Tilføj til favoritter

Skrivelse til banken om spærring af konti – Personlig konkurs

Lav hurtigt og sikkert en skrivelse til banken på få minutter. Bankbrevet bruges til at oplyse banken om kursus, spærring af konti mv.

Få ubegrænset adgang fra 3 kr. pr. dag | Se Priser

Skabelon til bankbrev i konkurs

Skabelonen bruges til at bede banken om at spærre alle det konkursramte bo’s konti og depoter og bede om kontoudskrifter.

Hvad er formålet med bankbrevet?

Formålet er at undgå, at der sker betalinger fra det konkursramte bo’s konto efter dekretet og sikre, at banken informeres om konkursen og at det herefter kun er kurator, der er tegningsberettiget i boet.

Hvad skal kontoudtogene bruges til?

Kontoudtogene bruges til at undersøge pengestrømmene og indgår dermed i undersøgelsen af, om der foreligger omstødelige dispositioner.

Hvorfor beder kurator banken anmelde sit krav i boet?

Det er dels en service overfor banken, dernæst er det vigtigt for kurator hurtigt at se, om banken har sikkerheder for sit krav, idet disse sikkerheder kan være både stillet af boet selv, fx fast ejendom.

Skal skabelonen afsendes hurtigt efter dekretet?

Ja det er meget vigtigt, at bankbrevet sendes så hurtigt som muligt efter dekretet, så alle konti bliver spærret for udtræk så hurtigt som muligt.

 

Udarbejdet af
Bjørn Wittrup Advokat (H) Dokumenter.dk Kontaktinformation Telefon: 45331830 kontakt@dokumenter.dk

Vær færdig på 5 minutter

1. Fuldfør guiden

2. Modtag dokument

3. Kvalitetsstemplet af Advokater

Skrivelsen til banken indeholder
  1. Besked til banken om at spærre alle det konkursramte bo’s konti og depoter.
  2. Anmodning til banken om at sende en engagementsoversigt til kurator
  3. Anmodning til banken om at overføre positive indeståender til kurator.
  4. Anmodning om at få tilsendt kopi af kontoudtog 12 mdr. tilbage i tid.
  5. Anmodning til banken om at anmelde sit krav i boet.
  6. Skrivelsen kræver, at kurator kender det konkursramte selskabs bank.