Tilføj til favoritter

Forretningsplan

Lav hurtigt og sikkert en forretningsplan på få minutter. Din forretningsplan viser, hvordan du har tænkt dig at etablere og drive din virksomhed på en konkurrencemæssig fordelagtig måde i et eksisterende eller nyt marked med veldefinerede kundesegmenter.

Professionel skabelon til forretningsplan

Dokumenter.dk har udarbejdet en gratis og nem skabelon til en forretningsplan til dig, der planlægger at stifte en ny virksomhed eller dig, som ønsker at videreudvikle din eksisterende virksomhed med en ny forretningsidé.

Vores skabelon hjælper dig systematisk med at etablere et struktureret overblik over din forretningside, og på en visuel overskuelig måde at få beskrevet og forklaret, hvordan din forretningsplan kan blive konkurrencedygtig og profitabel på et strategisk niveau. Det er det første skridt på vejen til succes.

Vores skabelon er gratis og kan med fordel benyttes, når din forretningsplan skal udvikles og præsenteres til blandt andet banker og mulige investorer.

Hvad er en forretningsplan?

Din forretningsplan viser, hvordan du har tænkt dig at etablere og drive din virksomhed på en konkurrencemæssig fordelagtig måde i et eksisterende eller nyt marked med veldefinerede kundesegmenter, og er det praktiske grundlag for realiseringen af din forretningsidé.

Din forretningsidé skal enkelt forklare, hvordan din virksomhed skaber, leverer og fanger værdi:

 • Hvad er dit produkt eller ydelse?
 • Hvem skaber det værdi for?
 • Hvorfor skal de købe af dig?
 • Hvordan fungerer din infrastruktur?

En forretningsplan er dermed en struktureret og samlet beskrivelse af dit strategiske udgangspunkt, der viser, hvordan din forretningsidé kan omsættes til en kommerciel og profitabel forretning.

Den skal give tydelig og kortfattet information om alle de aspekter, der er vigtige for at kunne træffe beslutninger på et strategisk niveau.

Hvorfor skal man lave en forretningsplan?

En forretningsplan er et grundlæggende redskab til at gennemtænke og formulere grundlaget for din virksomhed. Du får et strategisk overblik, som effektivt kan benyttes som kommunikationsredskab for gode beslutningsprocesser, der kan omsættes til konkrete handlingsplaner.

Forretningsplanen kan bruges som et internt styringsredskab og indgå, som en del af et konkret præsentationsoplæg, hvis du f.eks. skal rejse kapital til opstart eller nye investeringer hos eksterne interessenter, herunder banker og investorer.

De kan populært sagt ”sparke til dækkene og få en prøvetur” i din forretningsmodel, inden de beslutter sig for, om de vil være med på rejsen.

Business Model Canvas

Dokumenter.dk har bygget en skabelon til forretningsplan, der er inspireret af teorierne bag den anerkendte forretningsmodel Business Model Canvas udviklet af Alexander Osterwalder.

Modellen er visuel, let at forstå og let at kommunikere. Det giver modellen en særlig fordel fremfor mere teksttunge varianter. Den kan bruges til at bygge en sammenhængende forretningsmodel af 9 byggelementer, der alle interagerer og variabelt påvirker hinanden. Elementerne er fleksible og justeres nemt i takt med virksomhedens, markedets og konkurrenternes udvikling.

De 9 elementer er:

Værditilbud, Kundesegmenter, Kunderelationer, Salgskanaler, Nøgleaktiviteter, Nøgleressourcer, Nøglepartnere, Indtægtsstrømme og Omkostningsstruktur.

Hvad er et værditilbud?

Et værditilbud beskriver, hvordan din forretningsidé giver værdi til dine kunder

 • Hvordan leverer vi værdi til kunden?
 • Hvilke af kundens problemer hjælper vi med at løse?
 • Hvilke kundebehov opfylder vi?
 • Hvilke samlinger af produkter og ydelser tilbyder vi hvert segment?

Hvad er kundesegmenter?

En virksomhed henvender sig til et eller flere kundesegmenter.

 • Hvem skaber vi værdi for?
 • Hvem er vores vigtigste kunder?

Hvad er kunderelationer?

 • Hvilken type af relation forventer hvert af vores kundesegmenter, at vi etablerer og fastholder til dem?
 • Hvilke har vi etableret?
 • Hvor dyre er de?

Hvad er salgskanaler?

 • Hvilke salgskanaler vil vores kundesegmenter gerne nås gennem?
 • Hvordan når vi ud til dem nu?
 • Hvordan er vores kanaler integreret med hinanden?

Hvad er nøgleaktiviteter?

