Tilføj til favoritter

Vedtægter for andelsboligforening

Lav hurtigt og sikkert vedtægter for andelsboligforening på få minutter. Vedtægterne regulerer de interne forhold i andelsboligforeningen og bestemmer hvordan andelsboligforeningen skal drives. Vedtægterne udgør det juridiske grundlag i andelsboligforeningen.

Skabelon til vedtægter for andelsboligforening

Denne skabelon kan bruges, når din andelsboligforening skal have lavet vedtægter. Skabelonen gør det let for din andelsboligforening at få udarbejdet et fyldestgørende sæt vedtægter, der indeholder alle de nødvendige bestemmelser. Dokumenter.dk’s skabelon indeholder desuden bestemmelser, som du ikke finder i de sædvanlige standardvedtægter. Med Dokumenter.dk’s guide kan din andelsboligforening nemt og enkelt skræddersy jeres vedtægter efter jeres forenings specifikke behov og ønsker. Når du har gennemført guiden, og betalt for dokumentet, modtager du et link til download i Word. Det gør det nemt at rette og tilføje oplysninger direkte i dokumentet.

Hvad er en andelsboligforening?

En andelsboligforening er en forening, der har til formål at erhverve, eje og drive en ejendom til beboelse for andelsboligforeningens medlemmer. Når du køber en andelsbolig, vil du automatisk blive medlem af den pågældende andelsboligforening. Som andelshaver opnår du en eksklusiv brugsret til at bo i en af foreningens boliger. En andelsbolig adskiller sig fra den typiske ejerbolig ved, at andelshaveren ikke ejer sin bolig, men kun en brugsret hertil. Andelshaveren køber sig ind i et fællesskab, hvor andelshaverne sammen ejer en ejendom.

Hvad er andelsboligforeningens vedtægter?

Andelsboligforeningens vedtægter er de regler, der gælder i foreningen. Vedtægterne er foreningens nedskrevne regelsæt, som sammen med den gældende lov på andelsboligområdet, udgør det juridiske grundlag, som foreningen drives på.

Vedtægterne regulerer alt fra hvem der kan optages som andelshaver til, hvem der har vedligeholdelsesforpligtelsen for foreningens vinduer. Hvis foreningen har en bestemt procedure når andelsboligerne skal sælges, vil det ligeledes fremgå af vedtægterne. Derudover vil vedtægterne tage stilling til, hvornår en andelshaver kan ekskluderes fra foreningen og derved miste brugsretten til sin andelsbolig.

Hvorfor skal andelsboligforeningen have vedtægter?

Vedtægterne regulerer de interne forhold i andelsboligforeningen og bestemmer hvordan andelsboligforeningen skal drives. Vedtægterne udgør det juridiske grundlag i andelsboligforeningen. Andelsboligforeningen vælger selv om de ønsker at udarbejde et sæt individuelle vedtægter eller om foreningen vil gøre brug af normalvedtægten.

Vedtægterne er et vigtigt arbejdsredskab for foreningens bestyrelse, da bestyrelsen forvalter foreningen ud fra de nedskrevne regler i vedtægterne, og træffer beslutninger på baggrund af vedtægterne.

Hvad står der i vedtægterne?

I vedtægterne vil der stå hvordan andelsboligforeningen skal drives, hvem der kan optages som andelshaver, og hvilke regler der i øvrigt gælder i foreningen.

Typisk vil følgende være reguleret i vedtægterne:

 • Hvem der kan godkendes som medlemmer i andelsboligforeningen
 • Om forældrekøb er tilladt
 • Hvilket indskud der skal indbetales
 • Hvordan andelshaverne hæfter overfor foreningen (f.eks. for de lån der optages)
 • Om andelsboligen alene må bruges til beboelse om eller om den også må bruges til erhverv
 • Boligafgiftens størrelse
 • Hvordan vedligeholdelsesforpligtelserne fordeles
 • Hvilke forandringer andelshaveren må lave i boligen
 • Om fremleje er tilladt
 • Fremgangsmåden ved overdragelse af andelsboligen ved salg
 • Hvorvidt der er ventelister eller om andelshaveren kan sælge frit
 • Overdragelsessummen og eventuelle krav om el- og vvs tjek og vurderingsrapport
 • I hvilke tilfælde bestyrelsen kan ekskludere et medlem
 • Regler omkring afholdelse af og indkaldelse til generalforsamling
 • Afstemningsregler på generalforsamlingen
 • Krav til foreningens bestyrelse, antal af medlemmer og foreningens tegningsregel
 • Regnskab, revision og administration
 • Hvordan foreningen kan opløses

Med Dokumenter.dk’s skabelon kan jeres andelsboligforening nemt lave et sæt vedtægter der matcher jeres behov.

