels er specialist i erhvervsret. Troels rådgiver dagligt ejerledede virksomheder om indgåelse og fortolkning af kontrakter og aftaler.

Udarbejdet af
Troels W Østergaard Advokat (L), HD (F) Dokumenter.dk ApS Kontaktinformation Telefon: 45 33 18 30 kontakt@dokumenter.dk

Vær færdig på 5 minutter

1. Fuldfør guiden

2. Modtag dokument

3. Kvalitetsstemplet af Advokater

Start dokumentguide
Leasingkontrakten indeholder
 1. Hovedkontrakt
 2. Udførlige standardvilkår
 3. Leverancegodkendelse