Tilføj til favoritter

Rejsesamtykkeerklæring (Travel Consent)

Lav dit juridiske dokument online på få minutter! Du kan læse mere om dokumentet nedenfor og se introvideo under artiklen. Vi tilbyder gratis juridisk Hotline med 100% tilfredshedsgaranti.

Online skabelon til rejsesamtykke (Travel Consent)

En rejsesamtykkeerklæring er forældrenes skriftlige samtykkeerklæring til, at barnet må foretage den påtænkte rejse, selv om barnets forældre eller den ene forælder ikke ledsager barnet på rejsen.

Rejsesamtykket (Travel Consent) skal i nogle lande også gyldighedspåtegnes af en offentlig myndighed.

Rejsesamtykkeerklæring

Hent hurtigt og nemt en skabelon til rejsesamtykkeerklæring.

Skal dit barn rejse til udlandet uden den ene eller begge sine forældre, kræver mange lande i dag, at barnets forældre, har givet skriftligt samtykke til, at barnet må rejse udenlands uden forældrene. Samtykkeerklæring til rejse kræves for at sikre, at et barn ikke rejser, uden at forældremyndighedsindehaverne er indforstået med og har givet accept til rejsen.

En rejsesamtykkeerklæring er forældrenes skriftlige samtykkeerklæring til, at barnet må foretage den påtænkte rejse, selv om barnets forældre eller den ene forælder ikke ledsager barnet på rejsen.

Nogle lande kræver en rejsesamtykkeerklæring fra den ene forældre, hvis der er delt forældremyndighed, og barnet rejser med kun én af sine to forældre.

Hvornår skal man bruge en samtykkeerklæring?

Der findes ikke ens regler for, hvornår et rejsesamtykke kræves i de forskellige lande, og der findes ikke én oversigt over de enkelte landes ind- og udrejse regler, når børn rejser uden en eller begge forældre.

Dokumenter.dk anbefaler altid, at du undersøger reglerne hos det eller de pågældendes landes ambassader eller konsulater i Danmark eller via Udenrigsministeriets hjemmeside.

Nogle lande kræver endvidere, at rejsesamtykkeerklæringen og de tilhørende bilag (kopi af pas, billet mv.) påtegnes af en notar og/eller legaliseres af Udenrigsministeriet. Legalisering sker ved, at Udenrigsministeriet bekræfter dokumentets rigtighed ved at påføre sit officielle myndighedsstempel.

Hvorfor lave en rejsesamtykkeerklæring?

Med en rejsesamtykkeerklæring giver du dit barn og barnets rejseledsager skriftlig dokumentation for, at rejsen sker med barnets forældres eller forældremyndighedsindehavernes accept.

Det giver ro og tryghed på rejsen for dit barn og barnets ledsager.

Uden en påkrævet rejsesamtykkeerklæring kan dit barn og dennes rejseledsager risikere at blive forhindret eller forsinket i at gennemføre den planlagte rejse.

F.eks. kan myndighederne i indrejselandet nægte barnet indrejse eller forsinke rejsen, mens samtykkeforholdene afklares, til stor frustration og utryghed hos barn og rejseledsager og rejseselskabet.

Hvad indeholder en rejsesamtykkeerklæring?

 • Forældremyndighedsindehavers
  • navn(e)
  • adresse
  • fødselsdag
  • nationalitet
  • telefonnummer og
  • pasnummer
 • Barnets /børnenes
  • navn(e)
  • adresse
  • fødselsdag
  • nationalitet
  • telefonnummer og
  • pasnummer
 • Rejseledsagers
  • navn(e),
  • relation til barnet
  • adresse
  • fødselsdag,
  • nationalitet og
  • pasnummer
 • rejsedatoerne
 • rejsedestination
 • kontaktoplysning under udlandsopholdet

Eventuelt, hvis aktuelt:

 • medicinsk samtykke

Skal rejsesamtykkeerklæringen medfølge bilag?

Ja, du bør som minimum altid vedlægge kopi af følgende dokumenter:

 • Bekræftet kopi af børnenes fødselsattest
 • Bekræftet kopi af forældrenes pas
 • Kopi af rejseledsagers pas og
 • Kopi af flyrejseplanen /billet

Hvordan kopierne bliver bekræftet, afhænger af hvilke krav det aktuelle land stiller. Det anbefales, at den eller de forældre der ikke følger barnet på rejsen også underskriver kopierne, for at bekræfte ægtheden.

Hvordan bliver en rejsesamtykkeerklæring gyldig?

Rejsesamtykkeerklæringen skal underskrives af de personer, der har forældremyndigheden over barnet.

Da der kan være specifikke gyldighedskrav i de enkelte lande til rejsesamtykket. Dette kan f.eks. være, at der kræves en officiel notering med stempel fra landets ambassade eller konsulat, notarpåtegning ved skifteretten eller legalisering fra Udenrigsministeriet.

Vi anbefaler altid, at du undersøger det specifikke lands krav inden afrejsen.

Hos Dokumenter.dk kan du nemt og sikkert lave en rejsesamtykkeerklæring. Vores guide sikrer, at du får rejsesamtykkeerklæringen lavet med de oplysninger og samtykkeerklæringer, der er nødvendige, og som sikrer dokumentation for din eller jeres accept til rejsen.

Findes rejsesamtykket på engelsk?

Ja. Rejsesamtykket findes på engelsk.

Når du indtaster dine oplysninger i vores intelligente guide, får du automatisk et dokument på dansk og engelsk “Travel Consent” direkte til download.

Rejsesamtykkeerklæringen er udarbejdet af advokat Mette Beck Kofoed, som til hverdag beskæftiger sig med rådgivning af privatpersoner. Mette har stor erfaring med familieret, dødsbobehandling og ejendomshandler. Mette hjælper hvert år mange klienter med udarbejdelse af rejsesamtykkeerklæringer, gældsbreve og gavebreve.

Udarbejdet af
Mette Beck Kofoed Advokat PrivatretsAdvokaterne Kontaktinformation Telefon: 45331830 kontakt@dokumenter.dk

Vær færdig på 5 minutter

1. Fuldfør guiden

2. Modtag dokument

3. Kvalitetsstemplet af Advokater

Start dokumentguide
Rejsesamtykkeerklæringen indeholder bl.a.
 1. Forældremyndighedsindehavers oplysninger
 2. Oplysninger om børnene
 3. Rejseledsagers oplysninger
 4. Rejsedatoerne
 5. Rejsedestinationerne
 6. Kontaktoplysninger