Hvordan bliver vedtægterne gyldige?

Vedtægterne bliver først gyldige, når de er vedtaget på foreningens generalforsamling. Det er andelshaverne i fællesskab der beslutter, hvilke regler der skal gælde i foreningen, og derfor skal vedtægterne drøftes og vedtages på en generalforsamling, før regelsættet kan træde i kraft.

Hvordan ændrer man vedtægterne?

Vedtægterne kan ændres på en senere generalforsamling, hvis der er tilslutning til en foreslået ændring. Forslaget om vedtægtsændringer sendes ud til andelshaverne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen, så andelshaverne er bekendte med forslaget inden generalforsamlingens afholdelse.
Oftest vil en vedtægtsændring kræve, at der er 2/3 af foreningens medlemmer der stemmer for forslaget. Dette er en sikkerhed for, at reglerne kun kan ændres hvis størstedelen af foreningens medlemmer er enige heri.

Hvad er normalvedtægten?

Det fremgår af ”bekendtgørelse af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber” § 7, at boligministeren udarbejder en normalvedtægt for en andelsboligforening. Normalvedtægten er vejledende og det er frivilligt for andelsboligforeningerne, om de vil anvende normalvedtægten eller udarbejde sine egne individuelle vedtægter der er tilpasset specifikt til deres forening.

Dokumenter.dk’s skabelon til vedtægter er et sæt skræddersyede vedtægter som adskiller sig fra normalvedtægten. Vores skabelon giver f.eks. foreningen mulighed for at tilvælge digital kommunikation såsom kommunikation via e-boks, e-mail og lignende.

Derudover gør Dokumenter.dk’s skabelon det muligt at indsætte en bestemmelse omkring kortidsudlejning og forældrekøb. Da korttidsudlejning via AirBnB er meget oppe i tiden, er det en fordel for andelsboligforeningen at have reguleret en eventuel adgang hertil i vedtægterne.

Med vores skabelon får din andelsboligforening et fyldestgørende sæt vedtægter der er skræddersyet efter jeres behov. Skabelonen guider jer igennem alle bestemmelserne, så i kan tage stilling til, hvad der er relevant for netop jeres forening. Ved at bruge vores guide sparer i omkostningerne til en advokat, da I selv kan stå for udarbejdelsen af jeres vedtægter, og dermed spare foreningen for en stor sum penge.

Kan jeg gemme undervejs og tilføje oplysninger senere?

Ja. Udkast kan gemmes og redigeres i skyen. Du skal oprette en profil først. Det er gratis.

Sådan gør du, når du vil gemme undervejs:

 1. Vælg Profil og opret din brugerkonto
 2. Vælg dokument og følg dokumentguiden
 3. Vælg “Gem udkast og færdiggør senere”
 4. Vælg ”Gem guide” og navngiv dit udkast
 5. Vælg ”Start dokumentguide” for justering af det gemte udkast

Så enkelt er det. Du kan tilgå gemte udkast med din profil fra alle enheder. Alle færdige dokumenter gemmes i “Mit arkiv”

Udarbejdet af
Mathias Tegen Advokat, Partner Donatzky & Partnere Kontaktinformation Telefon: 33 11 10 10 kontakt@dokumenter.dk
Synne Høj Nørgaard Advokat Donatzky & Partnere Kontaktinformation Telefon: 33 11 10 10 kontakt@dokumenter.dk

Vær færdig på 5 minutter

1. Fuldfør guiden

2. Modtag dokument

3. Kvalitetsstemplet af Advokater

Start dokumentguide
Vedtægterne indeholder bl.a.
 1. Hvem der kan godkendes som medlem
 2. Er forældrekøb tilladt
 3. Hvordan medlemmet hæfter
 4. Om fremleje er tilladt
 5. Bestemmelse om boligafgiften
 6. Generalforsamlingen
 7. Fremgangsmåden ved overdragelse
 8. Krav til foreningens bestyrelse
 9. Ekskludering af medlemmer
 10. Regnskab for foreningen