Professionel løsning til ejendoms-administratorer

Få ubegrænset adgang med et skræddersyet abonnement til ejendomsadministration

Spar 90 % af tiden med automatiseret dokumentudarbejdelse online

Integration til offentlige Ejendomsdata og CVR

Systemintegration til Unik Bolig

En standard brancheløsning til ejendomsadministratorer

Med Dokumenter.dk får du som ejendomsadministrator adgang til en brugervenlig platform med alle relevante juridiske dokumenter til Ejendomsadministration af lejeboliger, andelsboliger, ejerboliger og erhvervsejendomme. Den intuitive platform sikrer en enkel og automatiseret opgaveløsning baseret på branchegodkendte standarddokumenter, der kvalitetssikres og ajourføres af advokater.

Som administrator kan du med Dokumenter.dk optimere processer, frigøre ressourcer og kvalitetssikre dit arbejde

Spar 90% af tiden

Vores platform sikrer, at tidskrævende rutinearbejde og dokumentation i forbindelse med ejendomsadministration effektivt og smidigt kan håndteres digitalt og på få minutter.

Med automatisk integration af offentlige ejendomsoplysninger sparer du effektivt op til 90% af dit nuværende tidsforbrug på administrative rutineopgaver, og du undgår manuelle fejl i dine juridiske dokumenter.

Unik Bolig integration

Med direkte integration af alle dine data fra Unik Bolig kan du opnå en yderligere kvalitetssikker og optimal udnyttelse af dine Unik Bolig data, da alle dine ejendomsadministrationsoplysninger automatisk indflettes i dokumenterne og journaliseres direkte i Unik Bolig, når du benytter Dokumenter.dk.

Når du udarbejder et dokument på Dokumenter.dk, kan du fra Unik Bolig hente alle dine relevante oplysninger om boligforeningen, herunder oplysninger om bestyrelsesmedlemmer, andelshavere, lejemål, regnskabssår, revisor, administrator, vicevært samt andre vigtige forhold.

Book en demo i dag og se, hvordan dine Unik Bolig data automatisk indflettes i dokumenterne og journaliseres direkte i dit sagssystem – det tager kun få minutter

Ajourført branchestandard

Dokumenterne er udviklet i tæt samarbejde med landets førende ejendomsadministratorer og ajourføres løbende af vores advokater og juridiske specialister, så de opfylder gældende lovkrav og branchestandarder.

Vores advokater udvikler løbende nye dokumenter på baggrund af ønsker fra vores mange brugere, så tag fat i os, hvis du har et konkret behov, vi skal løse. Det kan vi oftest klare på kort tid.

Ubegrænset adgang som administrator

Du kan få ubegrænset adgang til vores skræddersyet abonnementsløsning målrettet professionelle ejendomsadministratorer inden for andelsboligforeninger, ejerforeninger, boliglejeret og erhvervslejeret for kun 9 kr. om dagen.

Administrator abonnementet indeholder alle relevante dokumenter, herunder generalforsamlinger, vedtægter, husorden, påkravsskrivelser, overdragelse af andelsbolig, indkaldelse til generalforsamlinger, erhvervslejekontrakt, afståelse, viceværtkontrakt og andre standardskrivelser.

Du kan booke en demo her og få en efterfølgende gratis prøveperiode på 14 dage.

 

Book gratis demo

Den intuitive platform gør udarbejdelsen enkel og sikrer en ensartet og ajourført dokumentkvalitet skræddersyet til ejendomsadministration

