Tilføj til favoritter

Tillæg til ansættelseskontrakt | Addendum to Contract of Employment

Lav hurtigt og sikkert et tillæg til ansættelsekontrakt på få minutter. I et tillæg til en ansættelseskontrakt bekræfter du en aftale om et eller flere nye eller ændrede ansættelsesvilkår med en medarbejder.

Skabelon til tillæg til ansættelseskontrakt

I et tillæg til en ansættelseskontrakt bekræfter du en aftale om et eller flere nye eller ændrede ansættelsesvilkår med en medarbejder. Hos Dokumenter.dk kan du nemt og sikkert lave et tillæg til en ansættelseskontrakt. Vores guide sikrer, at du får et tillæg til en ansættelseskontrakt, der indeholder alle de vigtige vilkår til en brøkdel af prisen hos en advokat.

Hvad er et tillæg til en ansættelseskontrakt?

Hvis der skal ske en ændring af en medarbejders ansættelsesvilkår, er det i visse tilfælde tilstrækkeligt at lave et tillæg til medarbejderens eksisterende ansættelseskontrakt så du slipper for at skulle udarbejde en helt ny ansættelseskontrakt.

Ændrede ansættelsesvilkår skal beskrives præcist i tillægget. Når tillægget til ansættelseskontrakten er underskrevet af begge parter, udgør tillægget en integreret del af jeres samlede ansættelsesaftale.

Skal du lave et tillæg til en ansættelseskontrakt?

Ja. Alle vilkår for et ansættelsesforhold skal skriftligt bekræftes.  Ansættelsesbevisloven stiller følgende minimumskrav til indholdet af et ansættelsesbevist til medarbejdere, som har en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på mere end 3 timer over en reference periode på 4 på hinanden følgende uger:

 1. Navne og adresser på hhv. arbejdsgiver og medarbejder
 2. Arbejdsstedets beliggenhed
 3. Beskrivelse af medarbejderens stilling, alternativt en angivelse af titel, rang eller jobkategori
 4. Dato for medarbejderens tiltrædelse af stillingen
 5. Ansættelsesperiodens varighed, hvis ansættelsen er tidsbegrænset
 6. Eventuelle vilkår om prøvetid og varigheden heraf
 7. Løn , pensionsordning  og øvrige lønandele
 8. Medarbejderens ret til ferie og andet fravær med løn
 9. Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid arbejdstid og eventuelle ordninger om overarbejde og vagtændringer
 10. Særlige forhold om helt eller overvejende uforudsigelige arbejdsmønstre
 11. Medarbejderens eventuelle ret til efteruddannelse
 12. Oplysning om en eventuel overenskomst, som ansættelsesforholdet omfattes af
 13. Identiteten på socialsikringsinstitutioner, som modtager bidrag fra arbejdsgiveren som led i ansættelsesforholdet
 14. Andre væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet som fx om medarbejderen skal være forpligtet til at udføre overarbejde og hvorvidt og hvordan dette i givet fald skal kompenseres

Hvorfor lave et skriftligt tillæg til en ansættelseskontrakt?

Du skal lave et tillæg til ansættelseskontrakten, fordi ansættelsesbevisloven stiller krav om, at alle vilkår af betydning for et ansættelsesforhold skal bekræftes på skrift.

Et klar og præcist udformet tillæg til en ansættelseskontrakt skaber ro og forudsigelighed mellem arbejdsgiver og medarbejder, så der er sikkerhed om, hvad der gælder. Du undgår hermed unødige tvister, dyre advokatomkostninger og risiko for et dårligt omdømme.

Hvordan laver du et tillæg til en ansættelseskontrakt?

Det er væsentligt, at tillægget til ansættelseskontrakten nøje afspejler de aftalte vilkår og jeres intentioner ved aftaleindgåelsen. Vi har derfor gjort det nemt for dig, da du blot skal besvare en række spørgsmål, hvorefter du til din mail og direkte til download vil få leveret et skræddersyet tillæg til en ansættelseskontrakt, der er tilpasset lige netop din situation.

Kan skabelonen bruges til alle former for ansættelseskontrakter?

Ja – vores skabelon kan bruges til et tillæg til alle former for ansættelseskontrakter.

Hvad indeholder et tillæg til en ansættelseskontrakt?

 • Parterne
 • Indholdet af de/det nye eller ændrede vilkår
 • En bekræftelse på, at alle øvrige vilkår for ansættelsesforholdet fortsat består uændret
 • Parternes underskrifter
 • Dato

Hvordan bliver et tillæg til en ansættelseskontrakt gyldigt?

Når tillægget til ansættelseskontrakten er underskrevet af begge parter, er der indgået en bindende aftale.

Ifølge ansættelsesbevisloven skal nye ansættelsesvilkår bekræftes skriftligt overfor medarbejderen senest en måned efter ikrafttrædelsesdatoen.

Hos Dokumenter.dk anbefaler vi, at du altid skal sikre, at nye ansættelsesvilkår aftales skriftligt i god tid, inden de skal være gældende. Så har du sikkerhed for, at der ikke opstår tvivl om indholdet af de eller det nye vilkår for medarbejderens ansættelsesforhold.

Tillægget til ansættelseskontrakten er udarbejdet af Tina Raben Skaarup, som er advokat med speciale i ansættelses- og arbejdsret, HR-jura og en erfaren overenskomstforhandler.

Tina er desuden en erfaren procedør ved de civile domstole, har næste 30 års erfaring indenfor området og er medlem af Ansættelsesadvokaterne under Danske Advokater.

Udarbejdet af
Tina Raben Skaarup Advokat SelskabsAdvokaterne Kontaktinformation Telefon: 45 33 18 30 kontakt@dokumenter.dk

Vær færdig på 5 minutter

1. Fuldfør guiden

2. Modtag dokument

3. Kvalitetsstemplet af Advokater

Start dokumentguide
Tillæg til ansættelseskontrakt indeholder bl.a.
 1. Angivelse af parterne (arbejdsgiver og medarbejderen)
 2. Indholdet af de/det nye eller ændrede vilkår
 3. En bekræftelse på, at alle øvrige vilkår for ansættelsesforholdet fortsat består uændret
 4. Datering og parternes underskrifter