Tilføj til favoritter

Advisory Board aftale

Lav hurtigt og sikkert en Advisory Board aftale på få minutter. En Advisory Board aftale er en kontrakt, der gælder for dit selskabs advisory board medlemmer og regulerer deres opgaver og ansvarsområder.

Skabelon til Advisory Board aftale

Her kan du lave en advisory board aftale, der fastsætter vilkårene mellem selskabet og advisory board medlemmet.

Med en advisory board aftale får du og din virksomhed tydelige rammer for samarbejdet, der sikrer forudsigelighed og ro, så fokus kan være på sparring og udvikling af virksomheden.

Hvad er et advisory board?

Et advisory board er en gruppe af personer, der tilbyder rådgivning og støtte til en virksomhed. Dette sker typisk gennem en række årlige møder sammen med ledelsen af selskabet. Her kan medlemmerne af advisory boardet yde sparring og rådgivning til selskabets ledelse og derigennem være med til at støtte og påvirke den overordnede ledelse og strategi for virksomheden.

Et advisory board er typisk sammensat af eksperter inden for relevante områder, som tilbyder deres ekspertise til gavn for selskabet.

Advisory boards kan være af stor værdi for virksomheden. For virksomheder kan et advisory board hjælpe med at identificere strategiske muligheder og udfordringer, udvikle nye ideer og koncepter, og tilbyde viden og perspektiver, som kan være afgørende for virksomhedens udvikling og succes.

For at sammensætte et advisory board er det vigtigt at finde de rette personer med den nødvendige ekspertise og erfaring. Advisory board medlemmer bør have de rette og relevante kompetencer for den respektive virksomhed for at kunne tilbyde rådgivning og støtte. Derudover bør medlemmerne have en god forståelse af organisationens mål og mission.

De nødvendige kompetencer afhænger meget af den enkelte type af virksomhed, og hvad virksomhedens status er. Måske har virksomheden behov for kompetencer til vækst, eksport på bestemte markeder eller en exit.

Hvad skal en advisory board aftale indeholde?

Når advisory board-medlemmerne er valgt, er det vigtigt at etablere klare mål og forventninger for deres rolle i organisationen. Dette inkluderer klare retningslinjer for møder og kommunikation, samt en plan for evaluering af advisory boardets effektivitet. Det er også vigtigt at sikre, at advisory board-medlemmerne føler sig engagerede og værdsatte, og at de har en klar forståelse af deres rolle i organisationen.

En advisory board aftale bør derfor bl.a. indeholde:

 • Angivelse af selskabet og medlemmet
 • Ikrafttrædelsesdato
 • Angivelse af selskabets ledelse
 • Opgaver og ansvar
 • Bestemmelse om advisory board møder
 • Aftale om vederlag
 • Tavshedspligt
 • Immaterielle rettigheder
 • Kørsel
 • Ophør af aftalen
 • Aftale om ansvarsforsikring

Hvad er forskellen på en bestyrelse og et advisory board?

Et advisory board minder meget om en bestyrelse. Ligesom en bestyrelse, så varetager et advisory board typisk den overordnede strategiske ledelse af selskabet. Et advisory board er dog ikke et formelt selskabsretligt ledelsesorgan, og det skal derfor heller vedtages på en generalforsamling eller registreres hos Erhvervsstyrelsen.

Et advisory board er derfor et lidt mere uformelt og fleksibelt organ, hvor medlemmerne heller ikke har det samme ledelsesansvar som et bestyrelsesmedlem. I mange tilfælde varetager et advisory board derfor også en mere rådgivende og støttende funktion fremfor en ledelsesmæssig funktion.

Et advisory board kan også ofte være en forløber for en egentlig bestyrelse, således at selskabet i første omgang etablerer et advisory board, der senere hen kan registreres som en egentlig bestyrelse.

Du kan læse mere om bestyrelseskontrakt her.

Læs mere om stiftelse af selskab her.

Udarbejdet af
Søren Friis Hansen Professor, Lic.jur. CBS Law Kontaktinformation Telefon: 45 33 18 30 kontakt@dokumenter.dk

Vær færdig på 5 minutter

1. Fuldfør guiden

2. Modtag dokument

3. Kvalitetsstemplet af Advokater

Start dokumentguide
Advisory Board aftalen indeholder
 1. Angivelse af selskabet og medlemmet
 2. Ikrafttrædelsesdato
 3. Angivelse af selskabets ledelse
 4. Opgaver og ansvar
 5. Bestemmelse om advisory board møder
 6. Aftale om vederlag
 7. Medlemmets andre hverv
 8. Tavshedspligt
 9. Immaterielle rettigheder
 10. Kørsel
 11. Oplysninger ved indtræden
 12. Ophør af aftalen
 13. Aftale om ansvarsforsikring
 14. Misligholdelse, tvister og underskrift