Tilføj til favoritter

Kreditorinfo 3

Udarbejd hurtigt og nemt kreditorinfo 3 efter konkursloven § 125, stk. 2-3

Kreditorinfo 3 til kreditorerne efter konkursloven § 125, stk. 2-3

Kreditorinfo 3 indeholder især:

  1. Dette er den 3. kreditorinfo til kreditorerne, og den udsendes efter KL § 125 stk. 2-3.
  2. Den skal udsendes senest 4 måneder efter dekretet.
  3. Den indeholder især en nærmere oversigt over aktiver og passiver og en sammenligning til tidligere regnskabstal og de vigtigste forklaringer på afvigelser hertil.
  4. Den indeholder endvidere oplysning om de opgaver kurator hidtil har varetaget med angivelse af medgået tid og en beskrivelse af de opgaver, der udestår, og om muligt hvornår boet kan forventes afsluttet.
  5. Den indeholder endvidere kurators vurdering af, om der er grundlag for at indlede sag om konkurskarantæne.
  6. Andre relevante forhold.

Dette er kreditorinfo 3 i boet.

Der er en klar forventning om, at kurator på dette tidspunkt har skaffet sig et ret fyldestgørende indtryk af boet, de opgaver der udestår og muligt kan sige både noget om dividendeskøn og forventet afslutningstidspunkt.

Den skal helst tillige indeholde en vurdering af konkurskarantæne, men dette kan om nødvendigt udskydes til senere.

Den skal udsendes senest 4 måneder efter at konkursdekret er afsagt.

Den sendes til alle kendte kreditorer.

Den sendes også altid til Skifteretten og Gældsstyrelsen til info.

Hvem har udarbejdet kreditorinfo 3 på dokumenter.dk?

Kreditorinfo 3 er udarbejdet af  Bjørn Wittrup, Advokat (H), som er certificeret insolvensadvokat og medlem af Gældsstyrelsens Advokatpanel. Gældsstyrelsen benytter derfor Bjørn Wittrup som advokat i konkurssager, hvor Gældsstyrelsen er konkursrekvirent.

Senest har Bjørn Wittrup ført en række sager om konkurskarantæne, både som kurator og i sager, hvor han har repræsenteret den sagsøgte virksomhedsledelse.

Advokat (H) Bjørn Wittrup har møderet for Højesteret.

 

Få overblik over den samlede proces for konkursbehandlingen

Du kan nemt og hurtigt få et overblik over den samlede proces for konkursbehandling, og de typiske dokumenter der knytter sig til de enkelte trin i processen ved at følge linket

Læs mere her

Udarbejdet af
Bjørn Wittrup Advokat (H) Homann Advokater Kontaktinformation Telefon: 45 33 18 30 kontakt@dokumenter.dk
Kreditorinfo 3 indeholder
  1. Informationer om konkursboet og kurator
  2. Oversigt over aktiver og passiver
  3. Vurdering af, om der er grundlag for at indlede sag om konkurskarantæne
  4. Andre relevante forhold