Tilføj til favoritter

Administrationsaftale

Lav hurtigt og sikkert en administrationsaftale. En administrationsaftale er en kontrakt, der etablerer et samarbejde mellem en ejendomsadministrator og ejeren af en ejendom. Aftalen er også anvendelig i koncernselskaber, hvor ejendomsadministrationen varetages internt. Aftalen indgås med henblik på at lade ejendomsadministrator overtage de administrative opgaver relateret til ejendommen, herunder fastsættelse af rammer, vilkår, forpligtelser og muligheder i forbindelse med driften af ejendommen.

Administrationsaftale

En administrationsaftale er en juridisk kontrakt, der etablerer et samarbejde mellem en ejendomsadministrator (også kaldet ejendomsforvalter eller administrationsfirma) og ejeren af en ejendom.
Formålet med en administrationsaftale er at fastlægge betingelserne for, hvordan ejendommen skal administreres, vedligeholdes og opereres, samt hvilke ydelser ejendomsadministratoren skal levere og ejendomsejeren selv leverer. Dette er almindeligt inden for ejendomsforvaltning, hvor ejendomsadministratorer håndterer og drifter ejendomme på vegne af en ejer.

Hvilke forhold skal reguleres i administrationsaftalen?

Det er vigtigt, at begge parter nøje gennemgår og forstår alle vilkår og betingelser i administrationsaftalen, inden den underskrives. Følgende er nogle af de elementer, der reguleres i administrationsaftalen fra Dokumenter.dk:

1. Parterne

Identifikation af parterne i aftalen, dvs. ejendommens ejer og administrationsfirmaet.

2. Ejendommen

Angivelse af oplysninger om ejendommen, herunder adresse, matr.nr., ejerlav, ejendomstype, antallet af boliger, erhvervsenheder m.m.

3. Ydelserne

Det vigtigste i aftalen er angivelse af de enkelte ydelser, som administrator skal levere. Ydelsesbeskrivelsen kan udformes på mange måder; enten ved at beskrive de enkelte ydelser direkte i aftalen, lave en oversigt/et afkrydsningsskema eller på helt andre måder. Der er aftalefrihed, og der er ikke nogen faste regler for, hvad der er inkluderet.

Viceværtsydelser vil oftest være tillægsydelser og services, som ikke er omfattet af administrationen. Der er dog ikke noget til hinder for, at lade viceværtsydelser være en del af administrationsaftalen. Hvis dette ønskes, er det vigtigt, at dette anføres specifikt i kontrakten.

Sædvanlige ydelser for ejendomsadministration er: Ajourføring af oplysninger omkring beboerne, opkrævning af leje og andre betalinger, besvarelse af henvendelser fra lejere, udfyldelse af sædvanlige oplysninger til myndigheder og beboere (eks. boligsikring), håndtering af myndighedshenvendelser, håndtering af påkrav, betaling af fakturaer, udarbejdelse af lejekontrakter og tillæg, udarbejdelse og udsendelse af varslinger og reguleringer, udarbejdelse og udsendelse af forbrugsregnskaber samt ekspedition og håndtering af forsikringer. Ydelserne kan dog også inkludere meget andet, og skal tilpasses til den enkelte ejendom.

4. Honorarstruktur

Angivelse af, hvordan administrationsfirmaet vil blive honoreret for sine ydelser. Dette kan være et fast månedligt beløb, en procentdel af lejeindtægterne eller en kombination heraf.

5. Ikrafttræden

Datoen for aftalens ikrafttræden.

6. Opsigelse

Betingelserne for opsigelse af administrationsaftalen, herunder varsel og eventuelle sanktioner eller dækning af omkostninger ved opsigelse.

7. Forsikring og ansvar

Bestemmelser vedrørende forsikringsdækning og ansvarsfordeling mellem ejendomsejeren og administrationsfirmaet.

8. Tvistløsning

Angivelse af en procedure for at løse eventuelle tvister eller uenigheder mellem parterne.

Hvem har udarbejdet administrationsaftalen på Dokumenter.dk?

Administrationsaftalen mellem ejendomsadministrator og ejerne af ejendommen er udarbejdet af Mathias Tegen og Synne Høj Nørgaard.

Mathias og Synne er advokater med speciale i fast ejendom og har omfattende erfaring indenfor boliglejeret, erhvervslejeret og transaktioner.

Mathias og Synne arbejder til dagligt hos advokatfirmaet Donatzky & Partnere i København.

