Tilføj til favoritter

Anmeldelse til politiet af ulovligt aktionærlån

Udarbejd hurtigt en politianmeldelse af et ulovligt aktionærlån i i forbindelse med konkurs

Anmeldelse af ulovligt aktionærlån til politiet

Hvis kurator bliver bekendt med et ulovligt kapitalejerlån, pålægges vedkommende en forpligtelse til at rapportere dette. Dette indebærer, at kurator, kan blive straffet med bøde, hvis forholdet ikke anmeldes til hvidvaskmyndighederne.

Erhvervsstyrelsen har revideret sin vejledning om rapporteringsforpligtelse den 4. november 2019. I vejledningen fremgår det, at midler fra et ulovligt kapitalejerlån skal betragtes som opnået gennem en strafbar handling og dermed udgør hvidvask.

Kurator bør derfor altid anmelde et ulovligt kapitalejerlån til politiet. Kurator skal vedlæg relevant materiale, der dokumenterer lånet, samt bede politiet om en kvittering for anmeldelsen.

Kurator bør selv søge at indkassere det ulovlige udlån hos aktionæren med tillæg af renter.

Det følger af selskabslovens § 215, at et ulovligt lån skal tilbagebetales til selskabet sammen med en årlig rente, svarende til den rente, der er fastsat i § 5, stk. 1 og 2, i lov om renter og andre forhold ved forsinket betaling (renteloven) med tillæg af 2 %.

Kurator skal også orientere Skattestyrelsen om det ulovlige aktionærlån.

Hvem har udarbejdet anmeldelsen på dokumenter.dk?

Anmeldelsen af ulovligt aktionærlån er udarbejdet af  Bjørn Wittrup, Advokat (H), som er certificeret insolvensadvokat og medlem af Gældsstyrelsens Advokatpanel. Gældsstyrelsen benytter derfor Bjørn Wittrup som advokat i konkurssager, hvor Gældsstyrelsen er konkursrekvirent.

Senest har Bjørn Wittrup ført en række sager om konkurskarantæne, både som kurator og i sager, hvor han har repræsenteret den sagsøgte virksomhedsledelse.

Advokat (H) Bjørn Wittrup har møderet for Højesteret.

 

Få overblik over den samlede proces for konkursbehandlingen

Du kan nemt og hurtigt få et overblik over den samlede proces for konkursbehandling, og de typiske dokumenter der knytter sig til de enkelte trin i processen ved at følge linket

Læs mere her

 

Udarbejdet af
Bjørn Wittrup Advokat (H) Homann Advokater Kontaktinformation Telefon: 45 33 18 30 kontakt@dokumenter.dk

Vær færdig på 5 minutter

1. Fuldfør guiden

2. Modtag dokument

3. Kvalitetsstemplet af Advokater

Start dokumentguide
Anmeldelsen til politiet indeholder
  1. Anmeldelse til politiet
  2. Beskrivelse af det ulovlige aktionærlån
  3. Informationer på kurator
  4. Andre relevante forhold