Tilføj til favoritter

Godkendelsesskrivelse – Køberrådgiver

Lav hurtigt og sikkert en godkendelsesskrivelse på få minutter.

Godkendelsesskrivelse benyttes, når du som køberrådgiver skal skrive til sælgers ejendomsmægler, og indeholder mulighed for at indsætte relevante betingelser, som handlen kan godkendes med.

Godkendelsesskrivelse ved køberrådgivning?

En godkendelsesskrivelse er det brev, købers rådgiver udarbejder indenfor fristen af advokatforbeholdet.

Godkendelsesskrivelsen indeholder købers rådgivers godkendelse af handlen, eventuelt med visse forbehold, som skal være opfyldt, før købers rådgiver endeligt kan godkende handlen.

Vores platform guider dig hele vejen

Hvorfor skal du lave en godkendelsesskrivelse?

Køberrådgiver skal indenfor fristen fremsætte eventuelle forbehold eller helt afvise handlens godkendelse

Afviser køberrådgiver handlens godkendelse i sin helhed, skal dette som udgangspunkt ikke være begrundet.

Overholdes fristen ikke, vil handlen automatisk være godkendt på de vilkår, der er anført i købsaftalen. Købers eneste mulighed for at komme ud af handlen, vil i dette tilfælde være at gøre brug af fortrydelsesretten, som udløser en økonomisk kompensation til sælger.

Hvad indeholder godkendelsesskrivelsen?

 • Oplysninger om datoen for henholdsvis køber og sælgers underskrift på købsaftalen
 • Oplysninger om hvilken ejendom, skrivelsen omhandler
 • Forudsætninger for handlens godkendelse
 • Forbehold for godkendelsen
 • Købers ønsker til handlen, f.eks. inventar, ændret overtagelses- eller dispositionsdag
 • Oversigt over hvilke frister, der er i forbindelse med sælgers svar /fremsendelse af bilag
 • Køber rådgivers underskrift

Hvilke forhold og oplysninger, kan der overvejes medtaget i en godkendelsesskrivelse?

En ejendomshandel omfatter flere oplysninger og dokumenter, som giver køber og køberrådgiver et indblik og overblik over ejendommen, grunden, lokalområdet og økonomien.

Som køberrådgiver bør du overveje, om der i handelsbilag / købsaftalen mangler vigtige oplysninger eller bilag, eller om der i øvrigt er forhold, som køber ønsker afklaret, inden købet kan blive endelig godkendt.

Køberrådgiver kan – og bør – som minimum overveje at få afklaret nedenstående forhold:

 • Hvis handlen er omfattet af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom (LFFE) skal der foreligge en gyldig tilstandsrapport og elsynsrapport. Er der forhold i en af disse rapporter, der giver anledning til yderligere undersøgelse, kan der tages forbehold herfor.
 • Ønsker køber ejendommen gennemgået af egen fagkyndige eller arkitekt?
 • Giver oplysningerne fra ejer- /grundejerforeningen anledning til spørgsmål eller forbehold? Fremgår der forhold i tidligere regnskaber, referater fra generalforsamlingen, vedligeholdelsesplan, husorden og vedtægter, som kan stride imod købers ønsker og behov for ejendommen?
 • Stemmer BBR overens med de faktiske omstændigheder og bygninger og installationer på ejendommen?
 • Er der en nedgravet olietank, der skal fjernes?
 • Er ejendommens forsyningsforbrug rimeligt, eller skal der spørges ind til sælgers forbrug?
 • Er der servitutter, der ikke er fremlagt?
 • Kræver grunden eller ejendommen yderligere afklaring omkring f.eks. forurening af grunden eller fredning af ejendommen?
 • Ønsker køber, at der i handlen medfølger særligt inventar og løsøre genstande?

Dækker godkendelsesskrivelsen alle formål?

Godkendelsesskrivelsen kan anvendes ved private og erhvervsdrivendes køb af en fast ejendom

Godkendelsesskrivelsen kan anvendes på handler vedrørende lejlighed, hus, sommerhus, ubebygget grunde og erhvervsejendomme.

Vores intelligente skabelon guider dig nemt og sikkert gennem forløbet på få minutter uden involvering af en advokat.

Hvordan bliver handlen endelig?

Hvis sælger accepterer og evt. opfylder de betingelser og forudsætninger, som køberrådgiver har fremsat i godkendelsesskrivelsen, skal køberrådgiver godkende handlen endeligt.

Dette sker sædvanligvis ved, at køberrådgiver skriftligt bekræfter, at handlen nu er endeligt godkendt.

Hvad er forskellen på advokatforbehold/køberrådgiver forbehold og købers fortrydelsesret?

Fortrydelsesret

Ved handler, hvor køber er forbruger, har køber altid ret til at fortryde handlen inden for en aftalt tidsfrist – typisk 6 hverdage fra sælger har underskrevet købsaftalen.

Ønsker køber at fortryde handlen, skal køber betale 1% af den aftalte købesum til sælger som kompensation.

Bank- og advokat-/rådgiverforbehold.

Er der i købsaftalen taget et bank- og advokat-/rådgiverforbehold, skal købers bank og rådgiver godkende købet, inden det bliver endeligt. Forbeholdet indsættes med en frist på typisk 3-5 hverdage.

Købers bank og køberrådgiver får på den måde mulighed for at sætte sig ind i ejendommens dokumenter. Hvis køberrådgiveren falder over nogle uhensigtsmæssige forhold ved handlen – f.eks. at der på ejendommen ikke må være heste, og køber ønsker at have sine to heste opstaldet på ejendommen – eller kan købers bank ikke godkende ejendomshandlens økonomi, kan en af disse to aktører afbryde handlen, uden at køber skal betale en kompensation til sælger.

Hvem har lavet skabelonen?

Godkendelsesskrivelsen er udarbejdet af advokat Mette Beck Kofoed. Mette beskæftiger sig til hverdag primært med rådgivning af privatpersoner.

Mette har stor erfaring med dødsbobehandling, familie-formueret, arveplanlægning og ejendomshandler. Mette hjælper hvert år mange klienter med at handle bolig, både på køber- og sælgersiden.

Udarbejdet af
Mette Beck Kofoed Advokat PrivatretsAdvokaterne Kontaktinformation Telefon: 45 33 18 30 kontakt@dokumenter.dk

Vær færdig på 5 minutter

1. Fuldfør guiden

2. Modtag dokument

3. Kvalitetsstemplet af Advokater

Start dokumentguide
Godkendelsesskrivelsen indeholder bl.a.
 1. Oplysninger om datoen for henholdsvis køber og sælgers underskrift på købsaftalen
 2. Oplysninger om hvilken ejendom, skrivelsen omhandler
 3. Forudsætninger for handlens godkendelse
 4. Forbehold for godkendelsen
 5. Købers ønsker til handlen, f.eks. inventar, ændret overtagelses- eller dispositionsdag
 6. Oversigt over hvilke frister, der er i forbindelse med sælgers svar /fremsendelse af bilag