Tilføj til favoritter

Replik

Lav hurtigt og sikkert en replik på få minutter. Først indleveres der en stævning af sagsøgeren, dernæst indleveres et svarskrift hvor sagsøgte svarer på indholdet i stævningen. Sagsøgeren har herefter mulighed for at kommentere på indholdet i svarskriftet i en såkaldt replik.

Skabelon til replik

Denne skabelon kan bruges, når du skal indlevere en replik under en retssag. Dokumenter.dk’s skabelon gør det nemt for dig at udarbejde en replik der er tilpasset din konkrete retssag. Vores intelligente guide hjælper dig igennem de forskellige indholdsmæssige dele, som du skal have med i din replik, så du er sikker på, at din replik indeholder de nødvendige informationer.

Hvad er en replik?

En replik er et juridisk dokument, der indleveres til retten under retssagens forberedelse.

Først indleveres der en stævning af sagsøgeren, dernæst indleveres et svarskrift hvor sagsøgte svarer på indholdet i stævningen. Sagsøgeren har herefter mulighed for at kommentere på indholdet i svarskriftet i en såkaldt replik.

I replikken kan sagsøger dermed komme med yderligere bemærkninger til sagen, og kommentere på det materiale og de beviser, som sagsøgte har fremlagt i svarskriftet.

Skal du lave en replik?

Nej. En replik indgår som en del af retssagens forberedelse, og du har i denne mulighed for at komme med dine yderligere bemærkninger til sagen. Sagsøgte vil i svarskriftet typisk fremlægge skriftligt bevismateriale til at belyse sagen fra sagsøgtes perspektiv. I praksis vil det derfor være naturligt at sagsøgtes svarskrift giver anledning til yderligere bemærkninger fra sagsøgerens side, men det er ikke et krav at indlevere en replik.

Hvem skal replikken indleveres til?

Din replik skal uploades digitalt på www.minretssag.dk Hjemmesiden minretssag.dk er domstolenes digitale sagsportal, hvor civile sager anlægges og behandles.

Er der en frist for indlevering af replik?

Retten kan fastsætte en frist for indlevering af replik. Hvis retten har fastsat en frist, skal du sørge for at overholde denne. Hvis du ikke kan nå at indlevere replikken inden fristens udløb, skal du bede retten om udsættelse af fristen.

Hvad sker der, hvis du ikke indleverer replik inden fristen udløber?

Hvis fristen ikke overholdes, kan retten afvise sagen og træffe afgørelse om sagens omkostninger. Retten kan også vælge i stedet at afskære dig for at komme med nye påstande, anbringender og beviser og dermed afslutte forberedelsen. Det er derfor vigtigt, at du er opmærksom på fristen, og at du sørger for at indlevere replikken inden fristens udløb.

Hvad betyder ’forberedelsen’?

Retssagens forberedelse kendetegner perioden fra stævningen indleveres til 4 uger før datoen for hovedforhandlingen. Selve forberedelsen sker i form af skriftveksling, hvor parterne hver især indleverer skriftligt materiale til retten, herunder stævning, svarskrift, replik, duplik, øvrige processkrifter mv. Det skriftlige materiale belyser sagen fra begge parters perspektiv, så det er klart for retten hvad uenigheden drejer sig om.

4 uger før parterne skal mødes i retten, slutter forberedelsen. Efter denne dato er det ikke muligt at komme med yderligere bemærkninger og fremlægge flere beviser under sagen.

Hvad skal replikken indeholde?

Replikken skal indeholde dine bemærkninger til svarskriftet. Hvis du har flere oplysninger omkring sagsforløbet som du vil fremlægge, eller flere beviser, kan det gøres i replikken. Derudover kan du komme med yderligere påstande og anbringender.

Hvad er påstande og anbringender?

Din påstand er med andre ord det resultat, som du ønsker sagen skal ende med. Din påstand kan være, at sagsøgte skal betale et bestemt beløb til dig, eller at sagsøgte skal anerkende et bestemt forhold.

Dine anbringender er de faktiske og retlige grunde, som du begrunder din påstand med. Dine anbringender er sagt på en anden måde, de argumenter som du gør gældende, for at retten skal give dig ret i din påstand.

Hvordan laver du en replik?

Med Dokumenter.dk’s intelligente guide kan du nemt lave en professionel replik. Vores skabelon til en replik kan tilpasses til din konkrete sag. Du kan udfylde skabelonen ved at besvare spørgsmålene i vores guide, og du kan løbende rette i din replik, hvis du f.eks. er kommet i tanke om flere beviser, du vil gøre gældende.

Ved at bruge vores guide, sikrer du dig, at du har alle nødvendige informationer med i din replik. Derudover sørger vores skabelon for, at din replik er opstillet på en overskuelig måde for retten.

Hvad sker der, når du har fremsendt din replik?

Når retten og sagsøgte har modtaget din replik, vil sagsøgte typisk svare på replikken i en såkaldt duplik. I duplikken har sagsøgte mulighed for at kommentere på materialet, som du har fremlagt. Sagsøgte har ligeledes mulighed for at komme med yderligere beviser og nye påstande og anbringender.

Hvem kan bruge skabelonen til en replik?

Dokumenter.dk’s skabelon kan bruges af advokater og privatpersoner, der beskæftiger sig med en retssag. Hvis du er privat person og selvmøder (dvs. møder i retssagen uden at være repræsenteret af en advokat), kan du bruge vores skabelon, når du skal udarbejde en replik under retssagens forberedelse.

Hvad er processkrifter?

Processkrifter er den efterfølgende skriftveksling efter replikken og duplikken. Sagens parter bestemmer selv hvor mange processkrifter, de vil skrive. Formålet med dem er, at parterne overfor retten præciserer, hvad de er uenige om, og hvilke forhold parterne ligger vægt på. Derudover bruges processkrifterne til at belyse, hvilken bevisførelse parterne vil præsentere for retten, og hvilken begrundelse parterne har for deres påstande.

Kan jeg gemme undervejs og tilføje oplysninger senere?

Ja. Udkast kan gemmes og redigeres i skyen. Du skal oprette en profil først. Det er gratis.

Sådan gør du, når du vil gemme undervejs:

  1. Vælg Profil og opret din brugerkonto
  2. Vælg dokument og følg dokumentguiden
  3. Vælg “Gem udkast og færdiggør senere”
  4. Vælg ”Gem guide” og navngiv dit udkast
  5. Vælg ”Start dokumentguide” for justering af det gemte udkast

Så enkelt er det. Du kan tilgå gemte udkast med din profil fra alle enheder. Alle færdige dokumenter gemmes i “Mit arkiv”

Udarbejdet af
Dokumenter.dk Dokumenter.dk Kontaktinformation Telefon: 45 33 18 30 kontakt@dokumenter.dk

Vær færdig på 5 minutter

1. Fuldfør guiden

2. Modtag dokument

3. Kvalitetsstemplet af Advokater

Start dokumentguide