Professionel løsning til ejendoms-administratorer

Få ubegrænset adgang med et skræddersyet abonnement til ejendomsadministration

Spar 90 % af tiden med automatiseret dokumentudarbejdelse online

Integration til offentlige Ejendomsdata og CVR

Systemintegration til Unik Bolig

En standard brancheløsning til ejendomsadministratorer

Med Dokumenter.dk får du som ejendomsadministrator adgang til en brugervenlig platform med alle relevante juridiske dokumenter til Ejendomsadministration af lejeboliger, andelsboliger, ejerboliger og erhvervsejendomme.

Den intuitive platform sikrer en enkel og automatiseret opgaveløsning baseret på branchegodkendte standarddokumenter, der kvalitetssikres og ajourføres af advokater.

Spar 90% af tiden

Med automatisk integration af offentlige ejendomsoplysninger via API til CVR og DAWA  sparer du effektivt op til 90% af dit nuværende tidsforbrug på administrative rutineopgaver.

Unik Bolig

Med direkte integration af alle dine kundedata fra Unik Bolig kan du opnå en kvalitetssikker og optimal udnyttelse af forretningskritisk data, når du benytter Dokumenter.dk

Vores skræddersyet abonnementsløsning er målrettet professionelle ejendomsadministratorer inden for andelsboligforeninger, ejerforeninger, boliglejeret og erhvervslejeret.

Som administrator kan du optimere processer, frigøre ressourcer og kvalitetssikre dit arbejde

Ajourført branchestandard

Administrator abonnementet indeholder alle relevante dokumenter, herunder generalforsamlinger, vedtægter, husorden, påkravsskrivelser, erhvervslejekontrakt, afståelse og andre standardskrivelser, og sikrer effektiv udarbejdelse af lovpligtige dokumenter, myndighedskrav og kommunikation med lejere og beboere.

Dokumenterne er udviklet i tæt samarbejde med landets førende ejendomsadministratorer og ajourføres løbende, så de opfylder gældende lovkrav og branchestandarder.

Enkelt og intuitivt

Vores platform sikrer, at tidskrævende rutinearbejde og dokumentation i forbindelse med ejendomsadministration effektivt og smidigt kan håndteres digitalt og på få minutter.

Dokumenter.dk er et digitalt paradigmeskift.

Den intuitive platform gør udarbejdelsen enkel og sikrer en ensartet og ajourført dokumentkvalitet skræddersyet til ejendomsadministration

Administrator – din juridiske værktøjskasse

Andelsboligforening
 • Referat af ordinær generalforsamling
 • Referat af ekstraordinær generalforsamling
 • Påkravsskrivelser
 • Overdragelse af andelsbolig
 • Husorden
 • Vedtægter
Ejerforening
 • Referat af ordinær generalforsamling
 • Referat af ekstraordinær generalforsamling
 • Påkravsskrivelser
 • Husorden
 • Vedtægter
Boliglejeret
 • Påkravsskrivelse
 • Opsigelse af lejemål
 • Ophævelse af lejemål
 • Udsættelse af lejer
Bolig privat
 • Købsaftale fast ejendom
 • Købstilbud fast ejendom
 • Overdragelsesattest
 • Overdragelseserklæring skilsmisse
 • Forhåndssamtykke til uskiftet bo
 • Oplysning om fortrydelsesret
 • Tilbud om betaling af ejerskifteforsikring
 • Refusionsopgørelse
Erhvervslejeret
 • Erhvervslejekontrakt
 • Regulering til markedsleje
 • Afståelse af erhvervslejemål
 • Opsigelse af erhvervslejemål
 • Ophævelse af erhvervslejemål
 • Aftale om selvskyldnerkaution
 • Fraflytningsaftale
 • Suspensionsaftale
 • Varsling af vilkårsændringer
 • Beregning og opsætning af markedslejen
Erhvervsejendomme
 • Købsaftale erhvervsejendom
 • Købsaftale ejendomsselskab
 • Overdragelsesattest
 • Formidlingsaftale
 • Refusionsopgørelse
Selskabsret
 • Kontrolpakken
 • Ejerbog
 • Ordinær generalforsamling
 • Ekstraordinær generalforsamling
 • Vedtægter
 • Direktørkontrakt
Vær færdig på få minutter
 • Spar 90% af tiden
 • Undgå manuelle fejl
Kvalitetssikret
 • Ajourføres af erfarne advokater
 • Samarbejder med Danske Advokater

Dokumenter.dk leverer et højt fagligt niveau, der styrker vores 360 graders kvalitetsrådgivning til kunderne. De digitale integrationer til CVR gør det let og eliminerer manuelle fejl. Vi er meget tilfredse med samarbejdet og kan klart anbefale Dokumenter.dk | Jesper Seehausen, Beierholm

Perfekt til virksomheden i vækst
SMV
DKK 2.495 ekskl. moms om året
Ubegrænset adgang til alle SMV dokumenter

