Tilføj til favoritter

Entreprisekontrakt

Lav hurtigt og sikkert en entreprisekontrakt på få minutter. En entreprisekontrakt er en aftale mellem bygherre og entreprenør, og denne regulerer hvilke rettigheder og pligter parterne hver især har overfor hinanden under byggesagen.

Professionel skabelon til entreprisekontrakt

Denne skabelon kan bruges, når du skal lave en entreprisekontrakt. En entreprisekontrakt er en aftale mellem bygherre og entreprenør, og denne regulerer hvilke rettigheder og pligter parterne hver især har overfor hinanden under byggesagen. Vores skabelon kan bruges uanset, om det er entreprenøren eller bygherren, der udarbejder kontrakten.
Vores skabelon guider dig igennem, så du får taget stilling til alle relevante punkter i din entreprisekontrakt. Ved at bruge vores skabelon sparer du penge, da vores entreprisekontrakt kun koster en brøkdel af prisen af hvad en advokat tager for at udarbejde en entreprisekontrakt.

Hvad er en entreprisekontrakt?

En entreprisekontrakt er en aftale mellem en bygherre og entreprenør om et byggeri- eller anlægsarbejde, som entreprenøren skal udføre for bygherren.

Entreprisekontrakten regulerer hvilke rettigheder og pligter bygherren og entreprenøren har overfor hinanden under byggesagsforløbet. Dette kan f.eks. være, hvad entreprisen skal koste, hvornår bygherre skal betale, og hvornår aflevering af byggeriet skal ske.

Hvad betyder bygherre?

Bygherren er den fysiske eller juridiske person, der rekvirerer en entreprenør til at udføre et bygge- eller anlægsarbejde for sig. Bygherren kan være en privatperson eller et selskab.

Hvad betyder entreprenør?

Entreprenøren er den person eller det firma, som påtager sig at udføre et bygge- eller anlægsarbejde for bygherren. En entreprenør kan f.eks. være en murer, tømrer, VVS’er eller lignende. Entreprenøren kan have underentreprenører til at hjælpe sig med at udføre arbejdet.

Hvorfor skal du lave en entreprisekontrakt?

Du skal lave entreprisekontrakt for at sikre, at der er klarhed om, hvem der skal gøre hvad under byggesagen. Der skal med andre ord være klare aftaler om ansvarsfordelingen og hver parts pligter. Jo mere klar og tydelig entreprisekontrakten er, jo større sandsynlighed er der for, at byggesagen bliver en succes.

Hvordan laver du en entreprisekontrakt?

Med Dokumenter.dk’s skabelon kan du nemt selv lave en entreprisekontrakt, uanset om du er bygherre eller entreprenør. Vores skabelon guider dig igennem alle relevante punkter, og giver dig mulighed for at tilvælge bestemmelser, der stiller dig bedst muligt under byggesagen.

Ved at bruge vores skabelon sparer du tid, fordi du selv kan udarbejde entreprisekontrakten, og tilmed til en brøkdel af prisen end hos en advokat.

Hvad indeholder en entreprisekontrakt?

Dokumenter.dk anbefaler at følgende indgår i entreprisekontrakten:

 • Oplysning om parterne (hvem er bygherre, hvem er entreprenør)
 • Hvilke dokumenter der gælder mellem parterne (f.eks. udbudsmateriale, tegninger, tidsplan mv.)
 • En beskrivelse af hvilket arbejde entreprenøren skal udføre for bygherre
 • Oplysning om entreprisesummen (og om det er en fast pris)
 • Hvornår arbejderne skal være færdige, og hvad der sker hvis der afleveres for sent
 • Hvornår betaling fra bygherre skal falde
 • Om entreprenøren skal stille sikkerhed (og i så fald hvilket beløb og hvornår)
 • Hvem der tegner hvilke forsikringer
 • Løsning af tvister – om dette skal dette ske ved voldgift eller ved domstolene

Hvordan bliver entreprisekontrakten gyldig?

Mundtlige aftaler er lige så gyldige som skriftlige aftaler men er svære at bevise. Dokumenter.dk anbefaler derfor, at entreprisekontrakten laves skriftligt og underskrives af bygherre og entreprenør.

Hvilke regler gælder der inden for bygge- og anlægsbranchen?

Der er ikke en særskilt lov, der regulerer forholdet mellem bygherre og entreprenør. Entrepriseretten er derfor karakteriseret ved aftalefrihed, og bygherre og entreprenør kan dermed frit aftale, hvilke regler der skal gælde mellem dem under byggesagen.

