Tilføj til favoritter

Frivillig aftale om lønnedgang

Lav hurtigt og sikkert en frivillig aftale om lønnedgang på få minutter. Ved indgåelse af en frivillig aftale om lønnedgang accepterer den medarbejder, som aftalen indgås med at gå ned i løn på baggrund af de nærmere vilkår, der aftales i forbindelse hermed.

Skabelon til frivillig lønnedgang

I en frivillig aftale om lønnedgang opnår du enighed med en medarbejder om, at medarbejderens løn sættes ned. I aftalen skal de nærmere vilkår for lønnedgangen præciseres. Hos Dokomenter.dk kan du nemt og sikkert lave en frivillig aftale om lønnedgang med en eller flere af dine medarbejdere. Vores guide sikrer, at du får en aftale, der indeholder alle de vigtige vilkår til en brøkdel af prisen hos en advokat.

Hvad er en frivillig aftale om lønnedgang?

Ved indgåelse af en frivillig aftale om lønnedgang accepterer den medarbejder, som aftalen indgås med at gå ned i løn på baggrund af de nærmere vilkår, der aftales i forbindelse hermed.

Skal du lave en frivillig aftale om lønnedgang?

Nej, men en frivillig aftale om lønnedgang kan være en mulighed for at undgå at skulle sige farvel til dygtige medarbejdere, hvis din virksomhed står i en svær økonomisk situation.

I mange tilfælde kan du undgå at opsige medarbejdere på grund af din virksomheds økonomiske situation ved at tale med dem om de udfordringer, som virksomheden står overfor.

Er din ansættelsesaftale med medarbejderen omfattet af en overenskomst, skal du være opmærksom på, af den samlede aflønning af medarbejderen ikke må bringes under det lønniveau, som er fastsat i overenskomsten. Det vil i øvrigt også afhænge af bestemmelserne i den enkelte overenskomst, om det er muligt at indgå en aftale om lønnedgang.

Dokumenter.dks intelligente skabelon guider dig sikkert igennem alle spørgsmålene, så du har mulighed for at tage stilling til de forskellige vilkår for en frivillig aftale om lønnedgang, du kan overveje at præsentere overfor en eller flere af dine medarbejdere.

Hvorfor lave en frivillig aftale om lønnedgang?

Der kan være mange gode grunde til at overveje at drøfte muligheden for at indgå en frivillig aftale om lønnedgang med en eller flere af dine medarbejdere.

COVID-19, midlertidige eller permanent ændrede afsætningsmuligheder eller forretningsbetingelser sammenholdt med et for højt lønniveau i forhold til dine samlede kapacitetsomkostninger kan betyde, at du er nødsaget til at handle agilt af hensyn til din virksomheds fremtid.

Især hvis du vurderer, at den frivillige aftale om lønnedgang ikke behøver at være permanent, vil de fleste medarbejdere være villige til at overveje at acceptere at indgå en sådan aftale med dig.

Hvis medarbejderen eller medarbejderne ikke acceptere at indgå en frivillig aftale om lønnedgang, har du mulighed for at varsle lønnedgangen overfor dem.

En varsling af lønnedgang skal ske med det samme varsel, som virksomhedens opsigelsesvarsel overfor den enkelte medarbejder ifølge funktionærloven eller den overenskomst, medarbejderen er omfattet af. Er medarbejderen hverken omfattet af funktionærloven eller en overenskomst, skal lønnedsættelsen varsles med det opsigelsesvarsel, som er aftalt i jeres ansættelseskontrakt.

Lønnedsættelsen træder derefter i kraft, når varslingsperioden er udløbet med mindre, at medarbejderen vælger at betragte varslingen som en opsigelse fra virksomhedens side. I så fald ophører medarbejderens ansættelsesforhold, når varslingsperioden er udløbet.

Overvejer du at varsle lønnedsættelse overfor en eller flere medarbejdere, er det vigtigt, at du forud herfor får klarlagt, om de forhold, som begrunder varslingen, sagligt vil kunne danne grundlag for en opsigelse. Er dette ikke tilfældet, kan du risikere at blive mødt med et krav om godtgørelse for usaglig opsigelse.

Hvordan laver du en frivillig aftale om lønnedgang?

Det er væsentligt, at den frivillige aftale om lønnedgang nøje afspejler de aftalte vilkår og parternes intentioner ved aftaleindgåelsen. Vi har derfor gjort det nemt for dig, da du blot skal besvare en række spørgsmål, hvorefter du til din mail og direkte til download vil få leveret en aftale, der er tilpasset netop din situation.

Hvad indeholder en frivillig aftale om lønnedgang?

 1. Navnene på virksomheden og medarbejderen
 2. Størrelsen af lønnedsættelsen
 3. Baggrunden for den frivillige aftale om lønnedgang
 4. Dato for aftalens ikrafttrædelse
 5. Er aftalen indgået for en tidsbegrænset periode
 6. Bortfalder aftalen fremadrettet, hvis du alligevel opsiger ansættelsesforholdet af økonomiske årsager?
 7. Nedsættes medarbejderens faste arbejdstid som et led i aftalen
 8. Efterbetales der løn, svarende til lønnedsættelsen, hvis der eksempelvis ved årets udgang er overskud i virksomheden?
 9. Forlænges virksomhedens opsigelsesvarsel midlertidig eller permanent over for medarbejderen som et led i aftalen?
 10. Underskrifter

Domspraksis viser, at en aftale om lønnedgang, der skal træde i kraft med øjeblikkelig virkning, ikke er ikke i strid med funktionærloven.

Hvordan bliver en frivillig aftale om lønnedgang gyldig?

Når aftalen er underskrevet af begge parter, er den gyldig og træder i kraft på det tidspunkt, der følger af aftalen.

Når du indgår en frivillig aftale om lønnedgang med en af dine medarbejdere, skal du sørge for at udarbejde en ny ansættelseskontrakt til medarbejderen senest en måned efter, at aftalen om lønnedsættelsen er trådt i kraft. Det følger af ansættelsesbevisloven.

Aftalen om frivillig lønnedgang er udarbejdet af Tina Raben Skaarup, som er advokat med speciale i ansættelses- og arbejdsret, HR-jura og en erfaren overenskomstforhandler.

Tina er desuden en erfaren procedør ved de civile domstole, har næste 30 års erfaring indenfor området og er medlem af Ansættelsesadvokaterne under Danske Advokater.

Udarbejdet af
Tina Raben Skaarup Advokat SelskabsAdvokaterne Kontaktinformation Telefon: 45 33 18 30 kontakt@dokumenter.dk

Vær færdig på 5 minutter

1. Fuldfør guiden

2. Modtag dokument

3. Kvalitetsstemplet af Advokater

Start dokumentguide
Aftalen indeholder
 1. Navnene på virksomheden og medarbejderen
 2. Størrelsen af lønnedsættelsen
 3. Baggrunden for den frivillige aftale om lønnedgang
 4. Dato for aftalens ikrafttrædelse
 5. Er aftalen indgået for en tidsbegrænset periode
 6. Bortfalder aftalen fremadrettet, hvis du alligevel opsiger ansættelsesforholdet af økonomiske årsager?
 7. Nedsættes medarbejderens faste arbejdstid som et led i aftalen
 8. Efterbetales der eventuelt løn
 9. Forlænges virksomhedens opsigelsesvarsel midlertidig eller permanent
 10. Underskrifter