Tilføj til favoritter

Aftale om firmabil

Lav hurtigt og sikkert en aftale om firmabil på få minutter. I en aftale om firmabil stiller arbejdsgiveren en firmabil til rådighed for en medarbejder.

Udfyld nemt skabelon til aftale om firmabil

I en aftale om firmabil stiller arbejdsgiveren en firmabil til rådighed for en medarbejder. Hos Dokumenter.dk kan du nemt og sikkert lave en aftale om en firmabil. Vores guide sikrer, at du får en aftale om en firmabil, der indeholder alle de vigtige vilkår til en brøkdel af prisen hos en advokat.

Hvad er en aftale om firmabil?

I en aftale om firmabil stiller arbejdsgiveren som et led i de aftalte vilkår for en medarbejders ansættelsesforhold bil til rådighed for medarbejderen.

I vores skabelon til en aftale om firmabil forudsættes det, at medarbejderen – med mulighed for indsættelse af visse begrænsninger – kan anvende firmabilen både erhvervsmæssigt og privat.

Skal du lave en aftale om en firmabil?

Nej, men der kan være mange gode grunde til, at arbejdsgiveren stiller en firmabil til rådighed for medarbejderen.

Der er mange stillinger, som indebærer, at en medarbejder vil få et væsentligt arbejdsmæssigt kørselsforbrug. Derfor kan en aftale om en firmabil være en overvejelse værd. For medarbejderen kan en firmabil være et væsentligt løngode. Dette gælder især, hvis medarbejderen har et stort privat kørselsbehov.

Dokumenter.dks intelligente skabelon guider dig sikker igennem alle spørgsmålene, så du har mulighed for at tage stilling til, hvilke vilkår, der skal gælde for jeres aftale om, at virksomheden stiller bil til rådighed for medarbejderen.

Hvorfor lave en skriftlig aftale om firmabil?

Det følger det af ansættelsesbevisloven, at blandt andet løn og lønandele skal fremgå af en medarbejders ansættelseskontrakt. I den forbindelse anses den private anvendelse af en firmabil som en lønandel. Aftalen om firmabilen skal derfor være en del af medarbejderens ansættelseskontrakt.

Hvordan laver du en aftale om en firmabil?

Det er væsentligt, at aftalen om en firmabil nøje afspejler de aftalte vilkår og parternes intentioner ved aftaleindgåelsen. Vi har derfor gjort det nemt for dig, da du blot skal besvare en række spørgsmål, hvorefter du til din mail og direkte til download vil få leveret en skræddersyet aftale om firmabil, der er tilpasset lige netop din situation.

Hvad indeholder aftalen om firmabil?

 • Parterne – arbejdsgiver og medarbejder.
 • Prisklassen på bilen, bilmærke og beskatningsgrundlag – dette er et væsentligt element af parternes forventningsafstemning, og samtidig er det vigtigt at få fastslået størrelsen beskatningsgrundlaget, som er forskelligt blandt andet alt afhængigt af, hvilken type bil, der er tale om, prisen på bilen og af, hvor gammel, bilen er. Det kan du læse mere om på SKAT’s hjemmeside her.
 • Kørselsformål, erhvervsmæssig kørsel, privat kørsel og ferierejser – herunder er det blandt andet vigtigt at få klarlagt, om det skal være en del af parternes aftale om firmabilen, at medarbejderen også vil være berettiget til at anvende bilen privat under eksempelvis bilferierejser til udlandet.
 • Afgrænsning af personkredsen, der må anvende bilen – fastlæggelse af, om også personer i medarbejderens husstand må anvende firmabilen.
 • Fastlæggelse af den ansatte medarbejders ansvar og pligter – herunder præciseres, hvilke forpligtelser, medarbejderen skal påtage sig i forbindelse med aftalen om firmabil.
 • Afholdelse af driftsmæssige udgifter – det er ligeledes vigtigt at få præciseret, hvilke driftsmæssige udgifter, arbejdsgiveren forpligter sig til at afholde.
 • Anvendelse af firmareklamer – i mange situationer kan det som arbejdsgiver være en overvejelse værd, at man betinger sig at have adgang til at kræve, at der skal sættes firmareklamer på firmabilen.
 • Medarbejderens fortabelse af kørekort – hvordan skal parterne forholde sig, hvis medarbejderen mister sit kørekort?
 • Konsekvenser i tilfælde af vanvidskørsel – hvilke konsekvenser vil det kunne få for medarbejderen, hvis denne eller personer i medarbejderens husstand gør sig skyldige i vanvidskørsel med deraf følgende tab for virksomheden fx i forbindelse med konfiskation af bilen.
 • Vilkår om firmabilen i forbindelse med opsigelse af ansættelsesforholdet – herunder fastlægges, i hvilken udstrækning, arbejdsgiveren kan kræve firmabilen inden udløbet af en opsigelsesperiode, når en af parterne måtte opsige ansættelsesforholdet.
 • Underskrifter, dato for aftalens indgåelse og dato for, hvornår firmabilen stilles til rådighed

Hvordan bliver aftalen om firmabil gyldig?

Når I har opnået enighed om vilkårene for jeres aftale om firmabilen, underskriver I aftalen. Herefter er aftalen bindende og der er klarhed over på hvilke vilkår, firmabilen stilles til rådighed.

Aftalen om firmabil er udarbejdet af Tina Raben Skaarup, som er advokat med speciale i ansættelses- og arbejdsret, HR-jura og en erfaren overenskomstforhandler.

Tina er også en erfaren procedør ved de civile domstole, har næsten 30 års erfaring indenfor området og er medlem af Ansættelsesadvokaterne under Danske Advokater.

Udarbejdet af
Tina Raben Skaarup Advokat SelskabsAdvokaterne Kontaktinformation Telefon: 45 33 18 30 kontakt@dokumenter.dk

Vær færdig på 5 minutter

1. Fuldfør guiden

2. Modtag dokument

3. Kvalitetsstemplet af Advokater

Start dokumentguide
Aftalen om firmabil indeholder
 1. Parterne
 2. Prisklassen på bilen, bilmærke og beskatningsgrundlag
 3. Kørselsformål, erhvervsmæssig kørsel, privat kørsel og ferierejser
 4. Afgrænsning af personkredsen, der må anvende bilen
 5. Fastlæggelse af den ansatte medarbejders ansvar og pligter
 6. Afholdelse af driftsmæssige udgifter
 7. Anvendelse af firmareklamer
 8. Medarbejderens fortabelse af kørekort
 9. Konsekvenser i tilfælde af vanvidskørsel
 10. Vilkår om firmabilen i forbindelse med opsigelse af ansættelsesforholdet
 11. Underskrifter, dato for aftalens indgåelse og dato for, hvornår firmabilen stilles til rådighed