Tilføj til favoritter

Direktionsinstruks

Lav hurtigt og sikkert en direktionsinstruks på få minutter. Direktionsinstruksen er et redskab til brug ved direktionens arbejde og fastsætter reglerne for forholdet mellem bestyrelsen og direktionen.

Skabelon til direktionsinstruks

Her kan du nemt udarbejde en professionel direktionsinstruks. Direktionsinstruksen er en instruks fra selskabets bestyrelse til selskabets direktion. Direktionsinstruksen fastsætter reglerne for direktionen og dermed rammerne for, hvad direktionen kan beslutte, og hvad der skal godkendes af bestyrelsen.

Direktionsinstruksen er både en sikkerhed for bestyrelsen, men også for direktionen, da den sætter tydelige rammer og retningslinjer, og derfor er en god forventningsafstemning i forhold til bemyndigelse og beslutningskompetence.

Hvad indeholder en direktørinstruks?

En direktionsinstruks bør indeholde en række forskellige bestemmelser, der sikrer, at retningslinjerne mellem selskabets bestyrelse og direktion er fastlagt.

En direktionsinstruks bør bl.a. indeholder bestemmelser om:

 • Formålet med direktionsinstruksen
 • Bestyrelsens udnævnelse af direktionen
 • Direktionens sammensætning
 • Generel funktionsbeskrivelse for direktionen
 • Direktionens forhold til bestyrelsen
 • Direktionens beslutningskompetence
 • Direktionens rapportering
 • Bogføring, budgetter og regnskabs
 • Underskrifter

Med en direktionsinstruks skaber du forventningsafstemning og undgår konflikter

Hvorfor have en direktionsinstruks?

Direktionsinstruksen danner retningslinjerne mellem bestyrelsens virke og direktionens virke. Direktionsinstruksen er derfor med til at forventningsafstemme og undgå konflikter.

Ud over en direktionsinstruksen skal du i et selskab med en bestyrelse også have en forretningsorden for bestyrelsen. Du bør tillige overveje en bestyrelseskontrakt for hvert bestyrelsesmedlem, og direktøren skal naturligvis have en direktørkontrakt.

Du kan læse mere om forretningsorden her.

Du kan læse mere om bestyrelseskontrakt her.

Du kan læse mere om direktørkontrakt her.

Udarbejdet af
Søren Friis Hansen Professor, Lic.jur. CBS Law Kontaktinformation Telefon: 45 33 18 30 kontakt@dokumenter.dk

Vær færdig på 5 minutter

1. Fuldfør guiden

2. Modtag dokument

3. Kvalitetsstemplet af Advokater

Start dokumentguide
Direktionsinstruksen indeholder bl.a. bestemmelser om
 1. Formålet med direktionsinstruksen
 2. Direktionens sammensætning og udnævnelse
 3. Bestyrelsens og direktionens tiltrædelse
 4. Direktionens rolle
 5. Direktionens beslutningskompetence
 6. Direktionens rapportering