Udarbejdet af
Mathias Tegen Advokat, Partner Donatzky & Partnere Kontaktinformation Telefon: 33 11 10 10 kontakt@dokumenter.dk
Synne Høj Nørgaard Advokat Donatzky & Partnere Kontaktinformation Telefon: 33 11 10 10 kontakt@dokumenter.dk

Vær færdig på 5 minutter

1. Fuldfør guiden

2. Modtag dokument

3. Kvalitetsstemplet af Advokater

Start dokumentguide

Dokumenter.dk’s direkte integration til UNIK Bolig sikrer en enkel og effektiv opgaveløsning uden manuelle fejl.

Digitalt juridisk værktøj til ejendomsadministratorer

Dokumenter.dk er en standard brancheløsning for ejendomsadministratorer. Ejendomsadministratorer og professionelle rådgivere får med Dokumenter.dk adgang til et komplet og ajourført dokumentbibliotek af standarddokumenter inden for ejendomsadministration, boligforeninger og lejeret.

Dokumenterne er udviklet af  nogle af landets førende ejendomsadvokater og ajourføres løbende, så de opfylder gældende lovkrav og branchestandarder.

Dokumenter.dk er integreret med brugervenlig teknologi, så du nemt kan udarbejde juridiske dokumenter på få minutter.

Dokumenter.dk er branchegodkendt af Danske Advokater, og benyttes af mere end 2000 professionelle brugere. Vi har automatiseret den rutineprægede del af ejendomsadministratorens arbejde, så du kan spare tid og penge samt undgå manuelle fejl.

Priser & ubegrænset adgang

Du kan købe dokumenter enkeltvist eller du kan få ubegrænset adgang med vores attraktive og skræddersyet abonnement til ejendomsadministration for kun 3.125 kr. per år per bruger. Det er mindre end 9 kr. om dagen.

Administrator abonnementet indeholder alle relevante dokumenter, herunder generalforsamlinger, vedtægter, husorden, påkravsskrivelser, overdragelse af andelsbolig, indkaldelse til generalforsamlinger, erhvervslejekontrakt, afståelse, viceværtkontrakt og andre standardskrivelser.

Læs mere her

Administrationsaftalen indeholder
 1. Angivelse af parterne
 2. Angivelse af ejendommen
 3. Beskrivelse af ydelse
 4. Honorarstruktur
 5. Ikrafttræden
 6. Opsigelse
 7. Forsikring og ansvar
 8. Tvistløsning

Ofte stillede spørgsmål
 • Tilbyder I abonnement?

  Ja. Vi tilbyder markedets mest attraktive abonnement med ubegrænset adgang til samtlige dokumenter og kontrakter 24/7 – inklusive gratis adgang til vores juridiske Hotline.

  Dokumenter.dk samarbejder med Danske Advokater og tilbyder medlemsrabat på abonnement.

  Kontakt os idag på telefon 45331830 eller mail: kontakt@dokumenter.dk for at høre mere om abonnement og mulighed for skræddersyet enterpriseløsning.

 • Kan jeg rette i dokumentet bagefter?

  Ja. Dokumenter.dk leverer altid dit dokument i Word-format. Du kan nemt finde og redigere i dit færdige dokument uden at skulle spørge os først, hvis du har oprettet en brugerprofil.

  Sådan gør du, hvis du vil kunne gemme og redigere i dit dokument
  1. Vælg Profil og opret din brugerkonto
  2. Vælg dokument – færdiggør dokumentguiden – betal for dokumentet.
  3. Alle dine færdige og betalte dokumenter gemmes automatisk i “Mit arkiv.”
  4. Du finder dem i “Mit arkiv,” når du er logget ind på din brugerkonto.
  5. Hvis du vælger at downloade dokument i Word (DOCX), kan du nu tilføje og ændre direkte i Word-dokumentet på din enhed.
  6. Husk, at et færdigt Word-dokument, du efterfølgende tilretter på din enhed, kun er tilgængeligt i denne Word-version på din valgte enhed.

  Husk: Du kan altid gemme et dokumentudkast til senere færdiggørelse på Dokumenter.dk. Se mere under: “Kan jeg gemme mit dokument undervejs?”

 • Hvorfor har I ikke det dokument, jeg søgte?

  Dokumenter.dk har et stort bagkatalog af juridiske skabeloner, der løbende ajourføres, kodes og tilføjes til det digitale dokumentbibliotek af vores faglige redaktører. Kontakt os, hvis du ikke kan finde det dokument, du søger. Vi kan i praksis hjælpe med langt det meste idag. Kontakt os på mail kontakt@dokumenter.dk eller telefon 45331830.