Tilføj til favoritter

Skrivelse til banken om spærring af konti i forbindelse med konkurs

Lav hurtigt og sikkert en skrivelse til banken på få minutter. Bankbrevet bruges til at oplyse banken om kursus, spærring af konti mv.

Bankbrev i forbindelse med konkurs

Bankbrevet bruges til at bede banken om at spærre alle konti og depoter tilhørende det konkursramte selskab eller person. Endvidere indeholder bankbrevet en anmodning om udlevering af kontoudskrifter.

Hvad er formålet med bankbrevet?

Formålet er at undgå, at der sker betalinger fra den konkursramtes konti efter konkursdekretet er afsagt og sikre, at banken informeres om konkursen. For så vidt angår selskaber sikre bankbrevet, at det kun er kurator, der er tegningsberettiget i selskabet.

Hvad skal kontoudtogene bruges til?

De bruges til at undersøge pengestrømmene og indgår dermed i undersøgelsen af, om der foreligger omstødelige dispositioner.

Hvorfor beder kurator banken anmelde sit krav i boet?

Det er dels en service overfor banken. Dernæst er det vigtigt for kurator hurtigt at se, om banken har sikkerheder for sit krav, idet disse sikkerheder kan være stillet af det konkursramte selskab eller den konkursramte person selv, f.eks. fast ejendom eller i form af sikkerhed fra tredjemand f.eks. kaution.

Skal skabelonen afsendes hurtigt efter dekretet?

Ja det er meget vigtigt, at bankbrevet sendes så hurtigt som muligt efter dekretet, så alle konti bliver spærret for udtræk så hurtigt som muligt.

Bemærk, at det konkursramte selskabs konti ikke skal lukkes straks efter dekretet, da der ofte indgår penge til selskabet efter dekretet, fx debitorindbetalinger m.v.

Hvilke informationer indeholder bankbrevet?

Skrivelsen til banken om spærring af konti indeholder bl.a:

1. Besked til banken om at spærre alle konti og depoter.

2. Anmodning til banken om at sende en engagementsoversigt til kurator.

3. Anmodning til banken om at overføre positive indeståender til kurator.

4. Anmodning om at få tilsendt kopi af kontoudtog 12 mdr. tilbage i tid.

5. Anmodning til banken om at anmelde sit krav i boet.

6. Skrivelsen kræver, at kurator kender banken for det konkursramte selskab eller den konkursramte person.

Hvem har udarbejdet bankbrevet på dokumenter.dk?

Bankbrevet til spærring af konti i forbindelse med konkurs er udarbejdet af  Bjørn Wittrup, Advokat (H), som er certificeret insolvensadvokat og medlem af Gældsstyrelsens Advokatpanel. Gældsstyrelsen benytter derfor Bjørn Wittrup som advokat i konkurssager, hvor Gældsstyrelsen er konkursrekvirent.

Senest har Bjørn Wittrup ført en række sager om konkurskarantæne, både som kurator og i sager, hvor han har repræsenteret den sagsøgte virksomhedsledelse.

Advokat (H) Bjørn Wittrup har møderet for Højesteret.

 

Få overblik over den samlede proces for konkursbehandlingen

Du kan nemt og hurtigt få et overblik over den samlede proces for konkursbehandling, og de typiske dokumenter der knytter sig til de enkelte trin i processen ved at følge linket

Læs mere her

 

Udarbejdet af
Bjørn Wittrup Advokat (H) Homann Advokater Kontaktinformation Telefon: 45 33 18 30 kontakt@dokumenter.dk

Vær færdig på 5 minutter

1. Fuldfør guiden

2. Modtag dokument

3. Kvalitetsstemplet af Advokater

Start dokumentguide
Skrivelsen til banken indeholder
  1. Besked til banken om at spærre alle det konkursramte bo’s konti og depoter
  2. Anmodning til banken om at sende en engagementsoversigt til kurator
  3. Anmodning til banken om at overføre positive indeståender til kurator
  4. Anmodning om at få tilsendt kopi af kontoudtog 12 mdr. tilbage i tid
  5. Anmodning til banken om at anmelde sit krav i boet
  6. Skrivelsen kræver, at kurator kender den konkursramtes bank