Tilføj til favoritter

Skrivelse til revisor med oplysning om konkurs samt anmodning om udlevering af regnskabsmateriale

Lav hurtigt og sikkert en skrivelse til revisor med oplysning om konkurs samt anmodning om udlevering af regnskabsmateriale.

Skrivelse til revisor med anmodning om regnskabsmateriale i forbindelse med konkurs

En skrivelse til revisoren med anmodning om regnskabsmateriale i forbindelse med konkurs er en formel meddelelse, der sendes til virksomhedens revisor med det formål at anmode om specifikke regnskabsdokumenter og oplysninger.

Dette sker ofte i sammenhæng med en konkurs, hvor kurator eller retten har behov for at få adgang til regnskabsmateriale for at vurdere virksomhedens økonomiske situation og behandle konkursboet.

Hvad er formålet med skrivelsen?

Skrivelsen oplyser revisoren om konkursens indtræden. Formålet med skrivelsen er, at kurator får sat sig i besiddelse af hele regnskabsmaterialet for de seneste 2-3 år, idet det har afgørende betydning for hele bobehandlingen, herunder vurderingen af bl.a. omstødelse, ledelsesansvar og konkurskarantæne.

Derudover virker skrivelsen til at etablere en officiel kommunikationskanal mellem kurator og revisoren for at sikre, at nødvendige økonomiske oplysninger er tilgængelige for behandlingen af konkursen. Det er vigtigt at formulere skrivelsen klart og præcist samt at overholde eventuelle lovbestemte procedurer eller krav.

Hvad skal kurator være ekstra opmærksom på?

Ofte har revisor kun tidligere års materiale eller balancer ud over de foreliggende årsrapporter.

I så fald skal kurator bede revisor (Direktøren i det konkursramte selskab/bogholderen eller fallenten) om koden til regnskabsmaterialet, der ofte kun ligger i skyen, i hvert fald for så vidt angår det igangværende regnskabsår. Den er vigtig at få.

Husk allerede i skifteretten ved dekretafsigelsen at spørge skyldneren til og få oplyst, hvordan kurator får adgang til bogføringsmaterialet i virksomheden. Det er vigtigt at kurator sikrer sig dette.

Hvis bogholderiet er cloud baseret ect. må kurator kontakte den pågældende udbyder og betale et beløb for at få en kuratoradgang.

I visse tilfælde foreligger materialet også stadig fysisk i ringbind m.v.

Hvem har udarbejdet skrivelsen til revisor på dokumenter.dk?

Skrivelsen til revisor med oplysning om konkurs samt anmodning om udlevering af regnskabsmateriale er udarbejdet af  Bjørn Wittrup, Advokat (H), som er certificeret insolvensadvokat og medlem af Gældsstyrelsens Advokatpanel. Gældsstyrelsen benytter derfor Bjørn Wittrup som advokat i konkurssager, hvor Gældsstyrelsen er konkursrekvirent.

Senest har Bjørn Wittrup ført en række sager om konkurskarantæne, både som kurator og i sager, hvor han har repræsenteret den sagsøgte virksomhedsledelse.

Advokat (H) Bjørn Wittrup har møderet for Højesteret.

 

Få overblik over den samlede proces for konkursbehandlingen

Du kan nemt og hurtigt få et overblik over den samlede proces for konkursbehandling, og de typiske dokumenter der knytter sig til de enkelte trin i processen ved at følge linket

Læs mere her

Udarbejdet af
Bjørn Wittrup Advokat (H) Homann Advokater Kontaktinformation Telefon: 45 33 18 30 kontakt@dokumenter.dk

Vær færdig på 5 minutter

1. Fuldfør guiden

2. Modtag dokument

3. Kvalitetsstemplet af Advokater

Start dokumentguide
Skrivelsen til revisor indeholder:
  1. Anmodning om regnskabsmateriale
  2. Oplysninger om konkursen
  3. Information på kurator
  4. Andre relevante forhold