Tilføj til favoritter

Udlejers opsigelse af erhvervslejemål

Lav dit juridiske dokument online på få minutter! Du kan læse mere om dokumentet nedenfor og se introvideo under artiklen. Vi tilbyder gratis juridisk Hotline med 100% tilfredshedsgaranti

Skabelon til udlejers opsigelse af et erhvervslejemål

Skabelonen er udarbejdet i overensstemmelse med erhvervslejeloven, og du kan vælge hvilken begrundelse for opsigelsen som du ønsker, herunder b.la. om det er som følge af ombygning, nedrivning eller om du selv skal bruge erhvervslejemålet.

Hvad betyder opsigelse?

Opsigelse betyder at lejeforholdet bringes til ophør, og at lejer skal fraflytte inden for en bestemt frist. Erhvervslejelovens § 61 regulerer udlejers mulighed for at opsige erhvervslejemål.

Hvornår kan udlejer opsige et erhvervslejemål?

Det fremgår af erhvervslejelovens § 6,1 hvornår du som udlejer har mulighed for at opsige et erhvervslejemål.

Etablissementslejemål og garager, stalde og lignende:

Som udlejer kan du frit opsige såkaldte etablissementslejemål og lejemål, der alene benyttes til garager, stalde og lignende. Etablissementslejemål er lejemål der er i tilknytning til banegårde, teatre, forlystelsesparker mv. Disse kan opsiges med 3 måneders varsel. Garager, stalde og lignende kan opsiges med 1 måneds varsel.

Andre erhvervslejemål:

Andre lejemål (hvilket udgør langt hovedparten af erhvervslejemålene i Danmark) kan alene opsiges med en af de grunde, som er oplistet i erhvervslejelovens § 61, stk. 2.

De grunde udlejer gyldigt kan anvende for opsigelsen er:

 1. Når udlejeren ønsker selv at benytte det lejede
 2. Når nedrivning eller ombygning af ejendommen medfører, at det lejede må fraflyttes
 3. Når lejeren trods udlejerens påmindelse ikke har iagttaget god skik og orden
 4. Når vægtige grunde i øvrigt gør det særligt magtpåliggende for udlejeren at blive løst fra lejeforholdet

Hvad betyder uopsigelighed?

Det kan være aftalt i erhvervslejekontrakten, at kontrakten er uopsigelig i en vis periode. Det kan f.eks. være aftalt, at hverken lejer eller udlejer kan opsige erhvervslejemålet i 5 år efter kontraktens indgåelse. Hvis du har aftalt en uopsigelighedsperiode med lejer i erhvervslejekontrakten, vil du først kunne opsige lejer efter udløbet af denne periode.

Hvordan laver du en opsigelse?

Med Dokumenter.dk’s skabelon kan du som udlejer nemt lave en opsigelse, og samtidig sikre dig, at du har alle relevante informationer med i opsigelsen.

Vores skabelon guider dig igennem, og sørger for, at opsigelsen er klart formuleret. Du kan tilpasse skabelonen efter din konkrete opsigelsesgrund, og skabelonen kan nemt løbende tilrettes.

Hvad skal opsigelsen indeholde?

Når du som udlejer opsiger et erhvervslejemål, skal du overholde en række formelle krav, herunder:

 • Oplyse lejer om årsagen til opsigelsen
 • Oplyse lejer om lejers mulighed for at gøre indsigelse
 • Oplyse om lejers mulighed for at kræve erstatning

Opsiges en lejer fordi erhvervslejemålet skal nedrives eller ombygges, skal du som udlejer samtidig med opsigelsen tilbyde lejeren at leje lokaler af samme art som de opsagte, hvis der efter genopførelsen eller ombygningen sker udleje af lokaler, som kan anvendes af lejer.

Dokumenter.dk’s skabelon overholder naturligvis ovenstående krav, så det eneste du skal gøre, er at tilpasse skabelonen med baggrunden for din opsigelse af lejer.

Hvordan skal opsigelsen afsendes?

Dokumenter.dk anbefaler, at opsigelsen sendes som quickbrev, samt som rekommanderet brev og med afleveringsattest. Du kan også tillige med fordel sende opsigelsen pr. mail, hvor du anmoder lejer om kvittering for modtagelse og læsning. Hvis opsigelsen overbringes af dig personligt, skal lejeren kvittere for modtagelsen.

Kan lejer gøre indsigelse til opsigelsen?

Ja. Hvis lejer er uenig i opsigelsen eller ikke mener, at opsigelsen sker på et gyldigt grundlag, kan lejer gøre indsigelse.

