Tilføj til favoritter

Overdragelsesaftale virksomhed (aktiver)

Lav hurtigt og sikkert en overdragelsesaftale virksomhed (aktiver) på få minutter. En overdragelsesaftale kaldes også en købsaftale, da den omhandler et køb. En virksomhedsoverdragelsesaftale omhandler købet (og dermed også salget) af en virksomhed.

Skabelon til overdragelsesaftale

Skal du overdrage en virksomhed uden at overdrage selve aktierne eller anparterne i selskabet, kan du bruge dette dokument. Hos Dokumenter.dk kan du nemt og sikkert lave en overdragelsesaftale, når du skal købe eller sælge en virksomhed ved et aktivsalg. Vores guide sikrer, at du får en overdragelsesaftale, der indeholder alle de vigtige vilkår til en brøkdel af prisen hos en advokat.

Hvad er forskellen på overdragelse af aktiver og aktier/anparter?

En aktie eller anpart er et ejerbevis på en andel af et selskab. Et aktiv er en materiel eller immateriel genstand, som selskabet ejer.

En aktivoverdragelse omfatter derfor indholdet af virksomheden og en aktie/anpartsoverdragelse omfatter selve virksomheden.

Hvad er en overdragelsesaftale?

En overdragelsesaftale kaldes også en købsaftale, da den omhandler et køb. En virksomhedsoverdragelsesaftale omhandler købet (og dermed også salget) af en virksomhed.

En overdragelsesaftale vedrørende aktiverne i en virksomhed vedrører den situation, hvor det ikke er selve selskabet, der sælges, men ”kun” alle (eller dele af) aktiverne i selskabet/virksomheden. Det kan f.eks. være navn, inventar, lejemål, varelager og m.m.

Da det er aktiverne og ikke hele selskabet, der overdrages, så er det vigtigt, at særligt køber, sikrer sig, at alle de ønskede aktiver præciseres i overdragelsesaftalen. Det gælder både materielle aktiver og immaterielle aktiver.

Hvilke aktiver overdrages typisk?

Når der sker en overdragelse af aktiver, så er det vigtigt for både sælger og køber at overveje, hvilke aktiver, der skal være en del af virksomhedsoverdragelsen.

Er det hele virksomheden, der skal overdrages eller er der særlige aktiver, der ikke skal følge med? Det kan også være, at der er særlige aktiver, der er helt centrale for virksomheden, men kræver godkendelse fra 3. parter.

Ved en virksomhedsoverdragelse bør du altid overveje om følgende aktiver skal overdrages?

 • Navn(e)
 • Inventar
 • Varelager
 • Domæne
 • Hjemmeside
 • Immaterielle aktiver (patenter, designrettigheder m.v.)
 • SoMe-kanaler (facebookside, Instagram m.v.)
 • Køretøjer
 • Lejemål
 • Særlige aftaler med
 • Medarbejdere

Hvilke konsekvenser har overdragelsen?

Da det ikke er selve selskabet, der overdrages, men aktiverne i virksomheden, så er konsekvensen for køber, at virksomheden får et nyt CVR-nr.

Da virksomheden bliver en ny juridisk enhed (får et nyt CVR-nr.) betyder det også, at køber skal overveje at kontakte alle aftaleparter til virksomheden, da mange aftaleparter skal acceptere en sådan overdragelse. Det bedste eksempel herpå er en udlejer af et erhvervslejemål, men det kan også være en leasinggiver eller en leverandør.

For sælger er det tillige vigtigt at gøre sig overvejelser over, hvad der skal ske med selskabet (eller virksomheden) der sælger aktiverne. Er det et ApS, der skal ophøre eller en enkeltmandsvirksomhed, der skal lukkes.

Hvad med virksomhedens medarbejdere?

Når der sker en virksomhedsoverdragelse, så er medarbejderne virksomheden omfattet og beskyttet af virksomhedsoverdragelsesloven. De er naturligvis også omfattet af de almindelige regler om ansættelsesforhold, herunder f.eks. funktionærloven eller deres overenskomst.

