Tilføj til favoritter

Fremsættelse af omstødelseskrav over for den begunstigede

Udarbejd hurtigt og sikkert en skrivelse om fremsættelse af omstødelseskrav over for den begunstigede

Fremsættelse af omstødelseskrav over for den begunstigede

Skrivelsen med fremsættelsen af omstødelseskrav over for den begunstigede indeholder bl.a:

  1. Konkurslovens § 81 indeholder en regel om, at omstødelseskrav forældes, hvis kravet ikke er rejst overfor den begunstigede seneste 1 år efter dekretet.
  2. Med skrivelsen rejser kurator krav om omstødelse overfor den begunstigede efter Konkursloven §§ 67, 72 og 74.
  3. I skrivelsen begrunder kurator det rejste omstødelseskrav nærmere.
  4. I skrivelsen meddeler kurator den begunstigede en 10 dages svarfrist.
  5. Skrivelsen indeholder en opfordring til, at den begunstigede kontakter sin advokat om sagen.
  6. Andre relevante forhold.

NB! Kurator bør være meget opmærksom på fristen i Konkursloven § 81.

Nærmer fristen sig sit udløb, bør kurator straks enten søge indgået en suspensionsaftale med den begunstigede eller indgive omstødelsesstævning til Retten.

Hvem har udarbejdet skrivelse om fremsættelse af omstødelseskrav over den begunstigede på dokumenter.dk?

Skrivelsen er udarbejdet af  Bjørn Wittrup, Advokat (H), som er certificeret insolvensadvokat og medlem af Gældsstyrelsens Advokatpanel. Gældsstyrelsen benytter derfor Bjørn Wittrup som advokat i konkurssager, hvor Gældsstyrelsen er konkursrekvirent.

Senest har Bjørn Wittrup ført en række sager om konkurskarantæne, både som kurator og i sager, hvor han har repræsenteret den sagsøgte virksomhedsledelse.

Advokat (H) Bjørn Wittrup har møderet for Højesteret.

 

Få overblik over den samlede proces for konkursbehandlingen

Du kan nemt og hurtigt få et overblik over den samlede proces for konkursbehandling, og de typiske dokumenter der knytter sig til de enkelte trin i processen ved at følge linket

Læs mere her

 

Udarbejdet af
Bjørn Wittrup Advokat (H) Homann Advokater Kontaktinformation Telefon: 45 33 18 30 kontakt@dokumenter.dk
Skrivelsen indeholder
  1. Begrundelse for omstødelseskravet
  2. Opfordring til, at den begunstigede kontakter sin advokat om sagen
  3. Informationer på kurator
  4. Oplysninger om den konkursramte