Inden for byggebranchen er der dog en række standardvilkår kaldet ”AB bestemmelserne”, som bygherre og entreprenør ofte bestemmer skal gælde mellem dem. AB bestemmelserne er meget brugte og velkendte i byggebranchen, og bestemmelserne kan tilvælges som en del af entreprisekontrakten. Hvis du gerne vil have at AB bestemmelserne skal gælde i dit entrepriseforhold, er det vigtigt, at du skriver dette direkte ind i entreprisekontrakten. Anvendelse af AB bestemmelserne kræver nemlig, at det er aftalt, at disse vilkår skal gælde mellem bygherre og entreprenør.

Hvad er AB bestemmelserne?

AB bestemmelserne er også kendt som ”byggeriets regler”, fordi disse bestemmelser regulerer forholdet mellem bygherre og entreprenør. Bestemmelserne skal aftales mellem parterne for at få virkning.

AB bestemmelserne er senest opdateret i 2018 og hedder nu AB18, ABR 18 og ABT 18. (Tidligere hed de AB 92, ABR 89 og ABT 93)

AB bestemmelserne består af:

 • AB 18 – Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed
 • ABR 18 – Almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed
 • ABT 18 – Almindelige betingelser for totalentreprise i bygge- og anlægsvirksomhed

Kan AB bestemmelserne fraviges?

AB bestemmelserne er kun gældende mellem bygherre og entreprenør, hvis parterne aftaler det. Hvis I har aftalt at AB 18 skal være en del af jeres entreprisekontrakt, kan I vælge at fravige en eller flere af bestemmelserne. I kan altså gyldigt bestemme, at dele af AB 18 ikke skal gælde mellem jer. I kan også gyldigt bestemme, at der skal laves en eller flere tilføjelser til AB 18.

Når du ønsker at lave en fravigelse til AB 18 er det vigtigt, at fravigelsen er formuleret klart og tydeligt. Nedenfor kan du se et par eksempler på fravigelser og tilføjelser til AB 18:

Eksempler på fravigelser til AB 18

 • ”Det aftales, at AB 18 § 10 ikke skal finde anvendelse mellem parterne. Bygherre skal dermed ikke stille garanti overfor entreprenøren”.
 • ”Det aftales, at AB § 64 om ”løsningstrappe” ikke skal finde anvendelse mellem parterne. Enhver tvist mellem parternes skal i stedet straks løses ved voldgift i henhold til § 69.

Eksempler på tilføjelser til AB 18

 • ”Det aftales, at entreprenøren vedstår sit tilbud til bygherre i 60 arbejdsdage fra tilbuddets datering”.
 • ”Det aftales, at såfremt entreprenøren ønsker at benytte sig af underentreprenører, skal bygherre godkende dette skriftligt inden entreprenøren må antage underentreprenører”.

Kan jeg gemme undervejs og tilføje oplysninger senere?

Ja. Udkast kan gemmes og redigeres i skyen. Du skal oprette en profil først. Det er gratis.

Sådan gør du, når du vil gemme undervejs:

 1. Vælg Profil og opret din brugerkonto
 2. Vælg dokument og følg dokumentguiden
 3. Vælg “Gem udkast og færdiggør senere”
 4. Vælg ”Gem guide” og navngiv dit udkast
 5. Vælg ”Start dokumentguide” for justering af det gemte udkast

Så enkelt er det. Du kan tilgå gemte udkast med din profil fra alle enheder. Alle færdige dokumenter gemmes i “Mit arkiv”

Udarbejdet af
Mathias Tegen Advokat, Partner Donatzky & Partnere Kontaktinformation Telefon: 33 11 10 10 kontakt@dokumenter.dk
Synne Høj Nørgaard Advokat Donatzky & Partnere Kontaktinformation Telefon: 33 11 10 10 kontakt@dokumenter.dk
Entreprisekontrakten indeholder bl.a. bestemmelser om
 1. Oplysning om parterne (hvem er bygherre, hvem er entreprenør)
 2. Hvilke dokumenter der gælder mellem parterne (f.eks. udbudsmateriale, tegninger, tidsplan mv.)
 3. En beskrivelse af hvilket arbejde entreprenøren skal udføre for bygherre
 4. Oplysning om entreprisesummen
 5. Hvornår arbejderne skal være færdige, og hvad der sker hvis der afleveres for sent
 6. Hvornår betaling fra bygherre skal falde
 7. Om entreprenøren skal stille sikkerhed (og i så fald hvilket beløb og hvornår)
 8. Hvem der tegner hvilke forsikringer
 9. Løsning af tvister