Tilføj til favoritter

Vidneindkaldelse i forbindelse med konkurs

Udarbejd hurtigt en vidneindkaldelse af direktøren/fallenten i forbindelse med konkurs

Vidneindkaldelse i forbindelse med konkurs

Det er vigtigt, at kurator sikre sig regnskabsmaterialet fra før konkursen. Dette kan blandt andet ske ved, at kurator beder skifteretten om at indkalde Vidnet, som oftest er selskabets direktør/ejer til at afgive forklaring i Retten og typisk medbringe regnskabsmaterialet fra før konkursen.

Typisk er årsagen, at selskabets direktør/ejer ikke har besvaret kurators henvendelser.

Afhøring i skifteretten er ofte et meget effektivt middel for kurator til at få de nødvendige oplysninger ud af direktøren, herunder oplysninger om regnskabsmaterialet.

Direktøren har en oplysningspligt overfor kurator efter KL § 100, og skifteretten har en række tvangsmidler overfor en modvillig direktør efter KL § 101-103.

Vidneindkaldelsen er et dokument, der informerer personen om, at de forventes at afgive forklaring eller vidneudsagn i skifteretten.

Lavpraktisk udfylder kurator selv vidneindkaldelsen, bortset fra mødetidspunktet og herefter udsender og forkynder retten indkaldelsen for vidnet og giver kurator besked om mødetidspunktet.

Herefter vil der ske afhøring af vidnet i skifteretten.

Hvem har udarbejdet vidneindkaldelsen på dokumenter.dk?

Vidneindkaldelsen til skifteretten er udarbejdet af  Bjørn Wittrup, Advokat (H), som er certificeret insolvensadvokat og medlem af Gældsstyrelsens Advokatpanel. Gældsstyrelsen benytter derfor Bjørn Wittrup som advokat i konkurssager, hvor Gældsstyrelsen er konkursrekvirent.

Senest har Bjørn Wittrup ført en række sager om konkurskarantæne, både som kurator og i sager, hvor han har repræsenteret den sagsøgte virksomhedsledelse.

Advokat (H) Bjørn Wittrup har møderet for Højesteret.

 

Få overblik over den samlede proces for konkursbehandlingen

Du kan nemt og hurtigt få et overblik over den samlede proces for konkursbehandling, og de typiske dokumenter der knytter sig til de enkelte trin i processen ved at følge linket

Læs mere her

Udarbejdet af
Bjørn Wittrup Advokat (H) Homann Advokater Kontaktinformation Telefon: 45 33 18 30 kontakt@dokumenter.dk

Vær færdig på 5 minutter

1. Fuldfør guiden

2. Modtag dokument

3. Kvalitetsstemplet af Advokater

Start dokumentguide
Vidneindkaldelsen indeholder
  1. Informationer om vidnet
  2. Indkaldelse af det relevante vidne til møde i skifteretten
  3. Informationer på kurator
  4. Andre relevante forhold