Tilføj til favoritter

Bofaktura for salg af aktiver ud af boet

Udarbejd hurtigt og nemt en bofaktura for salg af aktiver ud af boet

Bofaktura for salg af aktiver ud af boet

Bofaktura om salg af aktiver ud af boet ved konkurs indeholder bl.a:

1. Beskrivelse af de solgte aktiver, så kort og præcis som mulig.

2. Kontroller, at fakturaen udstedes til rette Køber.

3. Angivelse af salgsprisen, der som regel vil skulle tillægges moms.

4. Husk ansvarsfraskrivelse.

5- Anfør et fakturanummer, nr. 1 og næste bofaktura nr. 2 ect.

6. Sørg for at køber underskriver fakturaen og dermed accepterer salgsvilkårene.

7. Andre relevante forhold.

Bofakturaen indgår i boets momsregnskab relateret til momsrefusionen ved boafslutning.

Vær OBS på, at aktivet tilhører boet.

Hvis aktivet er behæftet med gyldigt pant, skal salgsprisen accepteres af panthaver og formentlig afregnes til denne, mens momsbeløbet skal blive i boet og indgå i boets momsafregning. Husk at kurator skal have salær for at sælge pantsatte aktiver, se Konkursloven § 87.

Måske er der mulighed for, at Køber overtager en momsreguleringsforpligtelse.

Hvem har udarbejdet bofakturaen på dokumenter.dk?

Bofakturaen er udarbejdet af  Bjørn Wittrup, Advokat (H), som er certificeret insolvensadvokat og medlem af Gældsstyrelsens Advokatpanel. Gældsstyrelsen benytter derfor Bjørn Wittrup som advokat i konkurssager, hvor Gældsstyrelsen er konkursrekvirent.

Senest har Bjørn Wittrup ført en række sager om konkurskarantæne, både som kurator og i sager, hvor han har repræsenteret den sagsøgte virksomhedsledelse.

Advokat (H) Bjørn Wittrup har møderet for Højesteret.

 

Få overblik over den samlede proces for konkursbehandlingen

Du kan nemt og hurtigt få et overblik over den samlede proces for konkursbehandling, og de typiske dokumenter der knytter sig til de enkelte trin i processen ved at følge linket

Læs mere her

Udarbejdet af
Bjørn Wittrup Advokat (H) Homann Advokater Kontaktinformation Telefon: 45 33 18 30 kontakt@dokumenter.dk
Bofakturaen indeholder
  1. Informationer om konkursboet og kurator
  2. Information på køber
  3. Beskrivelse af de solgte aktiver
  4. Andre relevante forhold