Tilføj til favoritter

Indbotestamente

Med et indbotestamentekan du bestemme fordelingen af dine specifikke genstande og ejendele imellem dine arvinger.

Du skal oprette et indbotestamente, hvis du vil sikre dig, at bestemte genstande eller effekter bliver fordelt til lige præcis den arving, du ønsker.

Online skabelon til indbotestamente

Med et indbotestamente sikrer du dig, at arvestykkerne fra slægten arves af lige præcis den arving, du ønsker. Det kan f.eks. være, at du ønsker at sikre, at dit maleri af slægtsgården skal arves af det ene af dine børn og ikke af din ægtefælle eller andre arvinger.

Hos Dokumenter.dk kan du nemt og sikkert lave et indbotestamente. Vores guide sikrer, at du får oprettet et indbotestamente, så du har styr på, at dine almindelige effekter bliver fordelt, som du ønsker det. Når du har gennemført guiden, og betalt for dokumentet, modtager du et link til download i Word. Det gør det nemt at rette og tilføje oplysninger direkte i dokumentet.

Hvad er et indbotestamente?

Et indbotestamente er et testamente, hvor du bestemmer fordelingen af dine specifikke genstande og ejendele imellem dine arvinger. Et indbotestamente ændrer ikke ved arvens fordeling i øvrigt, men bestemmer over enkelte genstande.

Det er i arveloven muligt at oprette et såkaldt indbotestamente. Heri kan du bestemme, hvordan dit sædvanlige indbo og andre personlige genstande skal fordeles ved din død.

Der stilles ikke samme krav til et indbotestamente som til et sædvanligt testamente – uanset om det er et notar-, vidne- eller nødtestamente.

Et indbotestamente er en underskreven og dateret erklæring, som ikke behøver være påtegnet af hverken vidner eller en notar.

Hvem kan oprette et indbotestamente?

Alle kan oprette et indbotestamente, hvori de bestemmer, hvad der skal ske med deres sædvanlige indbo og personlige genstande.

Opretter du et indbotestamente sammen med din ægtefælle eller samlever, bør I forholde jer til, dels om effekterne skal arves, når den første af jer dør, samt om hvorvidt den længstlevende af jer skal kunne ændre bestemmelserne i indbotestamentet.

Hvorfor skal man oprette et indbotestamente?

Du skal oprette et indbotestamente, hvis du vil sikre dig, at bestemte genstande eller effekter bliver fordelt til lige præcis den arving, du ønsker.

Med et indbotestamente samler du dine ønsker til fordelingen af dine ejendele og personlige genstande og slipper populært sagt for ”de gule lapper” papir bag på malerierne. Lav et indbotestamente, så du sikrer, at dine ejendele bliver fordelt til dem, du ønsker.

Hvad er sædvanligt indbo, og hvad er ikke-sædvanligt indbo

Et indbotestamente kan kun indeholde fordeling over ”sædvanligt indbo og andre personlige genstande”.

Det kan konkret være vanskeligt at vurdere, hvad der er sædvanligt indbo, og hvad der er går ud over sædvanligt indbo. Vurderingen er konkret fra person til person, afhængigt af formuen i øvrigt. Eksempler på sædvanligt indbo kan være møbler, bøger, lamper, ure og smykker mv.

Du kan bestemme over den interne fordeling af dine ejendele, men ikke over selve arvens fordeling i et indbotestamente.

Eksempel – genstand med affektionsværdi.

Du har et antikt familie-ur, der er gået i arv fra generationer. Uret har ikke den store handelsværdi, men det har stor affektionsværdi for både dig, din ægtefælle og dine tre særbørn. Historisk set er uret gået i arv til den ældste søn. Det er dit ønske, at traditionen skal følges, og du ønsker, at din ældste søn skal arve uret. Du ved dog, at din datter også er meget interesseret i uret. For at sikre, at traditionen følges, opretter du et indbotestamente.