Administrator – din juridiske værktøjskasse

Andelsboligforening
 • Referat af ordinær generalforsamling
 • Referat af ekstraordinær generalforsamling
 • Påkravsskrivelser
 • Overdragelse af andelsbolig
 • Husorden
 • Vedtægter
 • Andelsbevis
 • Fremlejetilladelse
 • Eksklusionsskrivelse
 • Indkaldelse til generalforsamling
Ejerforening
 • Referat af ordinær generalforsamling
 • Referat af ekstraordinær generalforsamling
 • Påkravsskrivelser
 • Husorden
 • Vedtægter
Boliglejeret
 • Påkravsskrivelse
 • Opsigelse af lejemål
 • Ophævelse af lejemål
 • Udsættelse af lejer
Erhvervslejeret
 • Erhvervslejekontrakt
 • Regulering til markedsleje
 • Afståelse af erhvervslejemål
 • Opsigelse af erhvervslejemål
 • Ophævelse af erhvervslejemål
 • Aftale om selvskyldnerkaution
 • Fraflytningsaftale
 • Suspensionsaftale
 • Varsling af vilkårsændringer
 • Beregning og opsætning af markedslejen
Bolig privat
 • Købsaftale fast ejendom
 • Købstilbud fast ejendom
 • Overdragelsesattest
 • Overdragelseserklæring skilsmisse
 • Forhåndssamtykke til uskiftet bo
 • Oplysning om fortrydelsesret
 • Tilbud om betaling af ejerskifteforsikring
 • Refusionsopgørelse
Erhvervsejendomme
 • Købsaftale erhvervsejendom
 • Købsaftale ejendomsselskab
 • Overdragelsesattest
 • Formidlingsaftale
 • Refusionsopgørelse
Selskabsret
 • Kontrolpakken
 • Ejerbog
 • Ordinær generalforsamling
 • Ekstraordinær generalforsamling
 • Vedtægter
 • Direktørkontrakt
Vær færdig på få minutter
 • Spar 90% af tiden
 • Undgå manuelle fejl
 • Integration til Unik Bolig
Kvalitetssikret
 • Ajourføres af erfarne advokater
 • Samarbejder med Danske Advokater
 • Dokumentsamling udvides løbende
 • Udviklet i samarbejde med førende ejendomsadministratorer
Perfekt til virksomheden i vækst
SMV
DKK 2.495 ekskl. moms om året
Ubegrænset adgang til alle SMV dokumenter

Samtlige dokumenter til drift af SMV virksomhed

 • Direktørkontrakt
 • Direktørinstruks
 • Ansættelseskontrakt
 • Personalehåndbog
 • Skriftlig advarsel til medarbejder
 • Opsigelse af medarbejder
 • Bortvisning af medarbejder
 • Fratrædelsesaftale
 • Indkaldelse til sygefraværssamtale
 • Tillæg til ansættelseskontrakt
 • Tillæg om immaterielle rettigheder
 • Varsling af væsentlige ændringer
 • Frivillig aftale om lønnedgang
 • Kunde- og konkurrenceklausul
 • Uddannelsesklausul
 • Anmodning om friattest
 • Rygepolitik
 • Aftale om firmabil
 • Aftale om ferieafholdelse
 • Handlingsplan mod krænkende adfærd
 • Whistleblowerpolitik
 • Bruttolønsaftale om efteruddannelse
 • Optionsaftale til medarbejder
 • Partnerkontrakt til medarbejder
 • Bilag til skattefri befordringsgodtgørelse

Samtlige GDPR-dokumenter

 • Datapolitik til medarbejdere
 • Samtykke til medarbejderfotos
 • Persondatapolitik til medarbejdere
 • Persondatapolitik til jobansøgere

Relevante selskabsdokumenter

 • Ordinær generalforsamling
 • Ekstraordinær generalforsamling
 • Vedtægter
 • Ejerbog
 • Ejeraftale

Relevante kontrakter

 • Salgs- og leveringsbetingelser
 • Forretningsbetingelser
 • Eneforhandleraftale
 • Distributionsaftale
 • Entreprisekontrakt
 • Underleverandøraftale
 • Konsulentaftale
 • Leasingkontrakt
 • Modregningserklæring
 • Vestingklausul
 • Filialfuldmagt
 • Forpagtningsaftale
 • Factoringaftale

Erhvervsleje

 • Erhvervslejekontrakt
 • Købsaftale til afståelse af erhvervslejemål
 • Allonge om afståelse af erhvervslejemål
 • Afståelse – anmodning om godkendelse af indtrædende lejer