Nå du overdrager aktiverne i en virksomhed, skal du derfor være opmærksom på to overordnede forhold, hvis der er medarbejdere i virksomheden.

For det første sikrer virksomhedsoverdragelsesloven, at alle medarbejdere i virksomheden følger med i overdragelsen. Det betyder at medarbejderne får alle rettigheder – f.eks. omkring løn, pension opsigelsesvarsel m.v. – med sig over i den nye virksomhed.

For det andet betyder virksomhedsoverdragelsesloven, at en afskedigelse af en eller flere af medarbejderne i virksomheden i forbindelse med overdragelsen som udgangspunkt anses for urimelig. En afskedigelse er dog kun urimelig, hvis den er begrundet i selve virksomhedsoverdragelsen. En opsigelse af en eller flere medarbejdere i den solgte virksomhed kan derfor godt være saglig, hvis den er begrundet i rimelige forhold som f.eks. økonomi eller organisatoriske forhold.

Selvom virksomhedsoverdragelsesloven som udgangspunkt beskytter medarbejderne, er den dog også en hjælp for parterne (køber og sælger) i en virksomhedsoverdragelse, da loven netop medfører, at medarbejderne kan følge med. Hvis parterne ønsker at de skal følge med, behøver sælger derfor ikke at opsige medarbejderne, og køber behøver ikke at starte nye ansættelsesforhold. Vi anbefaler dog at køber indgår et lille tillæg til ansættelseskontrakten, hvor det præciseres, hvem den nye arbejdsgiver er. Det kan du finde her.

Hvornår skal du bruge en overdragelsesaftale

En overdragelsesaftale skal du bruge ved en hel eller delvis overdragelse af en virksomhed.

Du kan overordnet set anvende overdragelsesaftalen ved 3 forskellige situationer:

 1. En egentlig og hel virksomhedsoverdragelse, hvor du overdrager en virksomhed (et selskab) til en køber.
 2. En delvis overdragelse af dit selskab. Det kan typisk være i forbindelse med at du kun ønsker at overdrage en særlig del af selskabets aktiver. Det kan f.eks. være, hvis virksomheden har flere forretningsområder.
 3. En overdragelse fra en nødlidende virksomhed. Hvis et selskab er ved at gå konkurs eller er underkonkursbehandling, så har køber sjældent mulighed for eller interesse i at overtage selve selskabet. I denne situation kan det være brugbart at overdrage selskabets aktiver. Dog skal du i denne situation altid være opmærksom på de konkursretlige regler, herunder omstødelsesreglerne og reglerne om konkurskarantæne.

Hvad bør en overdragelsesaftale indeholde?

For at sikre en god overdragelse for både køber og sælger bør en god overdragelsesaftale indeholde:

 1. Angivelse af parterne – køber og sælger (Dette kan både være personer eller selskaber)
 2. Angivelse og præcisering af de aktiver, der overdrages
 3. Angivelse af overdragelsestidspunktet (Den dag, hvor virksomheden overgår fra sælger til køber)
 4. Aftale om købesummens og dens betaling (Hvad er prisen, betales den kontant eller er der en sælgerfinansiering)
 5. Erklæringer fra køber og sælger (Sælger kan give garantier og køber kan have en undersøgelsespligt eller et kendskab til selskabet)
 6. Indeståelse/kaution fra køber (Hvis der er en sælgerfinansiering, kan det være en god ide med en kaution fra køber personligt)
 7. Håndtering af medarbejderne
 8. Konkurrenceklausul for sælger
 9. Bestemmelse om refusionsopgørelse
 10. Værneting (Skal tvister afgøres ved voldgift eller domstolene)
 11. Underskrifter (Køber og sælger skal underskrive aftalen)

I vores overdragelsesaftale har du mulighed for at vælge alle ovenstående bestemmelser.

