Tilføj til favoritter

Notering af konkurs hos fogedretten

Lav hurtigt og sikkert en skrivelse til fogedretten på få minutter. Skrivelsen anvendes til at oplyse fogedretten om konkursens indtræden i henhold til konkurslovens § 31.

Skrivelse til fogedretten med oplysning om konkurs

En skrivelse til fogedretten med oplysninger om konkurs er en formel meddelelse, der gives til fogedretten for at informere retten om, at en virksomhed eller person er gået konkurs. Fogedretten har en central rolle i forbindelse med behandlingen af en konkurs, og denne skrivelse tjener som et officielt dokument, der indleder retslige procedurer i forbindelse med konkursen.

Hvorfor skal Fogedretten oplyses om konkurs?

I henhold til konkurslovens § 31 er det pligtmæssigt at oplyse fogedretten om konkursen.

Formålet med skrivelsen er, at fogedretten straks bliver bekendt med konkursen, og dermed straks kan aflyse eventuelle verserende fogedsager og fremtidige fogedrekvisitioner.

Kurator sender skrivelsen til fogedretten hurtigst muligt efter dekretet er afsagt.

Hvilke informationer skal skrivelsen til fogedretten indeholde?

Når du skriver en meddelelse til fogedretten, er det vigtigt at inkludere de relevante oplysninger, herunder:

Oplysninger om den konkursramte: Navn, CVR/CPR-nummer, og adresse på den virksomhed eller person, der er gået konkurs.

Dato for konkursen: Den nøjagtige dato, hvor konkursdekretet blev afsagt.

Kuratorinformation: Kontaktinformation og eventuelle relevante oplysninger om kuratorens rolle i konkursen.

Andre relevante oplysninger: Enhver anden information, der anses for vigtig eller relevant i forbindelse med konkursen.

Hvem har udarbejdet skrivelsen til fogedretten på dokumenter.dk?

Skrivelsen til fogedretten med oplysning om konkurs er udarbejdet af  Bjørn Wittrup, Advokat (H), som er certificeret insolvensadvokat og medlem af Gældsstyrelsens Advokatpanel. Gældsstyrelsen benytter derfor Bjørn Wittrup som advokat i konkurssager, hvor Gældsstyrelsen er konkursrekvirent.

Senest har Bjørn Wittrup ført en række sager om konkurskarantæne, både som kurator og i sager, hvor han har repræsenteret den sagsøgte virksomhedsledelse.

Advokat (H) Bjørn Wittrup har møderet for Højesteret.

 

Få overblik over den samlede proces for konkursbehandlingen

Du kan nemt og hurtigt få et overblik over den samlede proces for konkursbehandling, og de typiske dokumenter der knytter sig til de enkelte trin i processen ved at følge linket

Læs mere her

Udarbejdet af
Bjørn Wittrup Advokat (H) Homann Advokater Kontaktinformation Telefon: 45 33 18 30 kontakt@dokumenter.dk

Vær færdig på 5 minutter

1. Fuldfør guiden

2. Modtag dokument

3. Kvalitetsstemplet af Advokater

Start dokumentguide
Noteringen af konkurs hos fogedretten indeholder:
  1. Angivelse af kurator
  2. Angivelse af rette fogedret
  3. Oplysninger til fogedretten
  4. Angivelse af frister og datoer
  5. Oplistning af nødvendige informationer i henhold til konkursloven
  6. Henvisning til relevante bestemmelser i konkursloven