Oversigt over dokumenter

Nedenfor finder du en samlet oversigt over alle vores dokumenter. Savner du et dokument på listen, så er du altid velkommen til at kontakte os. Vi udvider løbende vores dokumentbibliotek, og vi vil meget gerne have dine input til nye dokumenter.

Kontakt os på kontakt@dokumenter.dk eller 45331830

  1. Advisory Board aftale
  2. Advokatforespørgsel fra revisor
  3. Afståelse – Anmodning om godkendelse af indtrædende lejer
  4. Aftale om afholdelse af ferie på forskud
  5. Aftale om firmabil
  6. Aftale om kaution
  7. Allonge om afståelse af erhvervslejemål
  8. Allonge om selvskyldnerkaution
  9. Anmodning om friattest
  10. Ansættelseskontrakt
  11. Arveforskudskontrakt
  12. Ægtepagt
  13. Beregning og opsætning af fordeling af markedslejen
  14. Beskrivelse af bogføringsprocedure
  15. Bestyrelseskontrakt
  16. Bilag til skattefri befordringsgodtgørelse for kørsel i egen bil
  17. Bortvisning af medarbejder
  18. Børnetestamente
  19. Bruttolønsaftale om efteruddannelse
  20. Direktionsinstruks
  21. Direktørkontrakt
  22. Distributionsaftale
  23. Duplik
  24. Egen konkursbegæring
  25. Ejeraftale
  26. Ejerbog
  27. Ejerbog – Stiftelse
  28. Ekstrakt
  29. Ekstraordinær generalforsamling
  30. Ekstraordinær generalforsamling – vedtægter
  31. Eneforhandleraftale
  32. Engagementsforespørgsel
  33. Engagementsforespørgsel Fuldmagt
  34. Entreprisekontrakt
  35. Erhvervslejekontrakt
  36. Erklæring til koncerntilskud
  37. Factoringaftale
  38. Filialfuldmagt
  39. Forbrugsregnskab
  40. Forhåndssamtykke til uskiftet bo
  41. Formidlingsaftale
  42. Forpagtningsaftale
  43. Forretningsbetingelser
  44. Forretningsmodel
  45. Forretningsorden til bestyrelse
  46. Forretningsplan
  47. Forside til genpart til notartestamente
  48. Forside til notartestamente
  49. Fortrydelsesformular
  50. Fraflytningsaftale
  51. Fratrædelsesaftale
  52. Fremtidsfuldmagt
  53. Frivillig aftale om lønnedgang
  54. Fusion
  55. Fusionsplan
  56. Garantikatalog
  57. Gavebrev
  58. Gældsbrev
  59. Generalforsamling – Nye vedtægter
  60. Generalfuldmagt | Vedvarende fuldmagt
  61. Genoptagelse af selskab
  62. Godkendelse af kapitalejerlån
  63. Godkendelsesskrivelse – Køberrådgiver
  64. Guide til fremtidsfuldmagt
  65. Guide: Sådan tinglyser du en ægtepagt
  66. Handlingsplan mod krænkende handlinger
  67. Hemmeligholdelsesaftale
  68. Hensigtserklæring
  69. Husorden
  70. Indbotestamente
  71. Indkaldelse til sygefraværssamtale
  72. Indsigelse til markedslejeregulering
  73. Inkassovarsel
  74. Interessentskabskontrakt
  75. Investeringsaftale
  76. Juratest
  77. Juratest – SMV
  78. Juratest – Start Up
  79. Kapitalforhøjelse
  80. Kapitalnedsættelse
  81. Konsulentaftale
  82. Konvertibelt gældsbrev
  83. Konvertibelt gældsbrev – vedtægter
  84. Konvertibelt gældsbrev – XGF
  85. Købsaftale ejendomsselskab
  86. Købsaftale erhvervsejendom
  87. Købsaftale fast ejendom
  88. Købsaftale til afståelse af erhvervslejemål
  89. Købstilbud fast ejendom
  90. Kunde- og konkurrenceklausul
