Tilføj til favoritter

Anmodning om en registrerings- og vurderingsforretning i konkursboet

Lav hurtigt og sikkert en skrivelse til vurderingsmanden med anmodning om en registrerings- og vurderingsforretning i konkursboet.

Anmodning om en registrerings- og vurderingsforretning i konkursboet

En registrerings- og vurderingsrapport bør indhentes i alle boer, hvis der bare er nogen aktiver af værdi. Den er et vigtigt redskab i den videre bobehandling.

Den giver kurator et godt indtryk af aktivernes værdi i boet, som er helt nødvendigt fx ved senere forhandlinger om salg af aktiverne.

Vær opmærksom på, at rapporten ofte kun indeholder fysiske aktiver, og at der tillige kan være andre aktiver i boet, som ikke er med rapporten. Fx Goodwill, værdi af afståelsesret i lejemål, debitorer, depositumbeløb m.v.

Rapporten betragtes som kurators interne arbejdsmateriale og som fortrolig, og udleveres som udgangspunkt ikke til trediemand, heller ikke kreditorer i boet.

Hvem har udarbejdet skrivelsen til vurderingsmanden på dokumenter.dk?

Skrivelsen til vurderingsmanden med anmodning om en registrerings og vurderingsrapport er udarbejdet af  Bjørn Wittrup, Advokat (H), som er certificeret insolvensadvokat og medlem af Gældsstyrelsens Advokatpanel. Gældsstyrelsen benytter derfor Bjørn Wittrup som advokat i konkurssager, hvor Gældsstyrelsen er konkursrekvirent.

Senest har Bjørn Wittrup ført en række sager om konkurskarantæne, både som kurator og i sager, hvor han har repræsenteret den sagsøgte virksomhedsledelse.

Advokat (H) Bjørn Wittrup har møderet for Højesteret.

 

Få overblik over den samlede proces for konkursbehandlingen

Du kan nemt og hurtigt få et overblik over den samlede proces for konkursbehandling, og de typiske dokumenter der knytter sig til de enkelte trin i processen ved at følge linket

Læs mere her

Udarbejdet af
Bjørn Wittrup Advokat (H) Homann Advokater Kontaktinformation Telefon: 45 33 18 30 kontakt@dokumenter.dk

Vær færdig på 5 minutter

1. Fuldfør guiden

2. Modtag dokument

3. Kvalitetsstemplet af Advokater

Start dokumentguide
Skrivelse med anmodning om registrering- og vurderingsrapport indeholder bl.a.:
  1. Angivelse af boets SSS/ K nummer, boets navn og CVR-nr.
  2. Kort angivelse af aktiverne
  3. Angivelse af om der ønskes et salær overslag
  4. Angivelse af om aktiverne omhandler køretøjer
  5. Andre relevante forhold.