Tilføj til favoritter

Tillæg til ansættelseskontrakt om registrering af arbejdstid

Lav hurtigt og sikkert et tillæg til ansættelseskontrakt om medarbejderens registrering af arbejdstid.

Tillæg til ansættelseskontrakt om registrering af medarbejderens arbejdstid

Med virkning fra den 1. juli 2024 er du som arbejdsgiver som udgangspunkt forpligtet til at registrere dine medarbejders arbejdstid, hvilket vi har beskrevet her.

Registreringspligten har til formål at sikre, at man som arbejdsgiver sørger for at kontrollere, at medarbejdernes arbejdstid tilrettelægges således, at gældende regler om 48-timers reglen og arbejdstidsdirektivets bestemmelser om daglig og ugentlig hviletid respekteres.

Visse medarbejder kan undtages fra reglerne

Reglerne omfatter i udgangspunktet alle medarbejdere. Dog er der ikke pligt til at registrere arbejdstid for medarbejdere, som kan karakteriseres som ”selvtilrettelæggere”, og med hvem man som arbejdsgiver har indgået aftale om at være undtaget fra ovennævnte arbejdstidsregler.

Selvtilrettelæggere er ifølge reglerne primært medarbejdere, som selv kan fastlægge deres egen arbejdstid og for hvem det i øvrigt er karakteristisk, at de kan træffe selvstændige beslutninger eller har ledelsesmæssige beføjelser.

Du kan læse mere om reglerne for selvtilrettelæggere her, og finde en relevant skabelon til et tillæg til ansættelseskontrakten om undtagelse for reglerne om registrering af arbejdstid for selvtilrettelæggere.

Hvad indeholder tillægget til ansættelseskontrakten om registrering af arbejdstid?

I tillægget til ansættelseskontrakt om registrering af arbejdstid får du mulighed for at anføre, hvordan medarbejderen skal registrere sin arbejdstid.

Tillægget indeholder yderligere oplysning om:

  • identiteten på parterne,
  • datoen for indgåelsen af den oprindelige ansættelseskontrakt,
  • datoen for indgåelsen af tillægget til den oprindelige ansættelseskontrakt,
  • en bekræftelse på, at alle øvrige vilkår for ansættelsesforholdet fortsat består uændret,
  • parternes underskrifter.

Hvordan bliver tillægget til ansættelseskontrakten gyldigt?

Når tillægget til ansættelseskontrakten er underskrevet af begge parter, er der indgået en bindende aftale.

Ifølge ansættelsesbevisloven skal nye ansættelsesvilkår bekræftes skriftligt overfor medarbejderen senest samtidig med, at vilkårene træder i kraft.

Hvem har udarbejdet dokumentet?

Tillægget til ansættelseskontrakten om registrering af arbejdstid er udarbejdet af Tina Raben Skaarup, som er advokat med speciale i ansættelses- og arbejdsret, HR-jura og en erfaren overenskomstforhandler. Tina er desuden en erfaren procedør ved de civile domstole, har næste 30 års erfaring indenfor området og er medlem af Ansættelsesadvokaterne under Danske Advokater.

Udarbejdet af
Tina Raben Skaarup Advokat SelskabsAdvokaterne Kontaktinformation Telefon: 45 33 18 30 kontakt@dokumenter.dk

Vær færdig på 5 minutter

1. Fuldfør guiden

2. Modtag dokument

3. Kvalitetsstemplet af Advokater

Start dokumentguide
Tillæg til ansættelseskontrakt indeholder bl.a.
  1. Angivelse af parterne (arbejdsgiver og medarbejderen)
  2. Bestemmelse om registrering af medarbejderens arbejdstid
  3. En bekræftelse på, at alle øvrige vilkår for ansættelsesforholdet fortsat består uændret
  4. Datering og parternes underskrifter