Tilføj til favoritter

Lejers opsigelse af boliglejemål

Lav hurtigt og sikkert en opsigelse af boliglejemål på få minutter. Denne skabelon kan bruges, når du som lejer ønsker at opsige lejemålet.

Lejers opsigelse af boliglejemål

Denne skabelon kan bruges, når lejer ønsker at opsige sit boliglejemål. Skabelonen gør det nemt for dig som lejer at sende en opsigelse til udlejer, og sikrer dig samtidig, at opsigelsen indeholder alle de nødvendige oplysninger.

Hvad betyder opsigelse af et boliglejemål?

Opsigelse af et boliglejemål betyder, lejer eller udlejer ønsker at blive frigjort fra den indgåede lejekontrakt i henhold til vilkårene i kontrakten. Hvor længe du som lejer er bundet til lejemålet, afhænger af opsigelsesvarslet i din lejekontrakt. Når opsigelsesvarslet udløber vil du som lejer blive frigjort af lejekontrakten og samtidig overgår lejemålet igen til udlejer.

Hvad betyder opsigelsesvarsel?

Et opsigelsesvarsel medfører, at du ikke bliver frigjort fra dit boliglejemål med det samme, når du opsiger dit lejemål. Du hæfter altså fortsat for lejemålet i en periode efter, du har opsagt dette, og du kan naturligvis fortsat bruge lejemålet i denne periode frem til afleveringen.

Hvad er forskellen på opsigelse og ophævelse?

Opsigelse af et lejemål vil ske med et opsigelsesvarsel. Du er dermed bundet af din lejekontrakt indtil udløbet af varslet, og du skal som nævnt forsat betale leje i denne periode.

Ophævelse sker derimod straks og uden et varsel. Ophævelse kræver dog, at en af parterne har begået et væsentligt kontraktbrud, og at en af parterne derved væsentligt har misligholdt sine forpligtelser i henhold til lejekontrakten.

Opsigelse som lejer

Normalvis kan en lejer opsige sit lejemål med et opsigelsesvarsel på tre måneder. Udlejer og lejer kan dog i lejekontrakten have aftalt et længere eller kortere varsel. Hvis lejer kun lejer et enkelt værelse, er opsigelsesvarslet én måned.

Udlejers genudlejningspligt

Ønsker du at fraflytte lejemålet inden opsigelsesperiodens udløb, har din udlejer pligt til at forsøge at finde en ny lejer hurtigst muligt, hvis lejemålet fortsat skal lejes ud. Du kan ikke blot henvise udlejer til en ny lejer af lejemålet, da udlejer kan have ventelister, som udlejer har forpligtet sig til at iagttage. Finder udlejer en ny lejer til at overtage lejemålet, fritages du for at skulle betale husleje, når den nye lejer flytter ind. Hvis din udlejer kunne have genudlejet lejemålet, men undlader det, er du også fritaget for at betale husleje i den periode, som din udlejer kunne have genudlejet lejemålet.

Hvad skal lejers opsigelse indeholde?

Din opsigelse til udlejer skal indeholde oplysning om, at du ønsker at opsige lejemålet. Det er en god idé at skrive ind, hvornår opsigelsesvarslet løber til, og hvornår du vil være ude af lejemålet og aflevere nøgler til udlejer.

Dokumenter.dk anbefaler, at du opsiger dit lejemål skriftligt, så du kan bevise, at opsigelse er sket.

Med vores skabelon kan du nemt og hurtigt udarbejde en opsigelsesskrivelse til din udlejer og sikre dig, at du har alle relevante informationer med.

Hvordan skal opsigelsen afsendes?

Der er ingen krav til, hvordan en opsigelse skal afsendes. Det er en god idé, at du sikrer dig, at dit brev når frem til udlejer, så du kan dokumentere, at lejemålet er opsagt.

Dokumenter.dk anbefaler derfor, at du sender opsigelsen på en af følgende måder:

  • Som anbefalet quickbrev
  • Som brev med afleveringsattest
  • Som e-mail med kvittering
  • Som brev der overbringes, hvor udlejer kvitterer for modtagelsen

Hvem har udarbejdet opsigelsen på Dokumenter.dk?

Lejers opsigelse af boliglejemål er udarbejdet af Mathias Tegen og Synne Høj Nørgaard.

Mathias og Synne er advokater med speciale i fast ejendom og har omfattende erfaring indenfor boliglejeret, erhvervslejeret og transaktioner.

Mathias og Synne arbejder til dagligt hos advokatfirmaet Donatzky & Partnere i København.

Udarbejdet af
Mathias Tegen Advokat, Partner Donatzky & Partnere Kontaktinformation Telefon: 33 11 10 10 kontakt@dokumenter.dk
Synne Høj Nørgaard Advokat Donatzky & Partnere Kontaktinformation Telefon: 33 11 10 10 kontakt@dokumenter.dk

Vær færdig på 5 minutter

1. Fuldfør guiden

2. Modtag dokument

3. Kvalitetsstemplet af Advokater

Start dokumentguide
Opsigelsen indeholder
  1. Angivelse af lejer
  2. Angivelse af udlejer
  3. Angivelse af lejemålet
  4. Angivelse af opsigelsesvarsel
  5. Lejers ønske om genudlejning
  6. Dato for fraflytning