Lejers indsigelse skal fremsættes senest 6 uger efter at din opsigelsesskrivelse er kommet frem til lejeren. Lejers indsigelse skal være skriftlig.

Hvad skal du som udlejer gøre, hvis lejer gør indsigelse til opsigelsen?

Hvis lejer har kommet med en rettidig indsigelse inden for 6 ugers fristen, skal du som udlejer vurdere om du vil fastholde opsigelsen. Hvis du vil fastholde opsigelsen, skal du senest 6 uger efter udløbet af lejers 6 ugers frist, anlægge sag ved boligretten. Retten vil herefter tage stilling til, om opsigelsen kan opretholdes.

Kan lejer kræve erstatning?

Lejer kan vælge at acceptere opsigelsen og kræve erstatning for det tab, som lejer lider som følge af opsigelsen.

Lejer vil ikke kunne kræve erstatning i følgende tilfælde:

 • Hvis lejekontrakten er indgået før 1. januar 2000
 • Når lejemålet er et etablissementslejemål
 • Når lejemålet er en garage, stald eller lignende
 • Når opsigelsen sker på grund af lejers misligholdelse (f.eks. lejers manglende betaling)

Skabelonen til udlejers opsigelse af et erhvervslejemål er udarbejdet af advokat Simon Trolle Markussen, som har speciale i erhvervslejeret. Simon rådgiver dagligt små og store virksomheder med i forbindelse med opsigelse af erhvervslejemål.

Udarbejdet af
Simon Trolle Markussen Advokat SelskabsAdvokaterne Kontaktinformation Telefon: 45331830 sm@dokumenter.dk

Vær færdig på 5 minutter

1. Fuldfør guiden

2. Modtag dokument

3. Kvalitetsstemplet af Advokater

Start dokumentguide
Hvorfor skal du bruge vores skabelon til en opsigelse
 1. Du er sikker på at benytte den korrekte begrundelse for opsigelsen
 2. Du overholder krav til udlejers oplysningspligt i forhold til indsigelse og erstatning
 3. Du opfylder de øvrige formelle krav i henhold til erhvervslejeloven
 4. Du indtaster nemt korrekt oplysning om opsigelsesvarsel og fraflytningdato

Ofte stillede spørgsmål
 • Kan jeg fortryde mit køb?

  Ja. Hos os skal det være enkelt og simpelt. Hvis ikke du er tilfreds med vores kvalitet, tager vi gerne imod din feedback.

  Du bedes kontakte os direkte på tlf. 45331830 eller mail kontakt@dokumenter.dk. Hvis ikke vi kan hjælpe dig, så du bliver tilfreds med vores dokument, giver vi dig pengene retur. Det er vores serviceløfte til dig.

 • Kan jeg rette i dokumentet bagefter?

  Ja. Dokumenter.dk leverer altid dit dokument i både pdf- og word-format. Du kan nemt redigere og gemme udkast uden at skulle spørge os først.

  Opretter du dig med brugerprofil, kan du gemme alle dine krypterede dokumenter sikkert i dit private arkiv i skyen. Kun du har adgang med dit brugernavn og personlige log in.

  Det er gratis at oprette brugerprofil og gratis at opbevare dine dokumenter.

 • Er Dokumenter.dk et advokatfirma?

  Nej. Dokumenter.dk er ikke et advokatfirma.

  Vi er en digital juridisk service stiftet af advokater, der benytter de samme juridiske skabeloner i egen advokatpraksis.

 • Yder Dokumenter.dk juridisk rådgivning?

  Nej. Dokumenter.dk yder ikke juridisk rådgivning.

  Vi er en digital platform, der tilbyder juridiske standarddokumenter til en brøkdel af prisen hos en advokat.

 • Kan jeg kontakte Dokumenter.dk?

  Ja. Vores juridiske Hotline står altid gratis til rådighed med vejledning, hvis du har behov for hjælp.

  Vores team sidder klar i den juridiske Hotline på mail kontakt@dokumenter.dk og telefon 45 33 18 30 alle hverdage ml. 9-15.

 • Hvordan behandler Dokumenter.dk mine personlige oplysninger?

  Vi behandler dine personlige oplysninger fortroligt, og vi deler dem ikke med nogen. Alle personlige oplysninger bliver behandlet i overensstemmelse med gældende lovgivning, som du kan læse mere om i vores Persondatapolitik.

  Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores behandling af personlige oplysninger.