Skal du have en skriftlig overdragelsesaftale?

Nej. Men uden en skriftlig overdragelsesaftale kan du have meget svært ved at bevise, hvad der er aftalt. Dette kan være nødvendigt over for modparten, men også over for skattemyndighederne, så du f.eks. kan bevise, hvad der er overdraget og på hvilke vilkår. Derfor er en skriftlig overdragelsesaftale vigtig – både for køber og sælger. Vi anbefaler altid, at du laver en skriftlig overdragelsesaftale.

Hvordan bliver overdragelsesaftalen gyldig?

Der er som udgangspunkt ingen gyldighedsbetingelser til en overdragelsesaftale. Det er ikke en betingelse, at overdragelsesaftalen underskrives eller opbevares et bestemt sted. En overdragelse skal som udgangspunkt heller ikke anmeldes til myndighederne.

Vi anbefaler dog altid at der laves en skriftlig aftale, og at denne underskrives. Du skal tillige overveje, om er er forhold, der skal anmeldes til myndighederne i forbindelse med overdragelse. Det kan f.eks. være en alkoholbevilling eller andre særlige forhold.

Overdragelsesaftalen er udarbejdet af advokat Troels Wenzel Østergaard. Troels er specialist i kontrakter og virksomhedsoverdrageler. Troels rådgiver dagligt ejerledede virksomheder om indgåelse og fortolkning af kontrakter og virksomhedsoverdragelser.

Udarbejdet af
Troels W Østergaard Advokat (L), HD (F) Dokumenter.dk ApS Kontaktinformation Telefon: 45 33 18 30 kontakt@dokumenter.dk

Vær færdig på 5 minutter

1. Fuldfør guiden

2. Modtag dokument

3. Kvalitetsstemplet af Advokater

Start dokumentguide
Overdragelsesaftalen indeholder bl.a. bestemmelser om:
 1. Virksomheden og overtagelsen
 2. Specifikation af overdragelsens genstand
 3. Personale
 4. Købesummen
 5. Overtagelsen
 6. Refusionsopgørelse
 7. Erklæringer fra sælger og køber
 8. Offentlige godkendelser
 9. Konkurrenceklausul
 10. Omkostninger m.v.
 11. Lovvalg og værneting
 12. Underskrifter

Ofte stillede spørgsmål
 • Kan jeg kontakte Dokumenter.dk?

  Ja. Vores juridiske Hotline står altid gratis til rådighed med vejledning, hvis du har behov for hjælp. Kontakt os på mail kontakt@dokumenter.dk og telefon 45 33 18 30 alle hverdage ml. 9-15. Hvis du sender os en mail, så husk at skrive dine kontaktoplysninger og dit mobilnummer, så vi bedst og hurtigst muligt kan hjælpe dig. Det er gratis.

 • Yder Dokumenter.dk juridisk rådgivning?

  Nej. Dokumenter.dk yder ikke juridisk rådgivning.
  Vi har integreret jura med brugervenlig teknologi, så du nemt og professionelt selv kan udarbejde juridisk gyldige dokumenter.

 • Er Dokumenter.dk et advokatfirma?

  Nej. Dokumenter.dk er ikke et advokatfirma.
  Vi er en digital juridisk service stiftet af advokater, der benytter de samme juridiske skabeloner i egen advokatpraksis.

 • Hvad hvis jeg ikke er tilfreds med dokumentet?

  Kontakt vores juridiske Hotline, så du kan få konkret hjælp og faglig bistand af vores erfarne team af advokater. Du bedes kontakte os direkte på tlf. 45331830 eller mail kontakt@dokumenter.dk. Det er gratis.

 • Kan jeg fortryde mit køb?

  Ja. Du bedes kontakte os direkte på tlf. 45331830 eller mail kontakt@dokumenter.dk. Hvis ikke vi kan hjælpe dig, så du bliver tilfreds med vores dokument, giver vi dig pengene retur.