Tilføj til favoritter

Factoringaftale

Lav hurtigt og sikkert en factoringaftale på få minutter. En factoringaftale, er en aftale om fakturabelåning og medfølgende hjælp til inddrivelse.

Skabelon til factoringaftale

Her finder du en skabelon til en factoringaftale, hvor sælger overdrager sine fakturaer til køber, således at køber skal inddrive fordringerne hos sælgers kunder.

Hvad er en factoringaftale?

En factoringaftale, er en aftale om fakturabelåning og medfølgende hjælp til inddrivelse. Factoring kaldes også debitorfinansiering, og betyder, at du sender alle din virksomheds fakturaer til et finansieringsselskab/factoringselskab, der herefter vil foretage inddrivelse af betalingerne fra kunderne. Factoringselskabet yder så lån til din virksomhed med sikkerhed i fordringerne. Udbetalingerne er typisk på 60-80 % af fakturaens beløb.

Hvorfor indgå en factoringaftale?

En factoringaftale indgås for at forbedre virksomhedens likviditet og for at lette virksomhedens administration. Ved en factoringaftale opnår du nemlig (delvis) betaling af fakturaen allerede ved overlevering til factortingselskabet, og samtidig forestår factoringselskabet al håndteringen af inddrivelse og fremsendelse af rykkerskrivelser.

 

Udarbejdet af
Dokumenter.dk Dokumenter.dk Kontaktinformation Telefon: 45 33 18 30 kontakt@dokumenter.dk

Vær færdig på 5 minutter

1. Fuldfør guiden

2. Modtag dokument

3. Kvalitetsstemplet af Advokater

Start dokumentguide
Factoringaftalen indeholder bestemmelser om
  1. Omfang
  2. Overdragelse af fordringer
  3. Sælgers forpligtelser
  4. Indeståelser fra sælger
  5. Sælgers oplysningspligt
  6. Opsigelse
  7. Misligholdelse
  8. Tvister