Tilføj til favoritter

Whistleblowerpolitik

Lav hurtigt og sikkert en whistleblowerpolitik på få minutter. I en whistleblowerpolitik beskriver du indholdet og formålet med den whistleblowerordning, som er gældende på din virksomhed, og du oplyser i politikken dine medarbejdere om, hvordan de anvender whistleblowerordningen.

Skabelon til whistleblowerpolitik

I en whistleblowerpolitik beskriver du indholdet og formålet med den whistleblowerordning, som er gældende på din virksomhed, og du oplyser i politikken dine medarbejdere om, hvordan de anvender whistleblowerordningen.

Hos Dokumenter.dk kan du nemt og sikkert lave din whistleblowerpolitik. Vores guide sikrer, at du får en aftale, der indeholder alle de vigtige vilkår, der gælder vedrørende whistleblowerordninger.

Vores platform guider dig hele vejen.

Hvad er en whistleblowerpolitik?

I en whistleblowerpolitik skal du i et letforståeligt sprog oplyse overfor dine medarbejdere, hvordan de trygt kan ytre sig om kritisable forhold som fx misbrug af økonomiske midler og seksuelle krænkelser på virksomheden, uden at de behøver at frygte for negative konsekvenser.

I whistleblowerpolitikken oplyser du medarbejderne konkret om, hvordan de kan benytte sig af whistleblowerordningen på din virksomhed, hvordan deres indberetning vil blive behandlet og hvilke forhold, der kan indberettes via whistleblowerordningen.

Skal du lave en whistleblowerpolitik?

Ja. Hvis din virksomhed er af en vis størrelse. Det følger af lov om beskyttelse af whistleblowere, som fastsætter, at:

 • Har du mindst 250 ansatte, skal du fra den 17. december 2021 have etableret en whistleblowerordning og have udarbejdet en whistleblowerpolitik.
 • Har du mellem 50 og 249 ansatte, har du frist indtil den 17. december 2023 til at have etableret din whistleblowerordning med tilhørende whistleblowerpolitik.

Har du under 50 medarbejdere eller beskæftiger du beskæftiger du mellem 50 og 249 medarbejdere, og dermed kan vente indtil den 17. december 2023 med at etablere din ordning, vil dine medarbejdere kunne foretage ekstern indberetning til den whistleblowerordning, som etableres hos Datatilsynet fra den 17. december 2021.

Du vil dermed kunne opleve, at der kan blive foretaget indberetninger, der vedrører aktiviteter med relation til din virksomhed fra den 17. december 2021. Dette kan i sig selv tale for, at du opretter din egen ordning, og får udarbejdet din whistleblowerpolitik således, at du internt kan håndtere de forhold, der måtte blive indberettet om på din virksomhed.

Dokumenter.dks intelligente skabelon guider dig sikkert igennem alle spørgsmålene, så du har mulighed for at tage stilling til de forskellige elementer i din whistleblowerpolitik. Det tager kun få minutter.

Hvorfor lave en whistleblowerpolitik?

Du skal udarbejde en whistleblowerpolitik fordi:

 1. Du er forpligtet til det.
 2. Du er endnu ikke forpligtet til det, men ønsker allerede nu med en whistleblowerordning at skabe trygge rammer for dine medarbejdere.

Det er under alle omstændigheder vigtigt, at du i din whistleblowerpolitik sørger for at komme hele vejen rundt i forhold til både indholdet af ordningen, beskrivelse af fremgangsmåden og sagsgangen.

Samtidig er det væsentligt, at du sørger for, at ordningen sikrer, at dine medarbejdere trygt kan anvende denne, uden at skulle frygte for negative konsekvenser.
Hvordan laver du en whistleblowerpolitik?

Det er vigtigt, at whistleblowerpolitikken udarbejdes således, at du i et lettilgængeligt sprog får oplyst dine medarbejdere om de forskellige elementer i whistleblowerordningen, og at du herunder får tage stilling til de forskellige valgmuligheder, du har, når du fastlægger, hvilket indhold, whistleblowerordningen på netop din virksomhed skal have.

Whistleblowerpolitikken er udarbejdet i øjenhøjde og med fokus på at være så enkel at administrere som muligt.

Politikken tager i øvrigt højde for muligheden af, at I på virksomheden kan have behov for at søge bistand fra eksterne rådgivere som fx advokater eller revisorer til behandlingen af en indberetning. Endelig tager politikken højde for, at I kan have et behov for at lade en indberetning tilgå en ekstern rådgiver, hvis en indberetning vedrører virksomhedens øverste ledelse.

Hvad indeholder whistleblowerpolitikken?

 1. Navnet på virksomheden
 2. En beskrivelse af whistleblowerordningen og formålet med ordningen
 3. Oplysning om, hvilke forhold, der kan indberettes om til whistleblowerordningen
 4. Oplysning om hvem, der kan indberette til ordningen
 5. En beskrivelse af whistleblowerenheden på virksomheden
 6. Oplysning om, hvordan man som whistleblower kan indberette til whistleblowerenheden og få feed-back på indberetningen
 7. En beskrivelse af, hvordan whistleblowerenheden behandler en indberetning med respekt af reglerne om databeskyttelse
 8. Oplysning om, hvordan og af hvem, der træffes afgørelse om sagens udfald
 9. En gennemgang af den beskyttelse, som gælder i forhold til at sikre, at en indberetning i god tro ikke må få negative skadevirkninger i forhold til whistlebloweren
 10. En beskrivelse af, hvordan en indberettet person vil blive orienteret om sagen
 11. Oplysning om, hvordan man kan få en afklaring på evt. spørgsmål om whistleblowerordningen

Hvordan bliver en whistleblowerpolitik gyldig?

Whistleblowerpolitikken er gyldig og træder i kraft på det tidspunkt, der følger af aftalen, når den er udarbejdet og offentliggjort på virksomheden

Whistleblowerpolitikken er udarbejdet af Tina Raben Skaarup, som er advokat med speciale i ansættelses- og arbejdsret, HR-jura og en erfaren overenskomstforhandler.
Tina er desuden en erfaren procedør ved de civile domstole, har næste 30 års erfaring indenfor området og er medlem af Ansættelsesadvokaterne under Danske Advokater.

 

Udarbejdet af
Tina Raben Skaarup Advokat SelskabsAdvokaterne Kontaktinformation Telefon: 45 33 18 30 kontakt@dokumenter.dk

Vær færdig på 5 minutter

1. Fuldfør guiden

2. Modtag dokument

3. Kvalitetsstemplet af Advokater

Start dokumentguide
Whistleblowerpolitikken indeholder bl.a.
 1. Oplysninger om virksomheden
 2. Valg af kontaktperson for whistleblowerordningen
 3. Valg af procedure for whistleblowerindberetninger
 4. Lovpligtige oplysninger til medarbejderne