Samtlige dokumenter til drift af SMV virksomhed

 • Direktørkontrakt
 • Direktørinstruks
 • Ansættelseskontrakt
 • Personalehåndbog
 • Skriftlig advarsel til medarbejder
 • Opsigelse af medarbejder
 • Bortvisning af medarbejder
 • Fratrædelsesaftale
 • Indkaldelse til sygefraværssamtale
 • Tillæg til ansættelseskontrakt
 • Tillæg om immaterielle rettigheder
 • Varsling af væsentlige ændringer
 • Frivillig aftale om lønnedgang
 • Kunde- og konkurrenceklausul
 • Uddannelsesklausul
 • Anmodning om friattest
 • Rygepolitik
 • Aftale om firmabil
 • Aftale om ferieafholdelse
 • Handlingsplan mod krænkende adfærd
 • Whistleblowerpolitik
 • Bruttolønsaftale om efteruddannelse

Samtlige GDPR-dokumenter

 • Datapolitik til medarbejdere
 • Samtykke til medarbejderfotos
 • Persondatapolitik til medarbejdere
 • Persondatapolitik til jobansøgere

Relevante selskabsdokumenter

 • Ordinær generalforsamling
 • Ekstraordinær generalforsamling
 • Vedtægter
 • Ejerbog
 • Ejeraftale

Relevante kontrakter

 • Salgs- og leveringsbetingelser
 • Forretningsbetingelser
 • Eneforhandleraftale
 • Distributionsaftale
 • Entreprisekontrakt
 • Underleverandøraftale
 • Konsulentaftale
 • Leasingkontrakt
 • Modregningserklæring
 • Vestingklausul
 • Filialfuldmagt
 • Forpagtningsaftale
 • Factoringaftale

Erhvervsleje

 • Erhvervslejekontrakt
 • Købsaftale til afståelse af erhvervslejemål
 • Allonge om afståelse af erhvervslejemål
 • Afståelse – anmodning om godkendelse af indtrædende lejer

Bestyrelse

 • Bestyrelseskontrakt
 • Advisory Board aftale
 • Forretningsorden til bestyrelse
 • Referat af bestyrelsesmøde

Investor

 • Investeringsaftale
 • Kapitalforhøjelse
 • Gældsbrev
 • Forretningsplan
 • Forretningsmodel

Skat & regnskab

 • Rykkerskrivelse
 • Inkassovarsel
 • Aftale om kaution
 • Skylderklæring
 • Befordringsgodtgørelse
 • Beskrivelse af bogføringsprocedure

En brugerlicens er personlig

 • Alle dokumenter er til eget brug i 12 mdr.
Bedste værdi
Perfekt til ejendomsadministratoren
Administrator
DKK 3.125 ekskl. moms om året
Ubegrænset adgang til alle administrator dokumenter

Skræddersyet til ejendomsadministratorer

Andelsboligforening

 • Referat af ordinær generalforsamling
 • Referat af ekstraordinær generalforsamling
 • Påkravsskrivelser
 • Overdragelse af andelsbolig
 • Husorden
 • Vedtægter

Ejerforening

 • Referat af ordinær generalforsamling
 • Referat af ekstraordinær generalforsamling
 • Påkravsskrivelser
 • Husorden
 • Vedtægter

Boliglejeret

 • Påkravsskrivelse
 • Opsigelse af lejemål
 • Ophævelse af lejemål
 • Udsættelse af lejer

Erhvervslejeret

 • Erhvervslejekontrakt
 • Regulering til markedsleje
 • Afståelse af erhvervslejemål
 • Opsigelse af erhvervslejemål
 • Ophævelse af erhvervslejemål
 • Aftale om selvskyldnerkaution
 • Fraflytningsaftale
 • Suspensionsaftale
 • Varsling af vilkårsændringer
 • Beregning og opsætning af markedslejen

Bolig privat

 • Samejeoverenskomst
 • Købsaftale fast ejendom
 • Købstilbud fast ejendom
 • Overdragelsesattest
 • Overdragelseserklæring skilsmisse
 • Forhåndssamtykke til uskiftet bo
 • Oplysning om fortrydelsesret
 • Tilbud om betaling af ejerskifteforsikring
 • Refusionsopgørelse

Erhvervsejendomme

 • Købsaftale erhvervsejendom
 • Overdragelsesattest
 • Formidlingsaftale
 • Refusionsopgørelse

Selskabsret

 • Kontrolpakken
 • Ejerbog
 • Ordinær generalforsamling
 • Ekstraordinær generalforsamling
 • Vedtægter
 • Direktørkontrakt

Ubegrænset adgang per bruger

 • Dokumenter må bruges i din rådgivningsvirksomhed
 • En brugerlicens er personlig og må ikke deles
Perfekt til advokater og rådgivere
Professionel+
DKK 3.995 ekskl. moms om året
Ubegrænset adgang til alle dokumenter

