Tilføj til favoritter

Anmodning om friattest

Lav hurtigt og sikkert en anmodning om friattest på få minutter. En friattest er en lægeerklæring til dokumentation for sygdom ved en medarbejders fravær fra arbejde. Friattesten indeholder desuden lægens skøn over sygdommens forventede varighed.

Skabelon til anmodning om friattest

Formålet med at bede en medarbejder om at sende dig en friattest er, at du ønsker at få lægelig dokumentation for, at medarbejderen er syg. Samtidig beder du om at få oplyst, hvor længe medarbejderens læge vurderer, at medarbejderen fortsat helt eller delvist vil være sygemeldt. Vores guide sikrer, at du får en anmodning om en friattest, der indeholder alle de vigtige vilkår til en brøkdel af prisen hos en advokat.

Hvad er en friattest?

En friattest er en lægeerklæring til dokumentation for sygdom ved en medarbejders fravær fra arbejde. Friattesten indeholder desuden lægens skøn over sygdommens forventede varighed.

Det er vigtigt at bemærke, at lægens vurdering af den forventede varighed af sygdommen er baseret på et skøn fra lægens side. Du kan derfor blive nødsaget til at kræve en ny friattest, hvis medarbejderens sygdom varer længere end oprindeligt skønnet af lægen.

Du kan kun bede om en friattest, mens medarbejderen er fortsat sygemeldt. Udarbejdelse af en mulighedserklæring kræver derimod ikke, at medarbejderen aktuelt er sygemeldt.

Skal du holde en sygefraværssamtale?

I visse tilfælde kan det have større relevans, at du gennemfører en sygefraværssamtale med medarbejderen, og at du i den forbindelse indkalder medarbejderen til et møde, hvorunder I udarbejder en mulighedserklæring. Læs derfor også dokumenter.dks vejledning om indkaldelse til sygefraværssamtale i forbindelse med, at der skal laves en mulighedserklæring.

Vær opmærksom på, at hvis du har en medarbejder, der er syg over længere tid, er du forpligtet til at indkalde medarbejderen til en sygefraværssamtale om, hvordan og hvornår, medarbejderen kan vende tilbage på arbejde.

Samtalen skal holdes senest 4 uger efter den første sygedag. Er medarbejderen i opsagt stilling og skal fratræde inden 8 uger fra første sygedag, er der dog ikke pligt til afholdelse af sygefraværssamtalen.

Uanset om fraværet endnu ikke har varet i mindst 4 uger, og selvom fraværet ikke forventes at vare i mindst 4 uger, har du altid ret til at indkalde medarbejderen til en sygefraværssamtale.

Er medarbejderen ikke i stand til at holde sygefraværssamtalen under et fysisk møde, har medarbejderen som udgangspunkt pligt til at deltage i samtalen telefonisk.

Skal du bede om en friattest?

Nej, men du kan i mange situationer have behov for at få vished om, at en medarbejder berettiget er fraværende fra arbejde på grund af sygdom. Tilsvarende skaber en medarbejders fravær på grund af sygdom i mange tilfælde et behov for at en lægelig vurdering af den forventede varighed af fraværet.

Hvorfor bede om en friattest?

Der er mange gode grunde til at bede om en friattest.

Du kan eksempelvis have brug for at få lægens vurdering af længden af medarbejderens fraværsperiode med henblik på bedst muligt at kunne tilrettelægge driften af din virksomhed under medarbejderens fravær eksempelvis i forhold til vikardækning.

Det kan også være relevant at bede om en friattest, når du ønsker at følge op på indholdet af en tidligere udarbejdet lægeattest for at få dokumentation for, at medarbejderen fortsat berettiget fraværende som følge af sygdom.

Tilsvarende kan du have et behov for at få en friattest i forbindelse med overvejelser om at opsige medarbejderen på et sagligt begrundet grundlag.

Når du beder om en friattest, skal du betale lægens honorar for at udarbejde friattesten.

Når du får friattesten, har du bedre mulighed for at træffe beslutning om, hvordan medarbejderens fravær som følge af sygdom skal håndteres. Dermed kan en friattest være medvirkende til at skabe klarhed over din situation.

Hvordan beder du om en friattest?

Det er væsentligt, at din anmodning om en friattest indeholder en præcis angivelse af, hvilke oplysninger, du ønsker fra medarbejderens læge. Samtidig er det også vigtigt, at medarbejderen får oplyst, at det kan få konsekvenser for den pågældendes ansættelsesforhold, hvis du ikke modtager friattesten rettidigt.

Dokumenter.dks intelligente skabelon guider dig sikkert igennem alle spørgsmålene, så du har mulighed for at tage stilling til de forskellige elementer, du skal tage højde for, når du beder om en friattest. Vi har derfor gjort det nemt for dig, da du blot skal besvare en række spørgsmål, hvorefter du til din mail og direkte til download vil få leveret en skræddersyet anmodning om en friattest, som du kan sende til din sygemeldte medarbejder.

Hvad indeholder en anmodning om en friattest?

 1. Parternes navne
 2. Oplysning om datoen for medarbejderens første fraværsdag
 3. En fastlagt frist for, hvornår du senest skal have friattesten i hænde
 4. Angivelse af, hvilke oplysninger, friattesten skal indeholde
 5. Oplysning om betaling for friattesten
 6. Angivelse af konsekvenser af, at medarbejderen ikke rettidigt sørger for at fremsende friattesten til dig
 7. Oplysning om, hvordan anmodningen om friattesten fremsendes

Hvordan bliver anmodningen om en friattest gyldig?

Din anmodning om en friattest får virkning, når den er kommet frem til medarbejderen. Derfor indeholder anmodningen om en friattest også oplysning om, hvordan den fremsendes.

Anmodningen om en friattest er udarbejdet af Tina Raben Skaarup, som er advokat med speciale i ansættelses- og arbejdsret, HR-jura og en erfaren overenskomstforhandler.

Tina er også en erfaren procedør ved de civile domstole, har næste 30 års erfaring indenfor området og er medlem af Ansættelsesadvokaterne under Danske Advokater.

Udarbejdet af
Tina Raben Skaarup Advokat SelskabsAdvokaterne Kontaktinformation Telefon: 45 33 18 30 kontakt@dokumenter.dk

Vær færdig på 5 minutter

1. Fuldfør guiden

2. Modtag dokument

3. Kvalitetsstemplet af Advokater

Start dokumentguide
Anmodningen om friattest indeholder
 1. Parternes navne
 2. Oplysning om datoen for medarbejderens første fraværsdag
 3. En fastlagt frist for, hvornår du senest skal have friattesten i hænde
 4. Angivelse af, hvilke oplysninger, friattesten skal indeholde
 5. Oplysning om betaling for friattesten
 6. Angivelse af konsekvenser af, at medarbejderen ikke rettidigt sørger for at fremsende friattesten til dig
 7. Oplysning om, hvordan anmodningen om friattesten fremsendes