Hvis ejendelen derimod repræsenterer en stor værdi i forholdt til din øvrige formue, kan det ikke omfattes af et indbotestamente. Eksempler på ikke-sædvanligt indbo kan være sølvtøj, ægte tæpper, dyre malerier, møntsamlinger og lign.

Eksempel – genstand med stor handelsværdi

Du er fraskilt og har to voksne børn, men har kun kontakt med din datter, som du vil have skal arve mest.

 For en del år siden var du så heldig at finde et originalt P.S. Krøyer-maleri på et loppemarked, og du købte det til en yderst rimelig pris. Maleriet er senest vurderet til en handelsværdi på over DKK 1,5 mio. kroner.

Maleriet er dit absolut mest værdifulde aktiv, og din øvrige formue udgør samlet set omkring DKK 500.000. Din samlede formue er derfor DKK 2 mio.

Din datter er meget kunstinteresseret, og det betyder meget for dig, at hun arver maleriet. Maleriets værdi udgør ¾ af din samlede formue og er derfor for værdifuldt til, at det kan omfattes af indbotestamentets sædvanlige indbo.

For at sikre at maleriet kan arves af din datter, skal du derfor oprette et almindeligt testamente. I testamentet kan du begrænse din søns arv til kun at være tvangsarven.

Dine to børn er dine livsarvinger og har derfor begge ret til deres minimumsarv – tvangsarven. Tvangsarven udgør ¼ af din formue og skal deles ligeligt imellem dine livsarvinger.

Din søn arver derfor DKK 250.000.

Din datter arver også sin andel af tvangsarven på DKK 250.000 samt hele friarven på ¾ af din formue.

På den måde kan din datter arve maleriet.

Opretter du alligevel et almindeligt testamente, hvor du bestemmer arvens fordeling blandt dine arvinger, kan du med fordel fremhæve, at du opretter et indbotestamente. På den måde oplyser du dine arvinger om, at de skal være opmærksomme på, at du kan have truffet særlige bestemmelser omkring sædvanligt indbo og personlige genstande i et særskilt dokument.

Dokumenter.dk anbefaler, at du opbevarer indbotestamentet et sted, hvor dine arvinger må forventes at finde indbotestamentet, således at boets indbo ikke bliver afhændet, uden at arvingerne er bekendte med afdødes ønsker.

Indbotestamentet kan f.eks. opbevares sammen med dit originale notartestamente, eventuelt i en bankboks eller andet sikkert sted.

Du kan også orientere dine børn og ægtefælle om, hvor du opbevarer dine andre vigtige personlige papirer, som f.eks. dine testamentariske dokumenter.

Hvordan bliver indbotestamentet gyldigt?

Indbotestamentet skal være dateret og underskrevet for at være gyldigt. Da indbotestamentet ud over underskrift og dato ikke er underlagt nogen særlige krav, er det vigtigt, at indbotestamentet bliver opbevaret et sted, hvor du er sikker på, at dine arvinger finder det.

Det kan være relevant løbende at opdatere og ajourføre indbotestamentet, fordi du køber eller får nye ting, der automatisk vil indgå i boets deling ved din død.

Hvis indbotestamentet løbende skal ajourføres, skal du huske at datere og underskrive dokumentet på ny. Alternativt kan du lave et nyt, opdateret indbotestamente med dato og underskrift.

Indbotestamentet er udarbejdet af advokat Mette Beck Kofoed, som til hverdag beskæftiger sig med rådgivning af privatpersoner. Mette har indgående erfaring med familieformueretten, dødsbobehandling, arveplanlægning og ejendomshandler.

Udarbejdet af
Mette Beck Kofoed Advokat PrivatretsAdvokaterne Kontaktinformation Telefon: 45 33 18 30 kontakt@dokumenter.dk

Vær færdig på 5 minutter

1. Fuldfør guiden

2. Modtag dokument

3. Kvalitetsstemplet af Advokater

Start dokumentguide
Indbotestamentet indeholder
  1. Angivelse af testator
  2. Angivelse af arvingerne
  3. Oplistning af de relevante genstande
  4. Bestemmelse om forrang