Vælg hvordan ansættelsesforholdet skal håndteres

Medarbejderen opsiges

Start dokumentguide

Medarbejderens ansættelse fortsætter

Start dokumentguide