Tilføj til favoritter

Svarskrift

Lav hurtigt og sikkert et svarskrift på få minutter. Et svarskrift er et juridisk dokument der indleveres til retten, som et svar på en stævning. I stævningen har sagsøger redegjort for sine synspunkter. I svarskriftet får sagsøgte mulighed for at svare på stævningen og komme med sine synspunkter i sagen.

Skabelon til svarskrift i en civil retssag

Denne skabelon kan bruges, når du er blevet stævnet og skal afgive et svarskrift. Dokumenter.dk’s skabelon gør det nemt for dig at udarbejde et svarskrift der kan indleveres til retten. Vores intelligente guide dig hjælper dig igennem de indholdsmæssige krav, der er til et svarskrift, så du er sikker på, at du har alle relevante informationer med i dit svarskrift.

Hvad er et svarskrift?

Et svarskrift er et juridisk dokument der indleveres til retten, som et svar på en stævning. I stævningen har sagsøger redegjort for sine synspunkter. I svarskriftet får sagsøgte mulighed for at svare på stævningen og komme med sine synspunkter i sagen.

Skal du lave et svarskrift?

Ja, hvis du er uenig i sagsøgers påstand, skal du indlevere et svarskrift til retten, hvor du redegør for din side af sagen. Svarskriftet er modstykket til stævningen, og heri bliver parternes uenigheder belyst nærmere.

Hvad skal du gøre, når du er blevet stævnet?

Når du er blevet stævnet, har du tre muligheder:

 1. Du kan indlevere et svarskrift, hvis du ikke er enig i sagsøgers påstand.
 2. Du kan meddele retten, at du er enig i sagsøgers påstand og ikke har indsigelser
 3. Du kan vælge at lade være med at svare på stævningen. Dette vil betyde, at sagen afsluttes på det foreliggende grundlag. Der vil i dette tilfælde oftest blive afsagt dom efter sagsøgers påstand, og sagsøger vil blive tilkendt sagsomkostninger.

Hvem skal svarskriftet indleveres til?

Svarskriftet skal uploades digitalt på www.minretssag.dk Hjemmesiden minretssag.dk er domstolenes digitale sagsportal, hvor civile sager anlægges og behandles.

Er der en frist for indlevering af svarskrift?

Ja. Retten fastsætter en frist på indlevering af svarskrift. Fristen skal mindst være på 2 uger, fra du er blevet bekendt med stævningen. Hvis du ikke kan nå at lave et svarskrift inden for den fastsatte frist, er det vigtigt, at du beder retten om udsættelse af fristen.

Hvad sker der hvis du ikke indleverer svarskrift inden fristen udløber?

Dommeren vil i de fleste tilfælde afsige dom efter sagsøgers påstand, hvis du ikke indleverer et svarskrift i tide. Du må derfor regne med at blive dømt i overensstemmelse med stævningen, hvis fristen for indlevering af svarskrift overskrides. Det er derfor vigtigt, at du er opmærksom på fristen og reagerer i tide.

Hvad skal svarskriftet indeholde?

Et svarskrift skal indeholde følgende oplysninger:

 • Din påstand (hvordan du forholder dig til påstanden i stævningen. Din påstand kan f.eks. være ”frifindelse”.)
 • Dit eventuelle modkrav (f.eks. hvis du mener at sagsøgeren skal betale et beløb til dig)
 • Dine bemærkninger til sagsfremstillingen i stævningen (din udlægning af hændelsesforløbet)
 • Dine synspunkter og argumenter for din påstand
 • Oplysning om hvilke vidner du vil føre under sagen
 • Eventuelt forslag til sagsbehandlingen (f.eks. hvis sagen omhandler et lejemål og dette ønskes besigtiget under sagen eller du ønsker at udtage syn og skøn)
 • En liste over bilag (dokumenter og andre beviser der har betydning for sagen)

Hvordan laver du et svarskrift?

Med Dokumenter.dk’s intelligente guide kan du nemt lave et professionelt svarskrift. Vores skabelon til et svarskrift kan tilpasses til din konkrete sag. Du kan udfylde skabelonen ved at besvare spørgsmålene i vores guide, og du kan løbende rette i dit svarskrift.

