Tilføj til favoritter

Allonge om afståelse af erhvervslejemål

Lav hurtigt og sikkert en allonge om afståelse af erhvervslejemål på få minutter. Denne skabelon indeholder en allonge til en erhvervslejekontrakt i det tilfælde at lejer afstår sit erhvervslejemål til en ny lejer.

Udfyld nemt allonge til afståelse af erhvervslejemål online

Denne skabelon indeholder en allonge til en erhvervslejekontrakt i det tilfælde at lejer afstår sit erhvervslejemål til en ny lejer. Allongen skal tiltrædes af den indtrædende lejer og af udlejer, og vil herefter være en del af det samlede aftalekompleks sammen med selve erhvervslejekontrakten og eventuelle tidligere allonger. Dokumenter.dk’s skabelon gør det nemt for dig selv at udarbejde en allonge om afståelsen til en brøkdel af prisen end hos en advokat.

Hvad betyder afståelse?

Afståelse af et erhvervslejemål betyder, at en ny lejer indtræder i erhvervslejemålet mod at denne betaler en afståelsessum til forhenværende lejer. Forhenværende lejer ”sælger” erhvervslejemålet til en anden erhvervsdrivende, som driver det videre. Når den nye lejer er indtrådt og handlen er gennemført, vil den forhenværende lejer blive frigjort for sine forpligtelserne overfor udlejer.

Har du ret til afståelse?

Ja, udgangspunktet efter erhvervslejelovens § 55 er, at en lejer har ret til at lade en anden lejer inden for samme branche fortsætte lejeforholdet på uændrede vilkår.

Det er dog muligt at fravige erhvervslejelovens bestemmelser om ret til afståelse. Det er derfor vigtigt, at du tjekker om der er lavet indskrænkninger til din afståelsesret i din erhvervslejekontrakt.

Både udlejer, indtrædende og udtrædende lejer skal altså være særligt opmærksomme på, at erhvervslejelovens bestemmelser om afståelse er fravigelige, hvorfor det altid er vigtigt nøje at gennemgå erhvervslejekontrakten og forholdene i øvrigt, inden man indgår aftale om afståelse af et erhvervslejemål.

Hvad betyder allonge?

En allonge er et tillæg til erhvervslejekontrakten. Allongen laves i stedet for at udlejer skal lave en ny kontrakt med indtrædende lejer. Det vil fremgå af allongen, at den indtrædende lejer overtager erhvervslejemålet samt forpligtigelserne og rettighederne i henhold til den eksisterende erhvervslejekontrakt.

Hvordan formaliseres en afståelse?

Dokumenter.dk anbefaler, at I udarbejder en allonge vedrørende afståelsen både af hensyn til den indtrædende og udtrædende lejer samt af hensyn til udlejer, således at der foreligger en klar skriftlig allonge, der regulerer afståelsen.

Selvom den indtrædende lejer som udgangspunkt vil indtræde i erhvervslejekontraktens rettigheder og pligter i medfør af købsaftalen omkring afståelsen, anbefaler Dokumenter.dk at dette nedfældes på skrift i form af en allonge.

Allongen til erhvervslejekontrakten tiltrædes og underskrives af udtrædende lejer, indtrædende lejer og udlejer.

Allongen er særligt vigtig, hvis der sker et brancheskift i forbindelse med afståelsen, og den indtrædende lejers branche ikke er tilladt at drive fra erhvervslejemålet i henhold til erhvervslejekontrakten. Ved allongen godkender udlejer, at den indtrædende lejer kan fortsætte erhvervslejemålet uanset brancheskiftet.

Med Dokumenter.dk’s skabelon kan du nemt lave en allonge til erhvervslejekontrakten. Vores skabelon guider dig igennem, så du får alle relevante oplysninger med i din allonge.

Vores skabelon kan anvendes både af udlejer og lejer, da den kan tilpasses efter den pågældende parts specifikke ønsker og behov.

Ved udfyldelsen af skabelonen til allongen har du mulighed for at vælge, at der i allongen f.eks. skal indsættes en aftale om brancheskift og dermed en anden aftalt anvendelse af erhvervslejemålet.

Hvordan er processen ved afståelse af et erhvervslejemål?

Den typiske proces ved en afståelse er:

 1. Lejer ønsker at sælge/afstå sit erhvervslejemål
 2. Lejer sætter sit erhvervslejemål til salg selv eller via en mægler
 3. Når der er fundet en køber forhandles de endelige vilkår på plads mellem udtrædende lejer (sælger) og indtrædende lejer (køber), herunder særligt vedrørende pris og overtagelsesdag
 4. Der udarbejdes og tiltrædes en købsaftale mellem udtrædende lejer (sælger) og indtrædende lejer (køber)
 5. Køber deponerer købesummen helt eller delvist.
 6. Lejer anmoder herefter udlejer om godkendelse af køber som den nye indtrædende lejer
 7. Udlejer kan eventuelt forlænge dokumentation for indtrædende lejers branchekendskab og økonomiske forhold
 8. Udlejer godkender den indtrædende lejer
 9. Der sker eventuelt en mindre forhandling af enkelte forhold, der skal ændres ved erhvervslejekontrakten
 10. Udlejer og indtrædende lejer tiltræder allonge til erhvervslejekontrakten
 11. Der sker overdragelse af lejemålet og frigivelse af købesummen

Skal der laves en købsaftale når erhvervslejemålet afstås? 

Når du har fundet en køber til dit erhvervslejemål, er det en god idé, at I laver en købsaftale omkring afståelsen.

Dokumenter.dk anbefaler, at I skriver ind i købsaftalen, at handlen er betinget af, at udlejer skriver under på allongen, og derved godkender at køber indtræder i erhvervslejemålet.

Dokumenter.dk har en skabelon til en købsaftale som I med fordel kan anvende.

Udarbejdet af
Jeppe Wedel Nielsen Advokat (H) Donatzky & Partnere Advokatfirma Kontaktinformation Telefon: 33 11 10 10 kontakt@dokumenter.dk

Vær færdig på 5 minutter

1. Fuldfør guiden

2. Modtag dokument

3. Kvalitetsstemplet af Advokater

Start dokumentguide
Allongen om afståelse indeholder
 1. Angivelse af erhvervslejemålet
 2. Angivelse af udlejer
 3. Angivelse af udtrædende lejer
 4. Angivelse af indtrædende lejer
 5. Mulighed for ændring af anvendelse
 6. Håndtering af depositum og forudbetalt leje
 7. Mulighed for kaution fra den nye lejer
 8. Underskrifter