Tilføj til favoritter

Skrivelse om selskabets urådighed

Lav skrivelse om selskabets urådighed på få minutter.

Få ubegrænset adgang fra 3 kr. pr. dag | Se Priser

Skabelon til skrivelse om selskabets urådighed

Her kan du som kurator nemt lave en skrivelse til ledelsen i et selskab, der er taget under konkursbehandling.

Skabelonen er samtidig et fritstillingsbrev til en direktør i et konkursramt selskab.

Skabelonen er udarbejdet i overensstemmelse med konkursloven og især dens § 29 om konkursens virkninger.

Skyldneren mister sin adgang til at råde over sine aktiver fra tidspunktet for afsigelsen af konkursdekretet, og i et selskab træder kurator i direktionens og bestyrelsens sted.

Hvad betyder fritstilling

Fritstilling betyder opsigelse og betyder, at direktøren ikke mere skal møde på arbejde. Det er helt sædvanligt, at direktøren i et konkursramt selskab fritstilles omgående af kurator.

Udlevering af aktiver

Direktøren instrueres om, at udlevere alle de aktiver han er i hans besiddelse og som tilhører det konkursramte selskab til kurator.

Hvad skal fritstillingsbrevet indeholde.

Det vigtigste er budskabet om (1) urådighed, (2) pligt til at udlevere aktiver tilhørende konkursboet og (3) fritstilling af direktøren.

Dermed er direktøren klart gjort opmærksom på sine pligter overfor konkursboet, men også sine rettigheder, herunder til at anmelde lønkrav, og ret til straks at søge andet arbejde.

Har direktøren tilbageholdsret?

Det har direktøren formentlig, og det kan være aktuelt i tilfælde hvor har en firmabil, som er ejet af det konkursramte selskab.

I så fald vil direktøren formentlig kunne gøre gældende, at han udøver tilbageholdsret i firmabilen til sikkerhed som sit lønkrav i opsigelsesperioden.

Hvad betyder konkursregulering

Konkursregulering betyder, at det aftalte opsigelsesvarsel kan reguleres ned til det varsel, der må anses for rimeligt eller sædvanligt.

Et rimeligt opsigelsesvarsel vil formentlig være 6-12 mdr. afhængig af hans anciennitet.

Har direktøren lønprivilegium

Nej, en direktør har ikke lønprivilegium i et konkursbo, hans krav er alene et simpelt krav i boet efter KL § 97.

Det betyder, at hans krav ikke er omfattet af lønprivilegiet i KL § 95, og at hans lønkrav dermed ikke er omfattet af Lønmodtagernes Garantifond (LG).

Udarbejdet af
Bjørn Wittrup Advokat (H) Dokumenter.dk Kontaktinformation Telefon: 45331830 kontakt@dokumenter.dk

Vær færdig på 5 minutter

1. Fuldfør guiden

2. Modtag dokument

3. Kvalitetsstemplet af Advokater

Start dokumentguide
Skrivelsen indeholder
  1. Oplysninger om selskabet via CVR, der er taget under konkurs
  2. Anmodning om oplysninger fra ledelsen
  3. Anmodning om materiale fra ledelsen
  4. Orientering om gældssanering og konkurskarantæne