Tilføj til favoritter

Lejers opsigelse af erhvervslejemål

Lav hurtigt og sikkert en lejers opsigelse af erhvervslejemål på få minutter. Opsigelse af et erhvervslejemål betyder, at enten lejer eller udlejer ønsker at blive frigjort fra den indgåede erhvervslejekontrakt i henhold til vilkårene i kontrakten.

Opsigelse af erhvervslejemål

Denne skabelon kan bruges, når lejer ønsker at opsige sit erhvervslejemål. Skabelonen gør det nemt for dig som lejer at sende en opsigelse til udlejer, og samtidig sikre dig, at opsigelsen indeholder alle de nødvendige oplysninger.

Hvad betyder opsigelse af et erhvervslejemål?

Opsigelse af et erhvervslejemål betyder, at enten lejer eller udlejer ønsker at blive frigjort fra den indgåede erhvervslejekontrakt i henhold til vilkårene i kontrakten. Hvor længe du som lejer er bundet til erhvervslejemålet, afhænger af opsigelsesvarslet i din erhvervslejekontrakt. Når opsigelsesvarslet udløber vil du som lejer blive frigjort af erhvervslejekontrakten mod at det lejede bliver afleveret retur til udlejer.

Hvad betyder opsigelsesvarsel?

Et opsigelsesvarsel betyder, at du ikke bliver frigjort fra dit erhvervslejemål med det samme. Du hæfter altså fortsat for lejemålet i en periode efter, du har opsagt dette, og du kan naturligvis fortsat bruge lejemålet i denne periode.

Det er opsigelsesvarslet i din erhvervslejekontrakt, der er afgørende for, hvor længe du skal fortsætte med at betale husleje efter, du har sagt op. Hvis der ikke er aftalt et opsigelsesvarsel i din kontrakt, vil det være erhvervslejeloven der gælder. Efter erhvervslejelovens § 64 er lejers opsigelsesvarsel 3 måneder til den første i en måned.

I nogle erhvervslejekontrakter er der aftalt uopsigelighed, som binder dig til lejemålet i en vis periode.

Hvornår kan lejer opsige et erhvervslejemål?

Som lejer kan du opsige dit erhvervslejemål, når du ikke længere ønsker at have dette. Du skal dog være opmærksom på, hvor længe du vil være bundet til lejemålet. Det kan for eksempel fremgå, at dit opsigelsesvarsel er 3, 6 eller 12 måneder. Du vil først kunne frigøres for erhvervslejemålet efter, at opsigelsesvarslet er udløbet. Du skal forsat indbetale erhvervsleje i denne periode.

Hvad betyder uopsigelighed?

Det kan aftales, at erhvervslejemålet er uopsigeligt både for lejer og for udlejer. Det betyder, at du i en vis periode som udgangspunkt ikke kan komme ud af erhvervslejekontrakten. Det kan for eksempel være aftalt, at du ikke kan opsige erhvervslejekontrakten i de første 5 år efter kontraktens indgåelse. Hvis du opsiger før tid, vil du hæfte for betaling af erhvervsleje i hele uopsigelighedsperioden.

Bestemmelser om uopsigelighed kan være formuleret på forskellige måder, f.eks. at ”lejemålet er uopsigeligt, og det kan først opsiges efter d. 1/5-2021. Opsigelse herefter kan ske med 3 måneders varsel” eller ”Lejemålet kan tidligst opsiges til fraflytning d. 1/5-2021”.

Hvad gør du, hvis du har en uopsigelig erhvervslejekontrakt, og du ikke har råd til at betale leje?

Dokumenter.dk anbefaler, at du straks kontakter din udlejer, og forsøger at forhandle dig frem til en løsning. Hvis I ikke en finder en løsning, og du vælger at aflevere lejemålet og nøglerne til udlejer, skal udlejer straks gå i gang med at finde en ny lejer. Udlejer skal dermed iagttage sin tabsbegrænsningspligt og bestræbe sig på at genudleje erhvervslejemålet hurtigst muligt, så du ikke pålægges unødvendige omkostninger. Du vil dog fortsat hæfte for betaling af leje mv. indtil udlejer har fået genudlejet lejemålet.