Ved at bruge vores guide sikrer du dig, at du har alle nødvendige informationer med i dit svarskrift. Derudover sparer du tid, fordi du bliver guidet igennem de forskellige dele, som du skal tage stilling til i dit svarskrift.

Skal du betale retsafgift?

Det kommer an på, om du har et økonomisk modkrav. Hvis du har et modkrav skal du betale retsafgift.

Retsafgiften udgør kr. 500,00 i grundbeløb (2021-sats) hvis dit krav er under kr. 50.000,00 og kr. 750,00 (2021-sats) hvis dit krav er over kr. 50.000,00. Derudover skal du betale et tillægsbeløb på 1,2% af den del af sagens værdi der overstiger kr. 50.000,00.

Eksempel: hvis dit modkrav er kr. 100.000,00, vil du skulle betale følgende:

kr. 750,00 + 1,2% af 50.000 (50.000 x 0,012) = grundbeløb på kr. 750,00 + tillægsbeløb på kr. 600,00 = retsafgift i alt kr. 1.350,00

Retsafgiften reguleres efter retsafgiftsloven. Du kan nemt udregne din retsafgift på domstolenes hjemmeside: https://domstol.dk/selvbetjening/beregn-retsafgift/

Du skal være opmærksom på, at der skal betales en tilsvarende retsafgift på samme beløb når tidspunktet for hovedforhandlingen er fastsat.

Hvad er retsafgift?

Retsafgift er et beløb der indbetales til domstolene, når der indleveres en stævning. Hvis du har et modkrav i dit svarskrift, skal du betale retsafgift af dit krav. Retsafgiften bliver automatisk beregnet af sagsportalen når du uploader dit svarskrift på https://minretssag.dk Retsafgiften beregnes ud fra kravets værdi.

Hvad sker der når retten har modtaget svarskriftet?

Når retten har modtaget svarskriftet, vil retten fastsætte en frist for sagsøgeren til at svare på svarskriftet i en såkaldt ”replik”. Derefter indleverer du en ”duplik”, hvor du kan svare og forholde dig til det sagsøgeren har anført i sin replik.

Hvem kan bruge skabelonen til et svarskrift?

Dokumenter.dk’s skabelon kan bruges af advokater og privat personer der beskæftiger sig med en retssag. Hvis du er privat person og selvmøder (dvs. møder i retssagen uden at være repræsenteret af en advokat) kan du bruge vores skabelon, når du skal udarbejde et svarskrift. Skabelonen gør det nemt for dig at udarbejde et svarskrift, og guider dig igennem hvad du bør have med i dit svarskrift.

Kan jeg gemme undervejs og tilføje oplysninger senere?

Ja. Udkast kan gemmes og redigeres i skyen. Du skal oprette en profil først. Det er gratis.

Sådan gør du, når du vil gemme undervejs:

 1. Vælg Profil og opret din brugerkonto
 2. Vælg dokument og følg dokumentguiden
 3. Vælg “Gem udkast og færdiggør senere”
 4. Vælg ”Gem guide” og navngiv dit udkast
 5. Vælg ”Start dokumentguide” for justering af det gemte udkast

Så enkelt er det. Du kan tilgå gemte udkast med din profil fra alle enheder. Alle færdige dokumenter gemmes i “Mit arkiv”

Udarbejdet af
Dokumenter.dk Dokumenter.dk Kontaktinformation Telefon: 45 33 18 30 kontakt@dokumenter.dk

Vær færdig på 5 minutter

1. Fuldfør guiden

2. Modtag dokument

3. Kvalitetsstemplet af Advokater

Start dokumentguide
Svarskriftet indeholder bl.a.
 1. Sagens parter
 2. Sagsøgtes påstand
 3. Sagsøgtes eventuelle modkrav
 4. Supplerende sagsfremstillling
 5. Anbringender
 6. Angivelse af vidner
 7. Sagsøgtes bilag
 8. Eventuelle forslag til sagsbehandlingen