Tilføj til favoritter

Kreditorinfo 4

Udarbejd hurtigt og nemt kreditorinfo 4 efter konkursloven § 125, stk. 4

Kreditorinfo 4 til kreditorerne efter KL § 125 stk. 4

Kreditorinfo 4 indeholder især:

 1. Dette er den 4. kreditorinfo til kreditorerne og den udsendes efter KL § 125 stk. 4.
 2. Den skal udsendes senest 10 måneder efter dekretet.
 3. Den indeholder især en nærmere oversigt over aktiver og passiver.
 4. Den indeholder endvidere oplysning om de opgaver kurator hidtil har varetaget med angivelse af medgået tid og en beskrivelse af de opgaver, der udestår, og om muligt hvornår boet kan forventes afsluttet.
 5. Oplysning om resultatet af en eventuel fortsættelse af driften af skyldnerens virksomhed og /eller et eventuelt salg af denne.
 6. Oplysning om eventuel udbetaling af a conto salær til kurator.
 7. Andre relevante forhold.

Dette er den fjerde kreditorinfo i boet.

Boet har nu verseret i 10 mdr. og kurator forventes at have afsluttet flere af sine opgaver, herunder forventes i hvert fald de lettest realiserbare aktiver at være solgt.

Der er en forventning om, at kurator har en klar opfattelse af, om der er omstødelige dispositioner og om der er grundlag for at gøre et ledelsesansvar gældende.

Det forventes at kurator på dette tidspunkt har skaffet sig et ret fyldestgørende indtryk af boet, de opgaver der udestår og formentlig kan sige både noget om dividendeskøn og forventet afslutningstidspunkt.

Det der vil udestå på dette tidspunkt er typisk eventuelle retssager, hvor boet er part, herunder eventuelt retssager anlagt af boet og evt. salg af svært realiserbare aktiver.

Den skal udsendes senest 10 måneder efter at konkursdekret er afsagt.

Den sendes til alle kendte kreditorer.

Den sendes også altid til Skifteretten og Gældsstyrelsen til info.

Næste kreditorinfo 5 skal herefter udsendes efter yderligere 6 måneder, KL § 125 stk. 4.

Hvem har udarbejdet kreditorinfo 4 på dokumenter.dk?

Kreditorinfo 4 er udarbejdet af  Bjørn Wittrup, Advokat (H), som er certificeret insolvensadvokat og medlem af Gældsstyrelsens Advokatpanel. Gældsstyrelsen benytter derfor Bjørn Wittrup som advokat i konkurssager, hvor Gældsstyrelsen er konkursrekvirent.

Senest har Bjørn Wittrup ført en række sager om konkurskarantæne, både som kurator og i sager, hvor han har repræsenteret den sagsøgte virksomhedsledelse.

Advokat (H) Bjørn Wittrup har møderet for Højesteret.

 

Få overblik over den samlede proces for konkursbehandlingen

Du kan nemt og hurtigt få et overblik over den samlede proces for konkursbehandling, og de typiske dokumenter der knytter sig til de enkelte trin i processen ved at følge linket

Læs mere her

 

Udarbejdet af
Bjørn Wittrup Advokat (H) Homann Advokater Kontaktinformation Telefon: 45 33 18 30 kontakt@dokumenter.dk
Kreditorinfo 4 indeholder
 1. Informationer om konkursboet og kurator
 2. Status over evt. forsat drift eller salg af virksomheden
 3. Nærmere oversigt over aktiver og passiver
 4. Andre relevante forhold