Tilføj til favoritter

Stiftelsesdokument

Lav hurtigt og sikkert et stiftelsesdokument på få minutter. Når du skal stifte dit nye selskab, skal du bruge både et stiftelsesdokument og et sæt vedtægter.

Online skabelon til stiftelsesdokument

Når du skal stifte dit nye selskab, skal du bruge både et stiftelsesdokument og et sæt vedtægter. Dokumenter.dks intelligente skabelon guider dig sikkert igennem alle spørgsmålene, så du nemt kan lave et stiftelsesdokument sammen med et sæt vedtægter, der overholder alle lovkrav.

Hvorfor skal jeg stifte et selskab?

Det er lovpligtigt at have et CVR-nr., ligesom du er forpligtet til at registrere virksomheden for moms, hvis du i din virksomhed omsætter for mere end 50.000 kr. årligt.

Der findes mange forskellige måder at drive virksomhed på, hvoraf den mest enkle form er en enkeltmandsvirksomhed. I en enkeltmandsvirksomhed er din privatøkonomi sammenblandet med din virksomheds økonomi.

Når du driver virksomhed, bør du overveje at gøre dette gennem et kapitalselskab (typisk et ApS eller et A/S).

Et kapitalselskab karakteriseres ved følgende:

Begrænset hæftelse

En af de mest markante fordele ved at stifte et kapitalselskab frem for en enkeltmandsvirksomhed er, at du som ejer af et kapitalselskab alene hæfter med det beløb, du indskyder i selskabet. Din egen personlige økonomi holdes altså adskilt fra dit selskabs. Hvis dit selskab senere skulle gå konkurs, vil din personlige økonomi derfor ikke blive påvirket. Dette kaldes for begrænset hæftelse.

Selvstændig juridisk enhed

Et kapitalselskab betegnes juridisk som en selvstændig juridisk enhed. Det betyder at kapitalselskabet selv kan påtage sig både rettigheder og forpligtelser. Dette er dels en fordel fordi rettighederne og forpligtelserne ikke knytter sig til din person, men til selskabet. Dels er der en række skattemæssige fordele – selskabsskatten er til eksempel lavere end almindelig personbeskatning.

Flere ejere

Du kan både stifte og eje et kapitalselskab alene eller sammen med flere personer. Dette betyder, at du eksempelvis kan tilknytte en investor eller en partner til ejerkredsen i dit kapitalselskab, når du stifter det.

Overdragelse af kapitalandele

Hvis du efter at have stiftet dit kapitalselskab ønsker at udvide ejerkredsen, kan dette nemt gøres. Du kan altså i et kapitalselskab overdrage hele eller dele af dine kapitalandele til en eller flere personer eller virksomheder.

Hvilken selskabsform skal jeg vælge?

Når du skal stifte et selskab, skal du tage stilling til hvilken selskabsform, du vil vælge. De mest anvendte selskabsformer i dag er ApS og A/S, og reglerne om disse selskaber findes i selskabsloven.

Hvad er et ApS?

Et ApS (anpartsselskab), er et kapitalselskab, der minimum skal have en selskabskapital på 40.000 kr. Selskabskapitalen er det beløb, som ejerne af selskabet har indbetalt til selskabet. Det betyder derfor, at du for at kunne oprette et ApS som minimum skal lægge 40.000 kr. ved stiftelsen.

Kapitalandelene i et ApS hedder anparter. Anparter kan ikke – som ved et A/S – sælges offentligt på en børs. Et ApS skal i sit navn altid benytte ”ApS” eller ”anpartsselskab”. Et ApS vil derfor som regel bære navnet ”Eksempel ApS”.

Hvad er et A/S?

Et A/S er et kapitalselskab, hvor selskabskapitalen minimum skal udgøre 400.000 kr. Ejernes indskud fordeles i et A/S på aktier. Aktier kan, modsat anparter, udbydes til salg offentligt på en børs.

Et A/S skal altid benytte betegnelsen ”A/S” eller ”aktieselskab” i sit navn og vil derfor som regel hedde ”Eksempel A/S”.

Der gælder derudover strengere krav til eksempelvis ledelsens udformning og revidering af årsrapporter, hvis du stifter et A/S i forhold til at stifte et ApS.

Hvordan stifter jeg et selskab?