Danmarks største online dokumentbibliotek

 • Alle juridiske fagområder:
 • Selskabsret
 • Ansættelsesret
 • Erhvervslejeret
 • Boliglejeret
 • Boligforening
 • Kontrakter og aftaleret
 • M&A
 • Enterpriseret
 • Konkurs og insolvensret
 • GDPR
 • Procesret
 • Arveret
 • Ejendomshandler
 • Familieformueret
 • Ægtefælleskifte og bodeling
 • Fuldmagtsforhold
 • Skat og regnskab
 • Gratis adgang til vores juridiske Hotline

ENTERPRISE – 10 EKSTRA GODE GRUNDE

 • Ubegrænset adgang for hele virksomheden
 • Eget White label microsite med firmalogo
 • Dokumenter med eget firmalogo
 • Nye dokumenter kan udarbejdes efter behov og individuel aftale
 • Alle opdateringer og ajourføring af dokumenter inklusive
 • Rollebaseret adgang designes i henhold til kravspecifikation
 • Sikkerhed og complianceniveau tilpasses organisatoriske krav
 • Statistikmodul til BI/KPI
 • Effektiv optimering af ressourcer og driftsøkonomi
 • Fast prisaftale for hele virksomheden

Ubegrænset adgang per bruger

 • Dokumenter må bruges i din rådgivningsvirksomhed
 • En brugerlicens er personlig og må ikke deles

Platform og proces

De opdaterede og ajourførte dokumenter udfyldes nemt og effektivt online via intelligente skabeloner med automatisk integration af virksomhedsdata via API til CVR samt andre offentlige registre.

Når du har gennemført en dokumentguide modtager du et link til download i Word eller PDF. Det giver dig mulighed for at arbejde videre i dokumentet, tilføje oplysninger og overføre indhold til egen Word master.

Du har også mulighed for at tilvælge egen skrifttype og logo på dine dokumenter i en professionel enterpriseløsning.

Digital signering og deling

Med platformens digitale signeringsmodul kan dine kunder underskrive dokumenterne, når som helst og hvor som helst. Det skaber smidigere arbejdsgange og bedre brugeroplevelser.

Samlet sparer du effektivt op til 90% af tidsforbruget i forhold til manuel udarbejdelse og håndtering af samme type dokumenter.

Alle færdige og underskrevne dokumenter opbevares automatisk og krypteret i dit private cloudarkiv.

Ajourført branchestandard

Dokumenter.dk anbefales som brancheløsning af Danske Advokater og FSR – danske revisorer, og benyttes hver dag af mere end 2000 professionelle rådgivere i professionelle abonnementsløsninger.

Vi tilbyder mulighed for personlig onboarding og support i vores juridiske Hotline alle hverdage fra 9-15.

Tag gerne kontakt til os på 45331830 eller kontakt@dokumenter.dk, hvis du ønsker at vide mere.

Fordele for dig

Dokumenter.dk tilbyder en Plug & Play løsninger, der tager udgangspunkt i ejendomsadministratorers konkrete behov for ajourførte juridiske dokumenter, og er udarbejdet af erfarne advokater med speciale inden for fast ejendom.

Det styrker kunderelationerne, forbedrer indtjeningsevnen og bidrager samtidig til at kunne tiltrække og fastholde talenter, der forventer at kunne arbejde agilt med digitale værktøjer.

Priser

Administrator abonnement til DKK 3.125,- giver ubegrænset adgang til alle relevante dokumenter i 1 år for én bruger. Det er mindre end 9 kr. om dagen.

Professionel+ abonnement til DKK. 3.995,- giver ubegrænset adgang til samtlige dokumenter i 1 år for én bruger. Det er mindre end 11 kr. om dagen.

Book en gratis demo og hør om jeres muligheder

Har du spørgsmål eller brug for hjælp undervejs med konkret udarbejdelse af et dokument, har du altid adgang til vores juridiske Hotline. Det er gratis.

Læs og download folder her

1

Svar på spørgsmål i vores intelligente dokumentguide

 

2

Modtag færdigt dokument på få minutter

 

3

Underskriv digitalt og del dokumentet

 

Dokumenter.dk og deres digitale platform med API til CVR er i min optik en ny Golden Standard for, hvordan selskabsretslige dokumenter kan udfyldes, og til at sikre, at formalia er korrekt på plads | Søren Friis Hansen, professor, CBS LAW

+15 år Vi har været online
+40.000 Private brugere
+2.000 Advokater og revisorer bruger os
Demo video

Dokumenter.dk – Sådan gør du

Du opnår følgende fordele
 1. Ubegrænset adgang 24/7
 2. Gratis juridisk Hotline
 3. Automatisk integration af virksomhedsdata
 4. Underskriv med NemID og del via email
 5. Gem og rediger i skyen
 6. Download i Word eller PDF
 7. Udarbejdet og ajourført af advokater
 8. Dokumenter på engelsk korrespondentniveau
 9. Kvalitetssikring og procesoptimering
 10. Optimering af ressourcer og driftsøkonomi