Bestyrelse

 • Bestyrelseskontrakt
 • Advisory Board aftale
 • Forretningsorden til bestyrelse
 • Referat af bestyrelsesmøde

Investor

 • Investeringsaftale
 • Kapitalforhøjelse
 • Gældsbrev
 • Forretningsplan
 • Forretningsmodel

Skat & regnskab

 • Rykkerskrivelse
 • Inkassovarsel
 • Aftale om kaution
 • Skylderklæring
 • Befordringsgodtgørelse
 • Beskrivelse af bogføringsprocedure

En brugerlicens er personlig

 • Alle dokumenter er til eget brug i 12 mdr.
Bedste værdi
Perfekt til ejendomsadministratoren
Administrator
DKK 3.125 ekskl. moms om året
Ubegrænset adgang til alle dokumenter til ejendomsadministration

Mulighed for integration med Unik Bolig

Andelsboligforening

 • Referat af ordinær generalforsamling
 • Referat af ekstraordinær generalforsamling
 • Indkaldelse til generalforsamling
 • Påkravsskrivelser
 • Overdragelse af andelsbolig
 • Husorden
 • Vedtægter
 • Fremlejetilladelse
 • Eksklusionsskrivelse
 • Andelsbevis

Ejerforening

 • Referat af ordinær generalforsamling
 • Referat af ekstraordinær generalforsamling
 • Indkaldelse til generalforsamling
 • Påkravsskrivelser
 • Husorden
 • Vedtægter

Boliglejeret

 • Påkravsskrivelse
 • Opsigelse af lejemål
 • Ophævelse af lejemål
 • Udsættelse af lejer

Erhvervslejeret

 • Erhvervslejekontrakt
 • Regulering til markedsleje
 • Afståelse af erhvervslejemål
 • Opsigelse af erhvervslejemål
 • Ophævelse af erhvervslejemål
 • Aftale om selvskyldnerkaution
 • Fraflytningsaftale
 • Suspensionsaftale
 • Varsling af vilkårsændringer
 • Beregning og opsætning af markedslejen

Bolig privat

 • Samejeoverenskomst
 • Købsaftale fast ejendom
 • Købstilbud fast ejendom
 • Overdragelsesattest
 • Overdragelseserklæring skilsmisse
 • Forhåndssamtykke til uskiftet bo
 • Oplysning om fortrydelsesret
 • Tilbud om betaling af ejerskifteforsikring
 • Refusionsopgørelse

Erhvervsejendomme

 • Købsaftale erhvervsejendom
 • Overdragelsesattest
 • Formidlingsaftale
 • Refusionsopgørelse

Selskabsret

 • Kontrolpakken
 • Ejerbog
 • Ordinær generalforsamling
 • Ekstraordinær generalforsamling
 • Vedtægter
 • Direktørkontrakt

Ubegrænset adgang per bruger

 • Dokumenter må bruges i din rådgivningsvirksomhed
 • En brugerlicens er personlig og må ikke deles
Perfekt til advokater og rådgivere
Professionel+
DKK 3.995 ekskl. moms om året
Ubegrænset adgang til alle dokumenter

Danmarks største online dokumentbibliotek

 • Alle juridiske fagområder:
 • Selskabsret
 • Ansættelsesret
 • Erhvervslejeret
 • Boliglejeret
 • Boligforening
 • Kontrakter og aftaleret
 • M&A
 • Enterpriseret
 • Konkurs og insolvensret
 • GDPR
 • Procesret
 • Arveret
 • Ejendomshandler
 • Familieformueret
 • Ægtefælleskifte og bodeling
 • Fuldmagtsforhold
 • Skat og regnskab
 • Gratis adgang til vores juridiske Hotline

ENTERPRISE – 10 EKSTRA GODE GRUNDE

 • Ubegrænset adgang for hele virksomheden
 • Eget White label microsite med firmalogo
 • Dokumenter med eget firmalogo
 • Nye dokumenter kan udarbejdes efter behov og individuel aftale
 • Alle opdateringer og ajourføring af dokumenter inklusive
 • Rollebaseret adgang designes i henhold til kravspecifikation
 • Sikkerhed og complianceniveau tilpasses organisatoriske krav
 • Statistikmodul til BI/KPI
 • Effektiv optimering af ressourcer og driftsøkonomi
 • Fast prisaftale for hele virksomheden