Et stiftelsesdokument indeholder de mest væsentlige oplysninger om det nye selskabs forhold. Dokumentet skal indsendes til Erhvervsstyrelsen når du registrerer dit nye selskab, og skal være underskrevet af stifteren eller stifterne.

I stiftelsesdokumentet skal du tage stilling til, hvilken selskabsform, dit nye selskab har – det kunne eksempelvis være et ApS eller et A/S. Stiftelsesdokumentet skal desuden indeholde oplysninger om selskabets ledelse og valg af revisor.

Når du skal stifte et selskab, skal der indskydes en selskabskapital. Selskabskapitalen skal bekræftes over for Erhvervsstyrelsen. Dette kan gøres af en advokat via advokatens klientkonto. Selskabskapitalen kan også dokumenteres ved et bankbilag, der viser at kapitalen er indbetalt på en konto tilhørende selskabet.

Overordnet set er der følgende muligheder for dokumentation af selskabskapitalen:

 • Bankbilag, der viser at kapitalen er indbetalt på en konto tilhørende selskabet
 • Udtog af en advokats klientkonto, der viser indbetaling af selskabskapitalen
 • Erklæring fra en advokat om, at kapitalen er indsat på en klientkonto tilhørende selskabet
 • Erklæring fra en revisor om, at kapitalen er indsat på en bankkonto tilhørende selskabet eller foreligger som kassebeholdning.

Skal du lave et stiftelsesdokument?

Om du skal lave et stiftelsesdokument afhænger af, hvilken selskabsform du ønsker. Vil du stifte et ApS eller et A/S, skal du bruge et stiftelsesdokument. Hvis du derimod ønsker at stifte en personlig virksomhed, eksempelvis en enkeltmandsvirksomhed eller et I/S, skal du derimod ikke bruge et stiftelsesdokument.

Hvilke oplysninger skal stiftelsesdokumentet indeholde?

Stiftelsesdokumentet skal indeholde en række oplysninger om selskabets forhold for at være gyldigt. Du skal derfor i stiftelsesdokumentet oplyse:

 • Navn, adresse og eventuelt CVR-nummer på stifterne af selskabet
 • Hvilken selskabsform, du ønsker at benytte
 • Navnet på dit selskab
 • Adressen til dit selskab
 • Det beløb, du investerer i selskabet
 • Hvem, der udgør ledelsen i selskabet
 • Hvorvidt selskabet skal revideres af en revisor
 • Stiftelsesdokumentet skal desuden indsendes sammen med selskabets vedtægter

Skal jeg bruge andet end et stiftelsesdokument?

Ud over stiftelsesdokumentet skal du også indsende selskabets vedtægter. Med vores skabelon får du både et stiftelsesdokument og et sæt vedtægter i samme dokument, så du er nemt bliver klar til at stifte dit selskab.

Som beskrevet ovenfor skal du tillige bruge en af de mulige former for dokumentation for at selskabskapitalen er indbetalt.

Hvordan stifter jeg et selskab?

Stiftelse af selskaber sker hos Erhvervsstyrelsen på deres hjemmeside www.virk.dk. Hjemmesiden guider dig igennem alle de oplysninger, der er nødvendige for at stifte selskabet. Der findes ingen begrænsninger for hvem, der kan gå ind og stifte et selskab.

Kan skabelonen bruges til alle slags selskaber?

Med vores skabelon kan du frit vælge, hvilken selskabsform du ønsker at benytte til dit nye selskab. Vores skabelon opfylder kravene til stiftelse af både et ApS og A/S. Du kan derfor trygt og nemt benytte vores skabelon, uanset hvilken type selskab, du ønsker at stifte.

Du kan også finde stiftelsesdokument til et partnerselskab (P/S) her.

Du kan også finde stiftelsesdokument til et kommanditselskab (K/S) her.

Udarbejdet af
Søren Friis Hansen Professor, Lic.jur. CBS Law Kontaktinformation Telefon: 45 33 18 30 kontakt@dokumenter.dk

Vær færdig på 5 minutter

1. Fuldfør guiden

2. Modtag dokument

3. Kvalitetsstemplet af Advokater

Start dokumentguide
Dokumentet indeholder
 1. Stiftelsesdokument
 2. Valg af selskabets navn, formål, ledelse og evt. revision
 3. Valg af selskabsform
 4. Valg af ledelsesstruktur
 5. Tegningsregel
 6. Vedtægter
 7. Underskrift
 8. Underskrifter