Tilføj til favoritter

Tjekliste til erhvervslejeloven på engelsk

Lav hurtigt og sikkert en tjekliste til erhvervslejeloven på engelsk på få minutter. Dette dokument kan bruges, når du som udlejer indgår aftale om udlejning af erhvervslokaler med en engelsktalende lejer.

Tjekliste til erhvervslejeloven på engelsk

Dette dokument kan bruges, når du som udlejer indgår aftale om udlejning af erhvervslokaler med en engelsktalende lejer. Dokumentet er en oversættelse af den danske version af ”tjekliste til erhvervslejeloven”. Dokumentet vedlægges typisk erhvervslejekontrakten i forbindelse med indgåelse af en erhvervslejekontrakt. Dokumentet oplyser lejer om, hvilke dele af erhvervslejekontrakten lejer skal være særligt opmærksom på. Dokumenter.dk anbefaler at du vedlægges tjeklisten til erhvervslejekontrakten, så du som udlejer er sikker på, at lejer er oplyst om sine rettigheder.

Hvad er tjekliste til erhvervslejeloven?

Tjeklisten til erhvervslejeloven er en vejledning som er udarbejdet af erhvervsstyrelsen. Tjeklisten oplyser lejer om hvilke forhold i erhvervslejekontrakten, som lejer skal være særligt opmærksom på, inden lejer underskriver kontrakten.

Tjeklisten vedlægges typisk erhvervslejekontrakten, så udlejer er sikker på, at lejer er oplyst omkring sine rettigheder i forbindelse med indgåelse af erhvervslejekontrakten.

Hvorfor er tjeklisten vigtig?

Tjeklisten er vigtig fordi erhvervslejelovens regler kan fraviges. Det betyder, at det f.eks. kan aftales, at dele af erhvervslejeloven ikke skal gælde eller lejer stilles dårligere end udgangspunktet i erhvervslejeloven. Lejer skal derfor være særligt opmærksom på, og oplyst om, hvilke rettigheder lejer giver afkald på, hvis der er aftalt indskrænkninger i forhold til udgangspunktet i erhvervslejelovens bestemmelser.

Hvad står der i tjeklisten?

Tjeklisten indeholder oplysning om, hvilke dele af erhvervslejekontrakten, som lejer skal være særligt opmærksom på, da disse forhold kan have styr betydning for lejer og lejeforholdet.

I tjeklisten gøres lejer særligt opmærksom på følgende dele af erhvervslejekontrakten:

 • indgåelse af lejeaftalen (skriftlig aftale anbefales)
 • hvilke udgifter der er ud over lejen
 • ændring af lejen til markedsleje
 • ændring af lejevilkår
 • vedligeholdelsespligter
 • lejers mulighed for ombygge det lejede
 • istandsættelse ved fraflytning
 • afståelsesret
 • branchebeskyttelse (om der må lejes ud til andre i samme branche i ejendommen)
 • opsigelse
 • opsigelsesvarsler
 • erstatning
 • tvister

Skal du bruge tjeklisten til erhvervslejeloven?

Ja. Dokumenter.dk anbefaler, at tjeklisten altid vedlægges erhvervslejekontrakten, så lejer indgår kontrakten på et fuldt oplyst grundlag. Ved at vedlægge tjeklisten gør du lejer opmærksom på, hvilke dele af erhvervslejekontrakten lejer bør gennemlæse nøje.

Med vores engelske version af tjeklisten til erhvervslejeloven, kan du nemt sørge for, at din engelsktalende lejer er fuldt orienteret om sine rettigheder i forbindelse med indgåelsen af erhvervslejekontrakten.

Hvad er en erhvervslejekontrakt?

En erhvervslejekontrakt er en aftale mellem en lejer og en udlejer om leje af et erhvervslejelokale. Der er stor forskel på om der er tale om en erhvervslejekontrakt eller om en boliglejekontrakt. Boliglejeforhold er reguleret af lejeloven, hvor erhvervslejeforhold er reguleret af erhvervslejeloven. Reglerne i de to love er vidt forskellige, og du skal være opmærksom på, at lejeloven ikke finder anvendelse ved udlejning af erhvervslejemål.

Hvad er erhvervslejeloven?

Erhvervslejeloven regulerer forholdet mellem lejer og udlejer når der indgås aftale om udlejning af et erhvervslejemål. Erhvervslejeloven gælder for ”leje af lokaler der udelukkende er udlejet til andet end beboelse”. Erhvervslejeloven gælder for alle erhvervslejeaftaler der er indgået efter d. 1. januar 2000 og senere. Du skal dog være opmærksom på, at erhvervslejeloven bygger på en høj grad af aftalefrihed. Dette betyder, at udlejer og lejer gyldigt kan fravige bestemmelser i loven.

Hvad står der i erhvervslejeloven?

Erhvervslejeloven tager stilling til forskellige relevante bestemmelser i aftaleforholdet mellem en lejer og en udlejer. Erhvervslejelovens fastlægger regler omkring indholdet i erhvervslejekontrakten f.eks.

 • lejens fastsættelse
 • regulering af lejen
 • vedligeholdelsespligten
 • betaling af lejen
 • betaling af forbrugsudgifter
 • brugsretten til lejemålet
 • opsigelse af lejemålet
 • erhvervsbeskyttelse
 • muligheder for erstatning
 • ophævelse af lejemålet
 • fraflytning af lejemålet
 • tvister mv.

Dokumenter.dk tilbyder også en erhvervslejekontrakt på engelsk, som du med fordel kan bruge, når du indgår aftale om leje af erhvervslokaler med en international lejer.

Vores skabelon til en engelsk erhvervslejekontrakt kan du finde her.

Udarbejdet af
Jeppe Wedel Nielsen Advokat (H) Donatzky & Partnere Advokatfirma Kontaktinformation Telefon: 33 11 10 10 kontakt@dokumenter.dk
Tjeklisten indeholder
 1. Indgåelse af lejeaftalen (skriftlig aftale anbefales)
 2. Hvilke udgifter der er ud over lejen
 3. Ændring af lejen til markedsleje
 4. Ændring af lejevilkår
 5. Vedligeholdelsespligter
 6. Lejers mulighed for ombygge det lejede
 7. Istandsættelse ved fraflytning
 8. Afståelsesret
 9. Branchebeskyttelse
 10. Opsigelse
 11. Opsigelsesvarsler
 12. Erstatning
 13. Tvister