Tilføj til favoritter

Håndtering af ansatte i konkursboet

Udarbejd som kurator nemt og hurtigt det korrekte dokument til brug for håndtering af ansatte i konkursboet.

Håndtering af ansatte i konkursboet

Opsigelse, fritstilling, til rådighed eller indtræden i ansættelsesforholdet

Kurator skal tage stilling til, hvordan de ansatte i det konkursramte selskab skal håndteres.

Kurator skal overordnet tage stilling til, om hvorvidt de ansatte skal opsiges eller om konkursboet vil indtræde i ansættelsesforholdet.

Kurator har endvidere muligheden for at udsætte den endelige beslutning. Kurator kan opsige den ansætte ved at bede den ansatte stå til rådighed eller fortsætte arbejdet de kommende 14 dage efter konkursdekretets afsigelse.

Denne stillingtagen er en meget vigtig opgave for kurator, og den endelige beslutning afhænger af den konkrete situation.

Opsigelse

Det mest almindelig er, at kurator meget kort efter dekretet opsiger og fritstiller alle de ansatte. Derved udløses der krav på deres opsigelsesvarsel og fratrædelsesgodtgørelse, som LG skal dække. Det er ikke sikkert, at det altid er det rigtigste at gøre.

Hvis konkursdekretet afsiges i slutningen af en måned og et salg af virksomheden på forhånd må anses for helt udsigtsløst, kan kurator spare boet og LG en hel månedsløn, hvis kurator kan nå at opsige og evt. fritstille de ansatte inden månedens udgang.

Skrivelsen om fritstilling skal bl.a. indeholde:

 1. Informationer om kurator og konkursboet.
 2. Orientering til den ansatte om konkursens indtræden.
 3. Angivelse af den ansatte.
 4. Meddelelse om fritstilling.
 5. Anmodning om tilbagelevering af effekter.
 6. Opfordring til at kontakte LG.
 7. Andre relevante forhold.

Fortsat ansættelse

Hvis der er udsigt til, at virksomheden kan sælges helt eller delvist, kan det være, at Køber ønsker at fortsætte ansættelsen af alle eller nogle af de ansatte. I så fald skal de pågældende ikke opsiges eller fritstilles.

Det samme gælder, hvis der er en eller flere arbejdsprocesser i virksomheden, som kurator kan se en klar fordel i at færdiggøre i konkursboet, og som måske er tæt på færdiggørelse. I sådanne tilfælde kan det også tilsige at beholde en eller flere ansatte i konkursboet.

Skrivelsen om fortsat ansættelse skal bl.a. indeholde

 1. Informationer om kurator og konkursboet.
 2. Orientering til den ansatte om konkursens indtræden.
 3. Angivelse af den ansatte.
 4. Orientering til den ansatte om, at boet ønsker at indtræde i ansættelsesforholdet.
 5. Skrivelsen benyttes, hvis boet vil forsætte driften efter dekretet.

OBS. Vær opmærksom på, at konkursboet efter KL § 55 stk. 3 kan opsige en ansættelsesaftale, som boet er indtrådt i med en måneds varsel, uagtet at den ansatte har fx 6 måneders varsel. Det betyder for eksempel, at boet kan meddele den ansatte, fx direktøren at boet indtræder i ansættelseskontrakten for dagen efter at meddele, at boet opsiger aftalen med direktøren med en måneds varsel.

I så fald har direktøren krav på en måneds løn og feriepenge på massekravsniveau, mens lønkravet i den resterende opsigelsesperiode kun har status af simpelt krav.

Hvis der er tale om en almindelig ansat, der opsiges af boet med en måneds varsel vil den ansattes krav på løn i den resterende del af opsigelsesperioden have lønprivilegium efter KL § 95, og dermed være dækket af LG. Boets risiko ved at indtræde i fx et ansættelsesforhold er derved blevet meget mere begrænset end før indsættelsen af KL § 55 stk. 3, i 2010.

Stå til rådighed eller fortsætte arbejdet i 14 dage

Er der forhandlinger om salg af virksomheden eller er der udsigt til et muligt salg af virksomheden, kan en løsning være at sende de ansatte hjem i max 14 dage eller bede dem fortsætte arbejdet i op til 14 dage.

Formålet med denne skrivelse er dels at meddele den ansatte, at boet ikke har taget stilling til, om det vil indtræde i ansættelsesforholdet. Skrivelsen udgør en udsættelse af den endelige beslutning om, hvorvidt ansættelsen forsættes.

 

Hvem har udarbejdet dokumenterne til håndteringen af de ansatte i konkursboet på dokumenter.dk?

Dokumenterne til håndteringen af de ansatte i konkursboet er udarbejdet af  Bjørn Wittrup, Advokat (H), som er certificeret insolvensadvokat og medlem af Gældsstyrelsens Advokatpanel. Gældsstyrelsen benytter derfor Bjørn Wittrup som advokat i konkurssager, hvor Gældsstyrelsen er konkursrekvirent.

Senest har Bjørn Wittrup ført en række sager om konkurskarantæne, både som kurator og i sager, hvor han har repræsenteret den sagsøgte virksomhedsledelse.

Advokat (H) Bjørn Wittrup har møderet for Højesteret.

 

Få overblik over den samlede proces for konkursbehandlingen

Du kan nemt og hurtigt få et overblik over den samlede proces for konkursbehandling, og de typiske dokumenter der knytter sig til de enkelte trin i processen ved at følge linket

Læs mere her

Udarbejdet af
Bjørn Wittrup Advokat (H) Homann Advokater Kontaktinformation Telefon: 45 33 18 30 kontakt@dokumenter.dk

Vær færdig på 5 minutter

1. Fuldfør guiden

2. Modtag dokument

3. Kvalitetsstemplet af Advokater

Start dokumentguide
Skrivelsen om fritstilling indeholder bl.a.
 1. Informationer om kurator og konkursboet
 2. Angivelse af den ansatte
 3. Orientering til den ansatte om konkursens indtræden
 4. Informationer til den ansatte om håndteringen af ansættelsesforholdet