Tilføj til favoritter

Fraflytningsaftale | Vacation Agreement

Lav hurtigt og sikkert en fraflytningsaftale på få minutter. En fraflytningsaftale er en aftale mellem lejer og udlejer om at lejemålet ophører ved enighed mellem begge parter. Du vælger selv i guiden, om dokumentet skal være på dansk eller engelsk

Fraflytningsaftale til erhvervslejemål

Denne skabelon kan bruges, når lejer og udlejer indgår aftale om at lejemålet fraflyttes. Vores guide sikrer, at du nemt og hurtigt kan lave en fraflytningsaftale efter dine ønsker og behov. Du kan nemt og professionelt aftale vilkår om fraflytning, lejefritagelse, erstatning, og lejemålets stand ved fraflytning. Når du har gennemført guiden, og betalt for dokumentet, modtager du et link til download i Word. Det gør det nemt at rette og tilføje oplysninger direkte i dokumentet.

Du kan nemt i guiden tillige vælge om fraflytningsaftalen skal være på dansk eller engelsk.

Hvad betyder fraflytning?

Fraflytning betyder at lejer flytter ud af erhvervslejemålet. Fraflytning vil normalt ske, enten når lejer opsiger erhvervslejemålet eller når opsigelse sker fra udlejers side.

Hvad er en fraflytningsaftale?

En fraflytningsaftale er en aftale mellem lejer og udlejer om at lejemålet ophører ved enighed mellem begge parter. Fraflytningsaftalen angiver at parterne er enige om fraflytning. Derudover kan parterne aftale, hvilke vilkår der skal gælde i forbindelse med fraflytningen.

Dokumenter.dk’s skabelon til en fraflytningsaftale gør det nemt for dig, at lave en fraflytningsaftale uden at involvere en advokat.

Du sparer derved både tid og penge, fordi du selv kan lave aftalen til en brøkdel af prisen. Skabelonen guider dig igennem alle relevante punkter i aftalen, så du er sikker på, at du har taget stilling til det nødvendige i aftalen.

Hvad står der typisk i en fraflytningsaftale?

 • Hvornår erhvervslejemålet skal fraflyttes
 • Hvordan erhvervslejemålet skal afleveres
 • Hvor længe lejer skal fortsætte med at betale husleje
 • Hvordan og hvornår afregning af depositum skal ske
 • Om der skal betales en fraflytningsgodtgørelse / erstatning til lejer
 • Hvad der sker i tilfælde af, at enten lejer eller udlejer ikke overholder fraflytningsaftalen

Hvordan skal lejemålet afleveres ved fraflytning?

Det fremgår ofte af erhvervslejekontrakten i hvilken stand erhvervslejemålet skal afleveres. Udlejer og lejer kan i forbindelse med ophør eller opsigelse frit aftale, hvordan lejemålet skal afleveres. Det kan aftales, at erhvervslejemålet skal afleveres rengjort og ryddet for inventar.

Det kan også aftales, at erhvervslejemålet skal afleveres i overensstemmelse med det beskrevne i erhvervslejekontrakten. I erhvervslejekontrakten kan det være aftalt, at erhvervslejemålet skal afleveres nyistandsat eller at det skal afleveres i samme stand som da erhvervslejekontrakten blev indgået. 

Hvad er en fraflytningsgodtgørelse?

En fraflytningsgodtgørelse er et beløb, der udbetales til lejer i forbindelse lejers fraflytning af erhvervslejemålet. Fraflytningsgodtgørelse udbetales til lejer mod at lejer overgiver dispositionen over erhvervslejemålet til udlejer og lejer i øvrigt frasiger sig retten til at kræve erstatning efter erhvervslejelovens § 66.

Dokumenter.dk anbefaler, at man skriver ind i fraflytningsaftalen, at fraflytningsgodtgørelsen er til fuld og endelig afregning af ethvert mellemværende mellem parterne. Dette sikrer, at lejer ikke senere kan rette et krav mod udlejer. Lejer har nemlig som udgangspunkt ret til erstatning ved udlejers opsigelse af erhvervslejemålet.

Hvad sker der, hvis enten lejer eller udlejer ikke overholder fraflytningsaftalen?

Hvis enten lejer eller udlejer tilsidesætter sine forpligtelser i fraflytningsaftalen, og tilsidesættelsen er væsentlig, vil den anden part kunne ophæve fraflytningsaftalen.

Hvis enten lejer eller udlejer ophæver fraflytningsaftalen, har denne part mulighed for at rette et erstatningskrav mod modparten. For at kunne rette et erstatningskrav mod modparten, skal den ophævende part kunne dokumentere, at denne har lidt et økonomisk tab ved at fraflytningsaftalen ikke blev overholdt.

Hvilke regler gælder der om fraflytning og opsigelse, hvis man ikke har lavet en fraflytningsaftale?

Reglerne om opsigelse af erhvervslejemål findes i erhvervslejelovens kapitel 11 fra § 60 – § 68.

Erhvervslejelovens bestemmelser kan dog fraviges, så det er vigtigt at tjekke, hvad der står i erhvervslejekontrakten omkring lejers mulighed for at opsige erhvervslejemålet. Det kan aftales, at lejer kan opsige erhvervslejekontrakten med f.eks. 3 eller 6 måneders varsel, eller at erhvervslejekontrakten er uopsigelig i et bestemt antal år.

Hvad betyder uopsigelighed?

Uopsigelighed betyder, at lejer eller udlejer ikke kan opsige erhvervslejekontrakten i en nærmere angivet periode. Det betyder, at parterne er bundet af kontrakten, og ikke kan blive frigjort af denne før uopsigelighedsperioden er udløbet.

Hvordan bliver en fraflytningsaftale gyldig?

Dokumenter.dk anbefaler, at både udlejer og lejer underskriver kontrakten, så der er klarhed omkring hvad der er aftalt mellem parterne. Der er dog intet krav om dette, men det er lettere at dokumentere en skriftlig aftale frem for en mundtlig aftale.

Fraflytningsaftale på engelsk

Vores guide gør det muligt nemt at lave en fraflytningsaftale på engelsk. Det eneste du skal gøre er at vælge i guiden om fraflytningsaftalen skal være på dansk eller engelsk. På denne måde får du nemt en professionel fraflytningsaftale på engelsk.

Udarbejdet af
Jeppe Wedel Nielsen Advokat (H) Donatzky & Partnere Advokatfirma Kontaktinformation Telefon: 33 11 10 10 kontakt@dokumenter.dk

Vær færdig på 5 minutter

1. Fuldfør guiden

2. Modtag dokument

3. Kvalitetsstemplet af Advokater

Start dokumentguide
Fraflytningsaftalen indeholder bestemmelser om
 1. Angivelse af lejer og udlejer
 2. Angivelse af lejemålet
 3. Fraflytningstidspunktet
 4. Hvordan lejemålet skal afleveres
 5. Lejebetaling i den resterende lejeperiode
 6. Håndtering af depositum
 7. Klausul om erstatning og fraflytningsgodtgørelse
 8. Konsekvens af misligholdelse