Tilføj til favoritter

Garantikatalog

Lav hurtigt og sikkert et garantikatalog på få minutter. Ved et garantikatalog, afgiver sælger en række indeståelser og garantier i forbindelse med overdragelsen af en virksomhed til køber.

Garantikatalog til brug ved virksomhedsoverdragelse

Her kan du lave et garantikatalog, der bruges i forbindelse med overdragelse af en virksomhed. Virksomheden kan både være en aktivoverdragelse, en selskabsoverdragelse eller en ejendomsoverdragelse.

Hvad er et garantikatalog?

Ved et garantikatalog, afgiver sælger en række indeståelser og garantier i forbindelse med overdragelsen af en virksomhed til køber.

Sælger bør anses for at have afgivet garantierne både ved indgåelsen af overdragelsesaftalen, men også på ny ved closing og pr. overtagelsesdagen.

Sælgers garantier afgives som udgangspunkt på objektivt grundlag, dvs. uden hensyntagen til sælgers faktiske viden, bortset fra forhold, der udtrykkeligt anføres med angivelsen af “Sælger bekendt”.

Sælger indestår for, at alt materiale, som er udleveret til køber forud for Aftalens underskrift eller som udleveres under due diligence, korrekt afspejler de underliggende forhold og giver alle væsentlige informationer om den overdragne virksomhed. Der må heller ikke være undladelser, der kan forringe eller forhindre købers gennemgang af virksomheden, der overdrages.

Sælger erklærer ligeledes ved et garantikatalog, at der ikke er uoplyste forhold, som måtte have indflydelse på indgåelsen og gennemførslen af aftalen.

Hvad indeholder et garantikatalog

Et garantikatalog bør indeholde en række relevante garantier. Et garantikatalog indeholder ofte garantierne inddelt efter emner. Vores garantikatalog indeholder bl.a. sælgers garantier inden for

 • Selskabets/virksomhedens forhold
 • Regnskaber
 • Nærtstående
 • Skat, moms og afgifter
 • Fast ejendom
 • Lejeforhold
 • Medarbejdere
 • Driftsmidler, driftsinventar og varelager
 • Kunder
 • Aftaler
 • Immaterielle rettigheder
 • IT
 • Forsikringer
 • Retssager
 • Offentlige myndigheder
 • Samt øvrige relevante forhold

Konsekvens af garantisvigt

Hvis der sker såkaldt garantisvigt, så er sælger forpligtet til friholde eller godtgøre køber for ethvert tab. Sælger er som udgangspunkt dog ikke forpligtet til at erstatte indirekte tab eller følgeskader.

Du kan nemt rette, tilføje og slette afsnit og enkelte garantier, så garantikataloget passer til netop din situation.

Udarbejdet af
Dokumenter.dk Dokumenter.dk Kontaktinformation Telefon: 45 33 18 30 kontakt@dokumenter.dk

Vær færdig på 5 minutter

1. Fuldfør guiden

2. Modtag dokument

3. Kvalitetsstemplet af Advokater

Start dokumentguide
Garantikataloget indeholder bl.a. afsnit om
 1. Selskabets/virksomhedens forhold
 2. Regnskaber
 3. Medarbejdere
 4. Fast ejendom