Tilføj til favoritter

Kunde- og/eller konkurrenceklausul

Lav hurtigt og sikkert en Kunde- og/eller konkurrenceklausul på få minutter. En kunde- og/eller konkurrenceklausul er en aftale mellem en arbejdsgiver og en ansat/tidligere ansat om, at en medarbejder/tidligere medarbejder i en periode ikke må have kontakt til bestemte kunder, eller må arbejde for en konkurrent.

Skabelon til kunde- og/eller konkurrenceklausul

Dokumenter.dks intelligente skabelon sikrer, at du får en kunde- og/eller konkurrenceklausul, der indeholder alle de nødvendige vilkår til en brøkdel af prisen hos en advokat. Du bliver guidet sikkert igennem alle vilkårene for indgåelse af en kunde- og/eller konkurrenceklausul. Skabelonen tager højde for ansættelsesklausullovens regler. Du kan nemt tilrette dine ønsker indenfor de rammer og muligheder, som ansættelsesklausullovens bestemmelser opstiller.

Hvad er en kundeklausul?

En kundeklausul er en aftale mellem en arbejdsgiver og en ansat medarbejder om, at medarbejderen i en periode efter at ansættelsesforholdet er ophørt ikke må have kontakt til bestemte kunder eller tage ansættelse hos disse kunder.

Hvad er en konkurrenceklausul?

En konkurrenceklausul er en aftale om, at medarbejderen i en periode efter sin fratrædelse ikke må arbejde for en konkurrent eller starte sin egen konkurrerende virksomhed.

Hvad er en kombineret klausul

Skal aftalen med medarbejderen både indeholde en kunde- og en konkurrenceklausul, kaldes klausulen en kombineret klausul.

Skal du lave en kunde og/eller konkurrenceklausul?

Nej. Men hvis du ikke aftaler en kunde- og/eller konkurrenceklausul med medarbejderen, står det medarbejderen frit at udøve konkurrerende virksomhed, når ansættelsesforholdet er ophørt.

Hvorfor lave en kunde- og/eller konkurrenceklausul?

Visse nøglemedarbejdere har via deres arbejdsfunktion adgang til forretningskritiske informationer om din virksomhed. I en konkurrents hænder vil disse kunne udnyttes til skade for din virksomhed.

Andre medarbejdere har et så tæt forhold til virksomhedens kunder, at du kan risikere at miste disse kunder, hvis medarbejderne bliver ansat hos en konkurrent eller etablerer selvstændig virksomhed i konkurrence med din virksomhed.

Dokumenter.dk anbefaler, at du ved ansættelse af visse betroede medarbejdere, der skal beskæftiges med forretningskritiske funktioner, overvejer at stille krav om, at der skal indgås en kunde- og/eller konkurrenceklausul.

Hvilke valgmuligheder indeholder skabelonen?

Guiden indeholder disse alternativer:

 • en kundeklausul med en varighed på hhv. op til 6 og 12 måneder,
 • en konkurrenceklausul med en varighed på hhv. op til 6 og 12 måneder,
 • en kombineret klausul – dvs. både en kunde- og konkurrenceklausul på op til 6 måneder.

Guiden sikrer, at klausulen tilpasses til dine behov i hvilken type klausul, du ønsker at udarbejde og at klausulen er i overensstemmelse med ansættelsesklausulloven.

Hvornår er en kundeklausul gyldig?

Ifølge ansættelsesklausulloven er en kundeklausul alene gyldig, når:

 1. aftalen omfatter kunder, som medarbejderen har været i forretningsmæssig forbindelse med inden for de seneste 12 måneder før opsigelses- eller afskedigelsestidspunktet,
 2. medarbejderen har været i et ansættelsesforhold hos arbejdsgiveren i en uafbrudt periode på mindst 6 måneder,
 3. medarbejderen får kompensation for den periode, hvor kundeklausulen gælder efter § 8 i ansættelsesklausulloven,
 4. medarbejderen ikke forpligtes af kundeklausulen i mere end 12 måneder fra fratrædelsestidspunktet og
 5. medarbejderen skriftligt får udleveret oplysningerne om forholdene i nr. 1-4.

En kundeklausul kan håndhæves overfor medarbejderen, når medarbejderen fratræder, uanset årsagen til, at ansættelsesforholdet ophører. Ved fratrædelsen skal medarbejderen dog have udleveret en af arbejdsgiveren udarbejdet liste over kunder som nævnt i pkt. 1.