Ubegrænset adgang per bruger

 • Dokumenter må bruges i din rådgivningsvirksomhed
 • En brugerlicens er personlig og må ikke deles

Dokumenter.dk leverer et højt fagligt niveau, der styrker vores 360 graders kvalitetsrådgivning til kunderne. De digitale integrationer til CVR gør det let og eliminerer manuelle fejl. Vi er meget tilfredse med samarbejdet og kan klart anbefale Dokumenter.dk | Jesper Seehausen, Beierholm

Platform og proces

De opdaterede og ajourførte dokumenter udfyldes nemt og effektivt online via intelligente skabeloner med automatisk integration af virksomhedsdata fra CVR  og ejendomsdata og med direkte integration og journalisering i Unik Bolig.

Når du har gennemført en dokumentguide modtager du et link til download i Word eller PDF. Det giver dig mulighed for at arbejde videre i dokumentet, tilføje oplysninger og overføre indhold til egen Word master.

Du har også mulighed for at tilvælge egen skrifttype og logo på dine dokumenter i en professionel enterpriseløsning.

Digital signering og deling

Med platformens digitale signeringsmodul kan dine kunder underskrive dokumenterne, når som helst og hvor som helst. Det skaber smidigere arbejdsgange og bedre brugeroplevelser.

Samlet sparer du effektivt op til 90% af tidsforbruget i forhold til manuel udarbejdelse og håndtering af samme type dokumenter.

Dokumenter.dk optimerer kunderelationerne, forbedrer indtjeningsevnen og bidrager samtidig til at kunne tiltrække og fastholde talenter, der forventer at kunne arbejde agilt med digitale værktøjer

Priser

Administrator abonnement til DKK 3.125,- giver ubegrænset adgang til alle relevante dokumenter i 1 år for én bruger. Det er mindre end 9 kr. om dagen.

Professionel+ abonnement til DKK. 3.995,- giver ubegrænset adgang til samtlige dokumenter i 1 år for én bruger. Det er mindre end 11 kr. om dagen.

Godkendt brancheløsning

Dokumenter.dk er som den eneste legal tech platform i Danmark anbefalet som brancheløsning af Danske Advokater og FSR – danske revisorer.

Vi benyttes af mere end 2000 professionelle rådgivere i professionelle abonnementsløsninger.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp undervejs med konkret udarbejdelse af et dokument, har du altid adgang til vores juridiske Hotline. Det er gratis.

Kontakt vores support på 4533 1830 alle hverdage fra 9-15 eller på kontakt@dokumenter.dk

Vi tilbyder demo og gratis prøveperiode i 14 dage.

Book gratis demo

1

Svar på spørgsmål i vores intelligente dokumentguide

 

2

Modtag færdigt dokument på få minutter

 

3

Underskriv digitalt og del dokumentet

 

Dokumenter.dk og deres digitale platform med API til CVR er i min optik en ny Golden Standard for, hvordan selskabsretslige dokumenter kan udfyldes, og til at sikre, at formalia er korrekt på plads | Søren Friis Hansen, professor, CBS LAW

+15 år Vi har været online
+40.000 Private brugere
+2.000 Advokater og revisorer bruger os
Demo video

Dokumenter.dk – Sådan gør du

Du opnår følgende fordele
 1. Ubegrænset adgang 24/7
 2. Gratis juridisk Hotline
 3. Automatisk integration af virksomhedsdata
 4. Underskriv med NemID og del via email
 5. Gem og rediger i skyen
 6. Download i Word eller PDF
 7. Udarbejdet og ajourført af advokater
 8. Dokumenter på engelsk korrespondentniveau
 9. Kvalitetssikring og procesoptimering
 10. Optimering af ressourcer og driftsøkonomi