 • Hvilke nøgleaktiviteter kræver:
 • Vores værditilbud?
 • Vores distributionskanaler?
 • Vores kunderelationer?
 • Vores indtægtsstrømme?

Hvad er nøgleressourcer?

 • Hvilke nøgleressourcer kræver:
 • Vores værditilbud?
 • Vores distributionskanaler?
 • Vores kunderelationer?
 • Vores indtægtsstrømme?

Hvem er nøglepartnere?

Visse aktiviteter outsources og visse ressourcer skaffes uden for virksomheden selv

 • Hvem er vores nøglepartnere?
 • Hvem er vores nøgleleverandører?
 • Nøgleressourcer fra partnere?
 • Nøgleaktiviteter udføres af partnere?

Hvad er indtægtsstrømme?

 • Hvilken værdi er vores kunder villig til at betale for?
 • Hvad betaler de nu for det nu?
 • Hvordan betaler de?
 • Hvordan ville de foretrække at betale?
 • Hvor meget bidrager hvert produkt eller ydelse til den samlede indtægt?
 • Hvor tjenes pengene?

Hvad er omkostningsstruktur?

Elementerne i forretningsmodellen resulterer i omkostningsstrukturen.

 • Hvad er de vigtigste omkostninger i forretningsmodellen?
 • Hvilke nøglepersoner er dyrest?
 • Hvilke nøgleaktiviteter er dyrest?

Hvordan laver jeg en forretningsplan?

Dokumenter.dk har ved hjælp af vores intelligente dokumentskabelon bygget en guide, der hjælper dig sikkert og effektivt igennem processen med at udfylde de enkelte byggeelementer i forretningsmodellen. Du får tjeklister til de enkelte elementer og løbende eksempler, som du kan bruge til at lade dig inspirere af, når du skal udfylde dine svar.

Når du er færdig med at processen danner Dokumenter.dk automatisk en forretningsplan baseret på din konkrete forretningsidé med en visuel illustration, som downloades i Word klar til print. Det giver dig også nem mulighed for at justere og forædle din forretningsplan i en løbende proces med idé- og konceptudvikling.

Du bør også udarbejde et budget til din forretningsplan. Ved at udfylde kendte faste og variable poster i dine indtægtsstrømme og omkostningsstruktur i et Excel-budget, får du hurtigt et kritisk overblik over din forretningsplans evne til at tjene penge og holde styr på sine omkostninger.

Vær opmærksom på, at det er samspillet mellem 1) en kort og præcis forretningsplan og 2) en realistisk budgetlægning, at din forretningside kan få opbakning fra relevante interessenter, økonomisk medfinansiering og de bedste muligheder for “luft under vingerne.”

Hvor tit skal man revidere en forretningsplan?

En succesfuld forretningsplan skal ses som et dynamisk arbejdsværktøj, der skabes i en proces med mange små korrektioner og løbende tilføjelser, som marked, konkurrence og jeres virksomhed udvikler sig. En virksomhed, som ønsker at være agil og fremtidsparat, bør derfor revidere sin forretningsplan minimum en gang om året.

Når årsregnskabet foreligger, og der er objektive tal i regnskabet at bedømme virksomheden på, er det et oplagt tidspunkt at genbesøge sin forretningsplan med en række opfølgende spørgsmål: Hvad virkede, hvad virkede ikke? Hvad gør konkurrenterne? Holder vores forretningsplan? Er der behov for nye tiltag?

Hos Dokumenter.dk kan du frit benytte, redigere og gemme din forretningsplan, så den altid er klar ved hånden, når du skal bruge den. Du kan altid gemme udkast og løbende ændre i  din forretningsplan, når du benytter vores intelligente skabelon.

Kan jeg gemme undervejs og tilføje oplysninger senere?

Ja. Udkast kan gemmes og redigeres i skyen. Du skal oprette en profil først. Det er gratis.

Sådan gør du, når du vil gemme undervejs:

 1. Vælg Profil og opret din brugerkonto
 2. Vælg dokument og følg dokumentguiden
 3. Vælg “Gem udkast og færdiggør senere”
 4. Vælg ”Gem guide” og navngiv dit udkast
 5. Vælg ”Start dokumentguide” for justering af det gemte udkast

Så enkelt er det. Du kan tilgå gemte udkast med din profil fra alle enheder. Alle færdige dokumenter gemmes i “Mit arkiv”

Udarbejdet af
Søren Friis Hansen Professor, Lic.jur. CBS Law Kontaktinformation Telefon: 45 33 18 30 kontakt@dokumenter.dk

Vær færdig på 5 minutter

1. Fuldfør guiden

2. Modtag dokument

3. Kvalitetsstemplet af Advokater

Start dokumentguide
Forretningsplanen indeholder