Tilføj til favoritter

Forretningsbetingelser | Terms of Trade

Lav hurtigt og sikkert forretningsbetingelser på få minutter. Forretningsbetingelser er de juridiske betingelser for din forretning.

Standard forretningsbetingelser til B2B

Din virksomheds forretningsbetingelser danner det juridiske grundlag for din virksomhed. Forretningsbetingelserne er derfor den overordnede ramme for din virksomheds samhandel med andre og dermed et af de mest vigtige dokumenter for din virksomhed. Hos Dokumenter.dk kan du på kort tid hente et sæt skræddersyede forretningsbetingelser til en brøkdel af prisen hos en advokat.

Hvad er forretningsbetingelser?

Forretningsbetingelser er de juridiske betingelser for din forretning. Din virksomheds forretningsbetingelser danner sammen med dine salgs- og leveringsbetingelser det samlet grundlag for de juridiske vilkår, der gælder mellem din virksomhed og dine kunder.

Hvis din virksomhed ikke har et sæt forretningsbetingelser, er du ikke selv med til at bestemme betingelserne og reglerne for din virksomhed.

Dokumenter.dk anbefaler derfor, at du laver et sæt forretningsbetingelser til din virksomhed.

Er der forskel på B2B og B2C?

Ja. B2B står for Business to Business, og oversat til dansk kan det kaldes forretning til forretning. B2B er derfor betegnelsen for salg fra én erhvervsdrivende til en anden erhvervsdrivende. B2C står for Business to Consumer og oversat til dansk kan det kaldes forretning til forbruger. B2C er derfor betegnelsen for salg fra en forretningsdrivende til en forbruger. Forbrugere er rigtig godt beskyttet i den danske lovgivning.

Ved handel mellem to erhvervsdrivende er der langt mindre beskyttelse og meget mere aftalefrihed. Indholdet i dine forretningsbetingelser skal derfor afspejle, om du sælger dine ydelser til forbrugere eller andre erhvervsdrivende.

I denne skabelon, er det forudsat, at du driver forretning med salg til andre erhvervsdrivende (B2B).

Hvad bør B2B forretningsbetingelser indeholde?

I din virksomheds forretningsbetingelser anbefaler vi, at du har følgende bestemmelser:

 • Anvendelse og gyldighed – I hvilke forhold anvendes de konkrete salgs- og leveringsbetingelser?
 • Ydelsen – Hvad er det din virksomhed sælger? Beskriv gerne, hvis der er forhold, som din virksomheds ydelse ikke dækker.
 • Kundens medvirken – Er det nødvendigt for din virksomheds ydelse, at kunden medvirker?
 • Vederlag – Beskriv hvad betalingen er for din ydelse, og om der kommer afgifter m.v. oveni
 • Betalingsbetingelser – Hvad er betingelserne for kundens betaling?
 • Hemmeligholdelse – Er der forhold og informationer, der er forretningshemmeligheder ikke må videregives?
 • Kommunikation via internet – Kan der sendes meddelelser (f.eks. reklamationer, påkrav m.v.) via mail eller anden elektronisk kommunikation
 • Ekstern bistand – Skal kunden oplyses om eksterne leverandører
 • Rettigheder – Din virksomheds immaterielle rettigheder skal beskyttes
 • Garanti og ansvar – Hvilken garanti yder din virksomhed og skal ansvares begrænses
 • Misligholdelse – Hvad kan der gøres hvis enten din virksomhed eller kunden misligholder
 • Opsigelse – Kan aftaleforholdet mellem din virksomhed og kunden opsiges
 • Tvister – Hvor og hvordan skal eventuelle tvister behandles

Vores skabelon til forretningsbetingelser indeholder alle ovenstående bestemmelser.

Skal din virksomhed have et sæt forretningsbetingelser?

Nej. Det er ikke lovpligtigt, at din virksomhed har et sæt forretningsbetingelser, men vi anbefaler, at din virksomhed har det.

Mange uenigheder, og dermed retssager, opstår, fordi, der ikke er en klar forventningsafstemning mellem virksomhed og kunde. Med et sæt forretningsbetingelser kan du derfor minimere risikoen for konflikter mellem din virksomhed og dine kunder og du undgår dermed unødige tvister, dyre advokatomkostninger, mistede indtægter og dårligt omdømme.

Dokumenter.dk anbefaler, at din virksomhed har et sæt forretningsbetingelser af følgende årsager:

 • Med et sæt skræddersyede skaber du forudsigelighed og tryghed for dine kunder.
 • Et sæt forretningsbetingelser giver kunden indblik i vilkårene for handel med din virksomhed. Vilkårene kan tillige drejes i en retning, der både er fair, men samtidig til fordel for din virksomhed.
 • Overordnet set kan købelovens regler fraviges. Dette betyder at du i din virksomheds forretningsbetingelser kan fravige købelovens regler til fordel for din virksomhed.
 • Din virksomheds forretningsbetingelser skal være rimelige, så de ikke skaber en unfair ubalance i aftaleforholdet. Med vores skabelon sikrer du din virksomhed den tilstrækkelige sikkerhed uden de tilsidesættes som urimelige.

Hvordan bliver forretningsbetingelser gyldige?

Der er ikke nogen formelle gyldighedsbetingelser for forretningsbetingelser. Det er heller ikke nødvendigt, at dine kunder underskriver dem. Vi anbefaler, at din virksomheds forretningsbetingelser er skriftlige og gøres nemt tilgængelige for din virksomheds kunder.

Din virksomheds standard forretningsbetingelser kan med fordel medsendes tilbud fra virksomheden samt lægges på virksomhedens hjemmeside, så de altid er tilgængelige for dine kunder, leverandører og samarbejdspartnere.

Kan jeg få forretningsbetingelserne på engelsk?

Ja. I international erhvervsvirksomhed, er det normalt at have formuleret virksomhedens forretningsbetingelser på engelsk. Hvis du indgår i samhandel med udenlandske virksomheder, er det forventeligt, at udgangspunktet for jeres fælles samhandel er transparent og oplyst på skrift.

Dokumenter.dk anbefaler derfor, at forretningsbetingelser forefindes på både dansk og engelsk.

Du kan i vores intelligente guide nemt vælge om dine forretningsbetingelser skal være på dansk, engelsk eller både dansk og engelsk. Den engelske version er oversat på professionelt korrespondentniveau. Det er din sikkerhed for kvalitet i forretningsbetingelserne til dine internationale handelssamarbejdspartnere.

Forretningsbetingelserne er udarbejdet af advokat Troels Wenzel Østergaard. Troels er specialist i kontrakter og aftaleret. Troels rådgiver dagligt ejerledede virksomheder om indgåelse og fortolkning af kontrakter og aftaler.

Udarbejdet af
Troels W Østergaard Advokat (L), HD (F) Dokumenter.dk ApS Kontaktinformation Telefon: 45 33 18 30 kontakt@dokumenter.dk

Vær færdig på 5 minutter

1. Fuldfør guiden

2. Modtag dokument

3. Kvalitetsstemplet af Advokater

Start dokumentguide
Forretningsbetingelserne indeholder bestemmelser om
 1. Anvendelse og gyldighed
 2. Ydelsen
 3. Kundens medvirken
 4. Vederlag
 5. Betalingsbetingelser
 6. Hemmeligholdelse
 7. Kommunikation via internet
 8. Ekstern bistand
 9. Rettigheder
 10. Garanti og ansvar
 11. Misligholdelse
 12. Opsigelse
 13. Tvister