Hvad skal lejers opsigelse indeholde?

Din opsigelse til udlejer skal indeholde oplysning om, at du ønsker at opsige erhvervslejemålet. Det er en god idé at skrive ind, hvornår opsigelsesvarslet løber til, og hvornår du vil være ude af erhvervslejemålet og aflevere nøgler til udlejer.

Dokumenter.dk anbefaler, at du opsiger dit erhvervslejemål skriftligt, så du kan bevise at opsigelse er sket.

Med vores skabelon kan du nemt og hurtigt udarbejde en opsigelsesskrivelse til din udlejer og sikre dig, at du har alle relevante informationer med.

Hvordan skal opsigelsen afsendes?

Der er ingen krav til, hvordan en opsigelse skal afsendes. Det er en god idé, at du sikrer dig, at dit brev når frem til udlejer, så du kan dokumentere, at erhvervslejemålet er opsagt.

Dokumenter.dk anbefaler derfor, at du sender opsigelsen på en af følgende måder:

  • Som anbefalet quickbrev
  • Som brev med afleveringsattest
  • Som e-mail med kvittering
  • Som brev der overbringes, hvor udlejer kvitterer for modtagelsen

Hvad er forskellen på opsigelse og ophævelse?

Opsigelse af et erhvervslejemål vil ske med et opsigelsesvarsel. Du er dermed bundet af din erhvervslejekontrakt indtil udløbet af varslet, og du skal forsætte med at betale leje i denne periode.

Ophævelse sker derimod straks og uden et varsel. Ophævelse kræver dog, at udlejer har begået et væsentligt kontraktsbrud, og at udlejer derved væsentligt har misligholdt sine forpligtelser i henhold til erhvervslejekontrakten.

Kan du som lejer ophæve erhvervslejemålet?

Ja. Der skal dog være en væsentlig grund til at du ophæver erhvervslejemålet, da dette er meget indgribende for udlejer. Du kan altså ikke ophæve på baggrund af mindre forhold, der skal være tale om væsentlig misligholdelse fra udlejers side, før ophævelse kan komme på tale.

Hvad betyder væsentlig misligholdelse fra udlejers side?

Væsentlig misligholdelse betyder at udlejer har tilsidesat sine forpligtelser i erhvervslejekontrakten, og at dette har haft stor betydning for dig som lejer.

Det kan for eksempel være, at udlejer har udskiftet låse i lejemålet, så du pludselig ikke kan komme ind, og at du derved ikke kan benytte det lejemål, som du betaler for. Hvis dette sker, anbefaler Dokumenter.dk, at du sender udlejer et påkrav. I påkravet skal du bede udlejer udlevere nøgler straks og senest inden en bestemt dato, og varsle at lejemålet vil blive ophævet hvis det ikke sker. Hvis udlejer ikke efterfølgende udlevere nøgler og giver dig adgang til lejemålet, kan du ophæve erhvervslejemålet under henvisning til udlejers væsentlige misligholdelse af kontrakten.

Udarbejdet af
Jeppe Wedel Nielsen Advokat (H) Donatzky & Partnere Advokatfirma Kontaktinformation Telefon: 33 11 10 10 kontakt@dokumenter.dk

Vær færdig på 5 minutter

1. Fuldfør guiden

2. Modtag dokument

3. Kvalitetsstemplet af Advokater

Start dokumentguide
Lejers opsigelse indeholder
  1. Angivelse af lejemålet
  2. Angivelse af udlejer
  3. Opsigelse af lejemålet
  4. Beskrivelse af opsigelsesvarsel
  5. Angivelse af fraflytningsdatoen
  6. Underskrift