Tilføj til favoritter

Suspensionsaftale

Lav hurtigt og sikkert en suspensionsaftale på få minutter. En suspensionsaftale er en aftale mellem udlejer og lejer om, at en frist efter erhvervslejeloven udskydes, så parterne har bedre tid, end hvad erhvervslejeloven foreskriver.

Skabelon til suspensionsaftale i erhvervslejemål

Denne skabelon indeholder en suspensionsaftale. Suspensionsaftalen kan bruges når udlejer og lejer ønsker at indgå aftale om, at fristerne i erhvervslejeloven skal udskydes. Skabelonen gør det nemt at lave en suspensionsaftale og ved at bruge vores skabelon sikrer du dig, at du har alle relevante informationer med i aftalen. Ved at bruge vores skabelon, når du skal lave en suspensionsaftale, betaler du kun en brøkdel af prisen end hos en advokat.

Hvad er en suspensionsaftale?

En suspensionsaftale er en aftale mellem udlejer og lejer om, at en frist efter erhvervslejeloven udskydes, så parterne har bedre tid, end hvad erhvervslejeloven foreskriver. Udlejer og lejer kan lave en sådan aftale for at have fornuftig tid til at indgå i en dialog.

Hvilke frister gælder der i erhvervslejeloven?

I erhvervslejeloven gælder der flere forskellige frister for hvornår, lejer og udlejer skal foretage sig bestemte skridt, for ikke at miste deres rettigheder. Nedenfor er nævnt 3 af de mest brugte frister:

Frister ved udlejers opsigelse af et erhvervslejemål

Hvis udlejer har opsagt en lejer, gælder der en frist for lejer på 6 uger fra modtagelsen af opsigelsen til, at gøre indsigelse, hvis lejer ikke kan godkende opsigelsen. Udlejer skal anlægge sag ved boligretten senest 6 uger efter lejerfristens udløb, hvis udlejer vil fastholde opsigelsen.

Frister ved regulering til markedslejen efter erhvervslejelovens § 13

Når udlejer eller lejer har fremsat krav om regulering til markedslejen, har den anden part 6 uger (efter kravet er kommet frem) til at gøre indsigelse, hvis denne ikke er enig i reguleringen. Hvis der er gjort rettidig indsigelse, har modparten 6 uger fra udløbet af den første 6 ugers frist til at indbringe sagen for boligretten, hvis denne part vil fastholde sit krav om regulering til markedslejen.

Frister ved vilkårsændringer efter erhvervslejelovens § 14

Hvis udlejer har krævet vilkårsændringer i erhvervslejekontrakten, og lejer ikke enig i disse, skal lejer senest 3 måneder efter udlejers krav er kommet frem til lejer, gøre indsigelse til dette. Udlejer skal herefter indkalde lejer til forhandling senest 6 uger efter lejerfristens udløb, hvis udlejer vil fastholde sit krav om vilkårsændringer. Hvis parterne ikke kan nå til enighed ved forhandlingen, kan udlejer sende skriftlig meddelelse til lejer om at forhandlingsmulighederne er udtømt. Udlejer kan senest 6 uger efter at denne meddelelse er kommet frem til lejer, skriftligt opsige lejekontrakten med mindst 6 måneders varsel.

Hvad sker der, hvis en frist ikke overholdes?

Hvis udlejer eller lejer ikke overholder fristerne i erhvervslejeloven, og parterne ikke har aftalt at disse skal udskydes, vil den pågældende part som udgangspunkt miste retten til f.eks. at gøre indsigelse gældende, fastholde opsigelsen eller fastholde markedslejereguleringen.

Hvad er formålet med en suspensionsaftale?

Formålet er, at udlejer og lejer ikke fortaber deres rettigheder fordi en frist overskrides. Ved at lave en suspensionsaftale, der udskyder en frist, får parterne bedre tid til f.eks. at tage stilling til en opsigelse og indgå i forhandling omkring denne. Parterne ”køber” sig altså tid til at indgå et forlig, og er ikke nødt til at ”stresse” igennem for at nå bestemte skridt inden udløbet af en frist.

Hvordan laver du en suspensionsaftale?

Med Dokumenter.dk’s skabelon kan du nemt og enkelt lave en suspensionsaftale. Med vores skabelon kan du gemme undervejs, og løbende tilrette dokumentet.

Vores skabelon kan anvendes både af udlejer og af lejer, og den kan bruges ved alle frister, som parterne ønsker at indgå aftale om, der skal udskydes.

I dokumentet kan du nemt indtaste udlejer og lejers oplysninger, og de frister og datoer I har aftalt der skal udskydes.

Vores skabelon guider dig igennem, så du nemt kan lave en suspensionsaftale, så du ikke risikerer at miste rettigheder når en frist udløber.

Hvad står der i en suspensionsaftale?

I en suspensionsaftale står der:

 • Hvem lejer og udlejer er
 • Hvornår aftalen er indgået
 • Baggrunden for hvorfor der indgås aftale
 • Hvilken frist der indgås aftale om der skal udskydes
 • Hvornår den nye frist er fastsat til

Hvornår er en suspensionsaftale bindende?

Både skriftlige og mundtlige aftaler er bindende og gyldige, og der er ingen krav til, hvordan en suspensionsaftale skal indgås.

Dokumenter.dk anbefaler, at du laver en skriftlig suspensionsaftale, og at denne underskrives af både lejer og udlejer. På den måde kan du lettere dokumentere, at I har lavet en aftale, så du ikke mister rettigheder, når en frist ikke overholdes. Du man med fordel bruge vores skabelon, når du skal lave en suspensionsaftale.

Udarbejdet af
Jeppe Wedel Nielsen Advokat (H) Donatzky & Partnere Advokatfirma Kontaktinformation Telefon: 33 11 10 10 kontakt@dokumenter.dk

Vær færdig på 5 minutter

1. Fuldfør guiden

2. Modtag dokument

3. Kvalitetsstemplet af Advokater

Start dokumentguide
Suspensionsaftalen indeholder
 1. Angivelse af udlejer og lejer
 2. Hvornår aftalen er indgået
 3. Baggrunden for hvorfor der indgås aftale
 4. Hvilken frist der indgås aftale om der skal udskydes
 5. Hvornår den nye frist er fastsat til
 6. Opsigelsesadgang
 7. Opsigelsesvarsel
 8. Underskrifter