Tilføj til favoritter

Tidsplan

Lav hurtigt og sikkert en tidsplan på få minutter. I forbindelse med en civilretlig sags hovedforhandling skal der udarbejdes en tidsplan for hoved-forhandlingens forløb. Tidsplanen skal udarbejdes af sagsøger i samarbejde med sagens øvrige par-ter, så den så vidt muligt bliver realistisk og muliggør en smidig og hensigtsmæssig proces.

Skabelon til tidsplan til brug i retssag

I forbindelse med en civilretlig sags hovedforhandling skal der udarbejdes en tidsplan for hoved-forhandlingens forløb. Tidsplanen skal udarbejdes af sagsøger i samarbejde med sagens øvrige par-ter, så den så vidt muligt bliver realistisk og muliggør en smidig og hensigtsmæssig proces.

Tidsplanen skal af sagsøger som udgangspunkt fremsendes senest på samme tid som påstandsdo-kumentet og processkriftet. Det anbefales generelt, at tidsplanen udarbejdes og fremsendes i god tid, således at de personer, der skal deltage ved hovedforhandlingen, på et tidligt tidspunkt får overblik over, hvornår de skal indfinde sig i retten.

Hovedforhandlingens forløb

En tidsplan skal stemme overens med retsplejelovens § 365, der indeholder en oversigt over, hvad der skal ske ved en hovedforhandling. En tidsplan skal således angive de tidsrum, hvor hver enkelt del af hovedforhandlingen skal finde sted.

 1. En hovedforhandling indledes med en præsentation fra parternes advokater, hvorefter parterne hver især nedlægger deres påstande.
 2. Herefter forelægger sagsøger i korte træk, hvad sagen drejer sig om. Retten kan dog bestemme, at dette ikke er nødvendigt.
 3. Herefter indledes bevisførelsen. Parterne afgiver forklaringer og præsenterer i denne forbindelse passager fra de dokumenter, som de har påberåbt sig, hvis det findes relevant i relation til sagen og dens kontekst. Her gennemføres ligeledes afhøringen af sagens vidner og parter.
 4. Dernæst påbegyndes hhv. sagsøger og sagsøgtes procedurer, hvor de hver især forelægger deres opfattelse af sagen.
 5. Herefter har parterne mulighed for at afgive replik og duplik.
 6. Til sidst afgives eventuelt rettens tilkendegivelse/dom. Når der er flere dommere, skal der tages højde for, at disse skal have tid til at votere og muligvis foretage forligsmægling m. mundtlig til-kendegivelse. Ofte afgives dommen dog først efter fire uger.

Afhøring

En tidsplan skal som nævnt indeholde en angivelse af, hvornår under hovedforhandlingen parterne og deres vidner skal afhøres. Her skal det desuden fremgå, om afhøringen skal foregå fysisk eller på anden måde.

Afhøringen forløber således

 • Sagsøger afhøres
 • Sagsøgte afhøres
 • Sagsøgers vidner afhøres
 • Sagsøgtes vidner afhøres

I tidsplanen skal vidner angives med deres fulde navn, deres stilling og nuværende beskæftigelse. Det skal desuden fremgå, om et vidne har tilknytning til en af sagernes parter, for eksempel som led i et ansættelsesforhold. I denne forbindelse skal det desuden angives, hvem af parterne, der har indkaldt det enkelte vidne, idet denne antages at have ret til at være den første, der afhører vidnet. Det kan desuden være hensigtsmæssigt at angive temaet for den enkelte afhøring, så dette på for-hånd er tydeligt.

Tidspunkt og pauser

Af tidsplanen skal ikke alene tidspunkterne for de forskellige dele af hovedforhandlingen fremgå. Det skal endvidere angives, på hvilken dato hovedforhandlingen finder sted, herunder med angivel-se af start- og sluttidspunktet. Ved sager for Østre Landsret ligger hovedforhandlingen typisk fra klokken 9:30 til 15:00, mens den ved sager for Vestre Landsret typisk ligger fra klokken 9:00 til 15:00 mandag til torsdag og fra klokken 9:00-13:00 fredag. En tidsplan skal desuden anføre pauser i løbet af dagen(e). Der skal ligge en pause om formiddagen, en frokostpause fra klokken 12-13 og en pause om eftermiddagen.

I tilfælde af at hovedforhandlingen forløber over flere dage, skal dette fremgå af tidsplanen, der altså skal dække samtlige dage i retten.

Hvad kan Dokumenter.dk hjælpe dig med?

Ved brug af vores intelligente skabelonguide kan du nemt og hurtigt få udarbejdet en tidsplan til brug for en hovedforhandling. Du skal blot følge vores brugervenlige step-by-step guide og indtaste enkelte oplysninger om sagens parter og deres advokater, om sagen i sig selv og om dens tidsramme. Vi sikrer en overskuelig og intuitiv proces, og det tager kun få minutter, før du sidder med et do-kument i hænderne.

Kan jeg gemme undervejs og tilføje oplysninger senere?

Ja. Udkast kan gemmes og redigeres i skyen. Du skal oprette en profil først. Det er gratis.

Sådan gør du, når du vil gemme undervejs:

 1. Vælg Profil og opret din brugerkonto
 2. Vælg dokument og følg dokumentguiden
 3. Vælg “Gem udkast og færdiggør senere”
 4. Vælg ”Gem guide” og navngiv dit udkast
 5. Vælg ”Start dokumentguide” for justering af det gemte udkast

Så enkelt er det. Du kan tilgå gemte udkast med din profil fra alle enheder. Alle færdige dokumenter gemmes i “Mit arkiv”

Udarbejdet af
Dokumenter.dk Dokumenter.dk Kontaktinformation Telefon: 45 33 18 30 kontakt@dokumenter.dk

Vær færdig på 5 minutter

1. Fuldfør guiden

2. Modtag dokument

3. Kvalitetsstemplet af Advokater

Start dokumentguide
Tidsplanen indeholder
 1. Angivelse af sagens parter
 2. Angivelse af retten
 3. Angivelse af dato for hovedforandlingen
 4. Opstilling i henhold til rettens vejledning