Ved en lønmodtagers egen opsigelse eller ved afskedigelse af en lønmodtager, som har påtaget sig en kundeklausul, skal lønmodtageren have udleveret en af arbejdsgiveren udarbejdet liste over kunder som nævnt i pkt. 1.

Hvornår er en konkurrenceklausul gyldig?

Ansættelsesklausullovens opstiller en række gyldighedsbetingelser for, at en konkurrenceklausul er gyldig.

En konkurrenceklausul er alene gyldig, når medarbejderen:

 1. indtager en helt særlig betroet stilling eller indgår en aftale med arbejdsgiveren om udnyttelsesretten til en af medarbejderen gjort opfindelse,
 2. skriftligt får oplyst, hvilke forhold i medarbejderens ansættelse der gør det påkrævet at indgå en aftale om en konkurrenceklausul,
 3. har været i et ansættelsesforhold hos arbejdsgiveren i en uafbrudt periode på mindst 6 måneder,
 4. får kompensation for den periode, hvor konkurrenceklausulen gælder, efter lovens § 8,
 5. ikke forpligtes af konkurrenceklausulen i mere end 12 måneder fra fratrædelsestidspunktet,
 6. skriftligt får udleveret oplysningerne om forholdene i nr. 1-5.

Med ansættelsesklausullovens udtryk “helt særlig betroet” lægges der vægt på, om medarbejderen via sin stilling får en viden om og via sin arbejdsfunktion har adgang til virksomhedens forretningshemmeligheder, som kan udnyttes til skade for arbejdsgiveren af en konkurrent, hvis medarbejderen bliver ansat hos denne, eller hvis medarbejderen selv starter konkurrerende virksomhed.

En medarbejder betragtes som helt særlig betroet, hvis medarbejderen kan komme i besiddelse af oplysninger, der må betragtes som en afgørende del af virksomhedens forretningsmodel.

Som arbejdsgiver har du ansvaret for, at beskrivelsen er dækkende i forhold til, hvilke dele af medarbejderens arbejde, som gør konkurrenceklausulen gyldig. Som arbejdsgiver bærer du risikoen for, om beskrivelsen er tilstrækkelig til at kunne opretholdes.

Får medarbejderen undervejs i ansættelsesperioden mindre ansvar, adgang til færre eller ingen fortrolige/betroede oplysninger og opgaver m.v. i forhold til beskrivelsen i klausulen, kan du risikere, at klausulen ikke kan håndhæves overfor medarbejderen efter ansættelsesforholdets ophør.

Hvornår kan konkurrenceklausulen håndhæves?

En konkurrenceklausul kun kan håndhæves, hvis ansættelsesforholdet ophører som følge af medarbejderens forhold, dvs. fordi medarbejderen selv opsiger ansættelsesaftalen, eller hvis medarbejderen selv er skyld i, at ansættelsesforholdet opsiges fra virksomhedens side – eksempelvis på grund af samarbejdsproblemer, som er forårsaget af medarbejderen.

Ophører ansættelsesforholdet derimod som følge af virksomhedens forhold på grund af fx arbejdsmangel eller omstrukturering, vil en konkurrenceklausul ikke kunne påberåbes fra virksomhedens side.

Hvad skal du vide om kombinerede klausuler?

Ved indførsel af en kombineret klausul, det vil sige af en klausul, som indeholder både en konkurrence- og en kundeklausul, skal de ovennævnte gyldighedsbetingelser for begge typer klausuler være opfyldt.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt gyldighedsbetingelserne for at indgå en konkurrence- eller kundeklausul er opfyldt, er det en god ide at kontakte en specialist i ansættelsesret.

Kunde- og konkurrenceklausulerne er udarbejdet af Tina Raben Skaarup, som er advokat med speciale i ansættelses- og arbejdsret, HR-jura og erfaren overenskomstforhandler.

Tina er også en erfaren procedør ved de civile domstole, har næste 30 års erfaring indenfor området og er medlem af Ansættelsesadvokaterne under Danske Advokater.

Udarbejdet af
Tina Raben Skaarup Advokat SelskabsAdvokaterne Kontaktinformation Telefon: 45 33 18 30 kontakt@dokumenter.dk

Vær færdig på 5 minutter

1. Fuldfør guiden

2. Modtag dokument

3. Kvalitetsstemplet af Advokater

Start dokumentguide
Kunde- og konkurrenceklausulen indeholder
 1. Valg mellem kunde-, konkurrence- eller kombineret klausul
 2. Mulighed for 6 eller 12 måneder
 3. Begrundelse for klausulen
 4. Klausul om kompensation
 5. Opfyldelse af ansættelsesklausulloven
 6. Opsigelsesklausul