Tilføj til favoritter

Uddannelsesklausul

Lav hurtigt og sikkert en uddannelsesklausul på få minutter. I en uddannelsesklausul fastsætter du vilkårene for, at du finansierer et større uddannelsesforløb for en af dine medarbejdere.

Sikker og nem skabelon til uddannelsesklausul

I en uddannelsesklausul fastsætter du vilkårene for, at du finansierer et større uddannelsesforløb for en af dine medarbejdere. Vores guide sikrer, at du får en uddannelsesklausul, der indeholder alle de vigtige vilkår til en brøkdel af prisen hos en advokat.

Hvad er en uddannelsesklausul?

Indgår du en uddannelsesklausul med en af dine medarbejdere, indebærer dette, at medarbejderen helt eller delvist skal tilbagebetale dine udgifter til et uddannelsesforløb til medarbejderen. Dette kan være relevant, hvis den pågældende fratræder sin stilling indenfor en vis periode efter at have gennemført uddannelsen eller inden uddannelsen er gennemført.

Der findes ikke regler, som direkte fastsætter rammerne for, i hvilken udstrækning, man gyldigt kan indgå en uddannelsesklausul.

Om vilkårene for klausulen er gyldige, afhænger derfor primært af, om de kan anses for rimelige, når man tager højde for forholdene ved aftalens indgåelse, aftalens indhold og senere indtrufne omstændigheder. Det følger af aftaleloven.

Skal du kunne vide dig sikker på, at en aftale om en uddannelsesklausul vil kunne håndhæves efter sit indhold, er det derfor vigtigt, at du holder dig følgende for øje:

 1. Uddannelsen bør ikke kunne falde ind under den almindelige form for efteruddannelse, som er nødvendig, for at medarbejderen kan vedligeholde de nødvendige kompetencer for at kunne udføre sit job
 2. Klausulen bør ikke kunne træde i kraft, hvis medarbejderen er uden skyld i, at ansættelsesforholdet ophører
 3. Bindingsperiodens længde bør sættes i forhold til karakteren af efteruddannelsen og udgifterne hertil
 4. Tilbagebetalingspligten kan evt. gradueres i forhold til, hvor længe efter gennemførelsen, at medarbejderen eventuelt måtte fratræde sin stilling
 5. Uddannelsesklausulen bør komme i stand på enten medarbejderens initiativ eller som et fælles initiativ, taget af medarbejderen og dig i fællesskab.

Det skal nøje fremgå af klausulen, hvilke udgifter, den omfatter, ligesom det er vigtigt, at I får taget højde for i aftalen, hvordan tilbagebetalingen skal ske, hvis medarbejderen fratræder før tid.

Skal du lave en uddannelsesklausul?

Nej, men det kan være relevant at overveje, hvis du har en nøglemedarbejder, som ønsker at gennemgå et jobrelevant efteruddannelsesforløb, som vil være forbundet med store udgifter for dig, og som måske i en periode vil lægge beslag på en væsentlig del af medarbejderens arbejdstid.

Der kan eksempelvis være tale om en masteruddannelse, akademi- eller diplomuddannelse.

Dokumenter.dks intelligente skabelon guider dig sikkert igennem alle spørgsmålene, så du har mulighed for at tage stilling til de vilkår, der skal være en del af den uddannelsesklausul, du vil indgå med medarbejderen.

Hvorfor lave en uddannelsesklausul?

Der er mange gode grunde til at lave en uddannelsesklausul.

En gennemarbejdet og velbegrundet uddannelsesklausul skaber ro og forudsigelighed mellem arbejdsgiver og medarbejder, så der er sikkerhed om, hvad der gælder. Du undgår dermed unødige tvister, dyre advokatomkostninger og risiko for et dårligt omdømme.

Hvordan laver du en uddannelsesklausul?

Det er væsentligt, at indholdet af uddannelsesklausulen skal afspejle de vilkår og politikker, som du aftaler med medarbejderen. Vi har derfor gjort det nemt for dig.  Du besvarer en række spørgsmål.  Derefter vil du til din mail og direkte til download få leveret en skræddersyet uddannelsesklausul, der er tilpasset din virksomheds behov.

Du bliver guidet enkelt og intuitivt gennem forløbet, og du kan altid gemme undervejs og arbejde videre senere, når det passer dig.

Hvad indeholder uddannelsesklausulen?

 1. Parternes navne
 2. Baggrunden for aftalen
 3. Beskrivelse af uddannelsen eller kurset
 4. Hvornår forudsættes medarbejderen at have gennemført uddannelse eller kurset?
 5. Hvilke specifikke udgifter omfatter aftalen?
 6. Angivelse af de forventede samlede udgifter
 7. I hvilke situationer træder uddannelsesklausulens vilkår om tilbagebetaling i kraft?
 8. Kan tilbagebetaling af udgifterne ske ved modregning i medarbejderens tilgodehavende løn frem til opsigelsesperiodens udløb og med hvor stort et beløb?
 9. Underskrifter

Hvordan bliver uddannelsesklausulen gyldig?

Uddannelsesklausulen bliver gyldig, når du og medarbejderen har underskrevet aftalen.

Uddannelsesklausulen er udarbejdet af Tina Raben Skaarup, som er advokat med speciale i ansættelses- og arbejdsret, HR-jura og en erfaren overenskomstforhandler.

Tina er desuden en erfaren procedør ved de civile domstole, har næste 30 års erfaring indenfor området og er medlem af Ansættelsesadvokaterne under Danske Advokater.

Udarbejdet af
Tina Raben Skaarup Advokat SelskabsAdvokaterne Kontaktinformation Telefon: 45 33 18 30 kontakt@dokumenter.dk

Vær færdig på 5 minutter

1. Fuldfør guiden

2. Modtag dokument

3. Kvalitetsstemplet af Advokater

Start dokumentguide
Uddannelsesklausulen indeholder
 1. Parternes navne
 2. Baggrunden for aftalen
 3. Beskrivelse af uddannelsen eller kurset
 4. Hvornår forudsættes medarbejderen at have gennemført uddannelse eller kurset?
 5. Hvilke specifikke udgifter omfatter aftalen?
 6. Angivelse af de forventede samlede udgifter
 7. I hvilke situationer træder uddannelsesklausulens vilkår om tilbagebetaling i kraft?
 8. Kan tilbagebetaling af udgifterne ske ved modregning