Tilføj til favoritter

Salgs- og leveringsbetingelser

Lav dit juridiske dokument online på få minutter! Du kan læse mere om dokumentet nedenfor og se introvideo under artiklen. Vi tilbyder gratis juridisk Hotline med 100% tilfredshedsgaranti

Salgs- og leveringsbetingelser til B2B

Salgs- og leveringsbetingelser danner grundlaget for din virksomheds salg til virksomhedens kunder. Salg- og leveringsbetingelser er derfor også et af de mest vigtige dokumenter for din virksomhed. Desværre er salg- og leveringsbetingelser også et af de mest oversete og undervurdere juridiske dokumenter. Hos Dokumenter.dk kan du på kort tid hente et sæt skræddersyede salgs- og leveringsbetingelser til en brøkdel af prisen hos en advokat.

Hvad er salgs- og leveringsbetingelser?

Din virksomheds salgs- og leveringsbetingelser danner sammen med dine standardforretningsbetingelser hele grundlaget for de juridiske rammer, der gælder mellem din virksomhed og dine kunder.

Som navnet salgs- og leveringsbetingelser antyder, er indholdet af dokumentet netop betingelserne for din virksomheds salg og levering af produkter eller øvrige ydelser.

Er der forskal på B2B og B2C?

Ja. B2B står for Business to Business – altså handel mellem to virksomheder. B2C står for Business to Consumer – altså salg fra en virksomhed til en forbruger. Forbrugere er bedre beskyttet i den danske aftaleret. Indholdet i dine salgs- og leveringsbetingelser skal derfor tage højde for, om du handler med forbrugere eller andre virksomheder. I denne skabelon, er det forudsat, at din virksomhed leverer og sælger til andre virksomheder (B2B).

Hvad bør B2B salgs- og leveringsbetingelser indeholde?

I salgs- og leveringsbetingelser anbefaler vi, at du har følgende bestemmelser med i dokumentet:

 • Anvendelse – I hvilke forhold anvendes de konkrete salgs- og leveringsbetingelser
 • Tilbud og accept – Hvornår anser din virksomhed for at have accepteret en ordre
 • Priser – Hvilke overordnede regler gælder for priser i din virksomhed
 • Betalingsbetingelser – Hvornår skal dine kunder betale
 • Levering og leveringstid – Hvad kan dine kunder forvente i forhold til levering og leveringstid
 • Ejendomsforbehold – Hvis kunden ikke betaler, er det vigtigt du har ejerskab til produktet
 • Force majeure – Hvordan håndteres uforudsigelige situationer
 • Garanti og mangler – Hvilken garanti yder din virksomhed og hvordan håndteres mangler
 • Ansvarsbegrænsning – Skal du have afgrænset din virksomheds ansvar i relationen
 • Returvarer – Kan kunden sende varen retur, og hvilke regler gælder så
 • Produktansvar – Hvad gælder, hvis produktet forsager skade på andre
 • Tegning og beskrivelser – Skal der leveres særlige tegninger eller beskrivelser
 • Tvister – Hvor og hvordan håndteres eventuelle tvister

Vores skabelon til salgs- og leveringsbetingelser indeholder alle ovenstående bestemmelser.

Skal din virksomhed have et sæt salgs- og leveringsbetingelser?

Nej. Det er ikke lovpligtigt at udarbejde skriftlige salgs- og leveringsbetingelser. Mange retssager opstår imidlertid, fordi parterne ikke har klare aftaler. Risikoen for konflikter i et ellers godt kundeforhold kan derfor minimeres ved tydeligt at angive virksomhedens salgs- og leveringsbetingelser. Dokumenter.dk anbefaler, at din virksomhed har et sæt salgs- og leveringsbetingelser af følgende årsager:

 • Et sæt ajourførte salgs- og leveringsbetingelser sikrer et godt forhold til kunderne, så kunderne ved, under hvilke betingelser de handler, og kan sige fra, hvis de er uenige.
 • Et sæt godt gennembearbejdede salgs- og leveringsbetingelser giver kunden et fair overblik over spillereglerne. Vilkårene kan tillige præges i en retning, der er gunstig for netop din virksomhed.
 • Overordnet set er købelovens bestemmelser deklaratoriske, hvilket vil sige, at de kan fraviges ved aftale. Man kan dog ikke ved salgs- og leveringsbetingelserne blindt fraskrive sig sit ansvar, og der er altid en risiko for, at urimelige salgs- og leveringsbetingelser kan blive tilsidesat under en eventuel retssag.
 • Salgs- og leveringsbetingelser skal derfor også være fair og afstemte, så de ikke på en urimelig eller skjult måde ”snyder” din virksomheds kunder. Vores skabelon til salgs- og leveringsbetingelser sikrer en fornuftig balance, som både er fair over for dine kunder og naturligt sikrer din virksomhed.

Hvordan bliver salgs- og leveringsbetingelser gyldige?

Der er ikke nogen formelle betingelser, der skal opfyldes før dine salgs- og leveringsbetingelser, bliver gyldige. Vi anbefaler altid, at de er skriftlige og gøres tydelige for din virksomheds kunder.

Salgs- og leveringsbetingelser kan f.eks. medsendes tilbud fra virksomheden eller lægges på virksomhedens hjemmeside m.v.

Hvis du vil være helt sikker på, at din kunde er bekendt med dine salgs- og leveringsbetingelser, kan du overveje, at de ved en ordre underskriver dem.

Kan jeg få mine salgs- og leveringsbetingelser på engelsk?

Ja. I globale samhandel mellem virksomheder, er der ofte behov for salgs- og leveringsbetingelser på engelsk. Derfor har vi naturligvis udarbejdet dokumentet på engelsk, så du nemt kan lave dine skræddersyede salgs- og leveringsbetingelser på engelsk. Den engelske version er oversat på professionelt korrespondentniveau. Det er din sikkerhed for kvalitet i salgs- og leveringsbetingelserne til dine internationale handelssamarbejdspartnere.

Dokumenter.dk anbefaler, at dine salgs- og leveringsbetingelser forefindes på både dansk og engelsk, hvis du indgår i samhandel med udenlandske virksomheder.

B2B salgs- og leveringsbetingelserne er udarbejdet af advokat Troels Wenzel Østergaard. Troels er specialist i kontrakter og aftaleret. Troels rådgiver dagligt ejerledede virksomheder om indgåelse og fortolkning af kontrakter og aftaler.

Udarbejdet af
Troels Wenzel Østergaard Advokat (L) SelskabsAdvokaterne Kontaktinformation Telefon: 45331830 tw@dokumenter.dk

Vær færdig på 5 minutter

1. Fuldfør guiden

2. Modtag dokument

3. Kvalitetsstemplet af Advokater

Start dokumentguide
Salgs- og leveringsbetingelserne indeholder bestemmelser om
 1. Anvendelse
 2. Tilbud og accept
 3. Priser
 4. Betalingsbetingelser
 5. Levering og leveringstid
 6. Ejendomsforbehold
 7. Force majeure
 8. Garanti og mangler
 9. Ansvarsbegrænsning
 10. Returvarer
 11. Produktansvar
 12. Tegning og beskrivelser
 13. Tvister