  91. Leasingkontrakt
  92. Lejers accept af udlejers opsigelse med krav om erstatning
  93. Lejers indsigelse til ophævelse af erhvervslejemål
  94. Lejers indsigelse til opsigelse af erhvervslejemål
  95. Lejers indsigelse til vilkårsændringer
  96. Lejers opsigelse af erhvervslejemål
  97. Likvidation af selskab
  98. Materialesamling
  99. Medarbejders opsigelse til arbejdsgiver
  100. Modregningserklæring
  101. Mødenotat – Køberrådgiver
  102. Omdannelse af A/S til ApS
  103. Omdannelse af A/S til ApS – Vedtægter
  104. Omdannelse af ApS til A/S
  105. Omdannelse af ApS til A/S – Vedtægter
  106. Opdragsskrivelse og aftalebrev ved køb af fast ejendom
  107. Ophævelse af boliglejemål
  108. Ophør af selskab
  109. Oplysning om fortrydelsesret
  110. Opsigelse af medarbejder
  111. Optionsaftale til medarbejder
  112. Ordinær generalforsamling – Vedtægter
  113. Ordinær generalforsamling i selskab
  114. Organisatorisk datapolitik til medarbejdere
  115. Overdragelsesaftale – Kapitalandele
  116. Overdragelsesaftale virksomhed (aktiver)
  117. Overdragelsesattest
  118. Overdragelseserklæring skilsmisse
  119. Påkrav boliglejemål
  120. Påkrav om manglende betaling af leje
  121. Påkrav til andelshaver i andelsboligforening
  122. Påkrav til ejer i ejerforening
  123. Partnerkontrakt til medejer
  124. Påstandsdokument
  125. Personalehåndbog
  126. Persondatapolitik til jobansøgere
  127. Persondatapolitik til medarbejdere
  128. Referat af bestyrelsesmøde
  129. Referat af ekstraordinær generalforsamling i boligforening
  130. Referat af ordinær generalforsamling i boligforening
  131. Refusionsopgørelse
  132. Regulering af leje i henhold til nettoprisindeks
  133. Regulering af lejen pga. stigning i skatter og afgifter
  134. Regulering til markedslejen
  135. Rejsesamtykkeerklæring
  136. Replik
  137. Rygepolitik
  138. Rykkerskrivelse
  139. Salgs- og leveringsbetingelser
  140. Samejeoverenskomst
  141. Samtykkeerklæring til arbejdsgivers brug af medarbejderfotos
  142. Skattefri anpartsombytning eller aktieombytning
  143. Skattefri virksomhedsomdannelse
  144. Skriftlig advarsel til medarbejder
  145. Skylderklæring
  146. Slutseddel bil
  147. Spaltning
  148. Spaltningsplan
  149. Stævning
  150. Stiftelse af ApS
  151. Stiftelse af kommanditselskab (K/S)
  152. Stiftelse af partnerselskab (P/S)
  153. Stiftelsesdokument
  154. Stiftelsesdokument apportindskud
  155. Støtteerklæring
  156. Suspensionsaftale
  157. Svarskrift
  158. Testamente
  159. Tidsplan
  160. Tilbud om betaling af ejerskifteforsikring
  161. Tillæg til ansættelseskontrakt
  162. Tillæg til ansættelseskontrakt om immaterielle rettigheder
  163. Tjekliste til erhvervslejeloven på engelsk
  164. Uddannelsesklausul
  165. Udlejers ophævelse af erhvervslejemål
  166. Udlejers opsigelse af erhvervslejemål
  167. Udsættelsesbegæring – erhvervslejemål
  168. Underleverandøraftale
  169. Varsling af væsentlige ændringer af ansættelsesvilkår
  170. Varsling af vilkårsændringer
  171. Vedtægter for andelsboligforening